Menü
ABC OKULLARI

Günümüzde bilim ve teknoloji hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişim ve gelişim beraberinde nitelikli çalışanlara duyulan ihtiyacı da arttırmaktadır. ÖZEL ANKARA ABC OKULLARI bu doğrultuda Atatürk ilkelerini ve bilimsel çalışmaları benimsemiş, hayat boyu öğrenme felsefesini içselleştirmiş, 21. yüzyıl becerilerine sahip, disiplinli-sistemli çalışmayı kendine ilke edinmiş, insan haklarına saygılı, kurumsal mensubiyet kültürünü geliştirmiş, sorumluluğunu ve onurunu koruyup kollayan, aidiyet duygusu yüksek çalışanları ABC ailesine kavuşturmak ve beraberinde bünyesindeki fertleriyle aynı yolda yürümek adına çalışmalarını yürütmektedir.

İnsan Kaynakları Departmanı da bu amaçla; kurum içi dinamikleri ve dengeyi de gözeterek istihdam ihtiyacı doğan pozisyonlara, yetkinlikleri çerçevesinde doğru adayların yerleştirilmesi, işe alım ve uyum süreçlerinin yönetilmesi, çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gerekli eğitim ve etkinliklerin planlanması, performans yönetimi ve gelişimi süreçlerinde Üst Yönetime ve Okul Yönetimine destek ve yardımcı olmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı bu amaçla; kurum içi dinamikleri ve dengeyi gözeterek;

 • Stratejik insan kaynakları yönetiminde,

 • İş analizi ve tasarımında,

 • İş gücü planlamasında,

 • İş gücü aday havuzu ve veri tabanı oluşturulmasında,

 • Doğru işe doğru adayın seçilmesinde, yerleştirilmesinde ve uyum süreçlerinde,

 • İşten çıkış işlemlerinde,

 • Performans değerlendirme, analiz ve yöntem çalışmalarında,

 • Çalışan bağlılığı kapsamında gelişim alanlarına ve ihtiyaçlara yönelik eğitim çalışmalarında,

 • Ücret ve yan haklar, kariyer geliştirme çalışmalarında,

 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yetkili kişi ve kuruluşlara süreci yönetmede,

 • Resmî açıdan insan kaynakları görev ve sorumluluğunu yerine getirmede,

 • Dijital İK çalışmalarında,

 • Çalışan aidiyet, motivasyon ve kişisel- mesleki gelişimleri bakımından gerek hizmet içi gerekse de hizmet dışı her türlü çalışmalarda Üst Yönetime ve Okul Yönetimine destek ve yardımcı olmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Özel Ankara ABC Okullarında başvuru yapan tüm adayların bilgileri gizlilikle saklanmakta ve korunmakta, ayrıca adayların özgeçmişleri kesinlikle başka bir kişi ya da kurum ile paylaşılmamaktadır.