Menü
ABC OKULLARI

Vizyon:

Okulumuz, öğrencilerimizin sağlığını ve iyi yaşam alışkanlıklarını destekleyen, güvenli ve sağlıklı bir öğrenme çevresi sunmayı taahhüt eder.

Misyon:

Okulumuz, öğrenci ve personelimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını korumayı ve geliştirmeyi amaçlar. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edildiği, hijyen ve güvenliğin öncelikli olduğu bir okul kültürü oluştururuz.

Temel İlkeler;

 1. Öğrenci Sağlığı ve Güvenliği: Öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği, en yüksek önceliğimizdir. Okulumuzda, güvenli bir çevre sağlamak için gerekli tüm önlemleri alınmaktadır. Okulumuzda Sağlık hizmetlerini yürüten, okul doktoru ve hemşireler bulunmaktadır. Her okul binasında revir hizmeti verilmektedir. Öğrenci sayısı doğrultusunda öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz profesyonel ilkyardım eğitimi almaktadırlar.
 2. Sağlıklı Beslenme: Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik edilmekte ve okul kantininde sağlıklı yiyecek ve içecek seçenekleri sunulmaktadır. Okul yemekhanesinde diyetisyen eşliğinde oluşturulmuş menü ile, sağlıklı beslenme önceliğine göre hazırlanan yemek menüleri bulunmaktadır. Öğrencilerimize sağlıklı beslenmeyle ilgili eğitimler planlar ve afişler düzenleyerek okul alanlarına asılmakta, alerjileri olan öğrencilere özel beslenme gereksinimlerini karşılamak için önlemler alınmaktadır.
 3. Fiziksel Aktivite: Öğrencilerimiz fiziksel aktiviteye teşvik edilmektedir. Okulumuz spor ve beden eğitimi programlarını önemsemekte, ayrıca kulüp ve takım çalışmalarıyla öğrencilerimiz desteklenmektedir. Okul içi veya dışı spor etkinlikleri düzenlenmekte ve katılım teşvik edilmektedir. Okulun geniş ve oyun alanlı teneffüs yerleri bulunmaktadır. Spor salonları, yüzme havuzları ve diğer spor alanları öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermektedir.
 4. Psikososyal Sağlık: Öğrenci ve personelimizin psikososyal sağlığı desteklenmektedir. Rehberlik hizmetleri sunulmakta ve zorbalık gibi sorunlarla ilgilenilmektedir. Her öğrencinin iyi olma halini destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. Bununla ilgili okul çocuk koruma politikamız bulunmaktadır.
 5. Hijyen: Hijyen standartlarına uyulması sağlanmakta ve öğrencilere hijyen konusunda eğitimler verilmektedir. Okulumuzun çeşitli alanlarına afişler asılmatadır. Tuvaletler, yemekhane ve sınıflar gibi alanların temizliği ve hijyenini düzenli olarak kontrol edilmektedir.  El yıkama ve kişisel hijyen uygulamalarını öğrencilere öğretilmektedir.
 6. Aile Katılımı: Ailelerle işbirliği yaparak öğrencilerin sağlığını desteklenerek, sağlık etkinlikleri ve seminerler düzenlenmektedir.
 7. Çevresel Sorumluluk: Okulumuzda çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden ve çevre dostu uygulamaları benimsenmektedir. Okul sağlığı ile ilgili, Eco school, beyaz bayrak ve beslenme dostu okul akreditasyonları yürütülmektedir. Sıfır atık belgesine sahip olma yeterlilikleri yerine getirilmiş ve belge alınmıştır. Okulun çevresel etkilerini minimize etmek için enerji tasarrufu ve atık azaltma önlemleri alınmıştır. Öğrencilerin çevre dostu davranışları teşvik edilmektedir.

Sorumluluklar:

 • Okul Müdürü: Okul müdürü, sağlık politikasının uygulanmasını denetler ve gerekli önlemleri alır. Acil durumların koordinasyonunu sağlar.
 • Personel: Tüm okul personeli, sağlık politikasına uymakla yükümlüdür ve sağlık konularında eğitim alır. Herhangi bir sağlık sorununu rapor etme sorumluluğu taşır.
 • Öğrenciler: Öğrenciler, sağlık politikasına uymakla yükümlüdür ve sağlık konularında eğitim alır.
 • Veliler: Veliler, okul sağlığı konusunda işbirliği yapar ve çocuklarını politikaya uyma konusunda teşvik ederler.

 

İzleme ve Değerlendirme:

Sağlık politikamızı sürekli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Öğrenci ve personelin geri bildirimleri dikkate alınmakta ve performansımızı izlenmektedir.

Uygulama:

Bu politikanın uygulanmasından okul yönetimi ve tüm personel sorumludur. Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak için işbirliği yapılmaktadır. Tüm okul personelinin politikayı anlamaları ve uygulamaları sağlanmaktadır.