Menü
ABC OKULLARI

Özel Ankara ABC Anaokulu olarak; eğitim sürecinde çocuğun kendisiyle ve çevresiyle barışık, mutlu, başarılı topluma faydalı bir birey olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı okul öncesi dönemden başlayarak sürdürülecek kaliteli bir eğitimle mümkündür.

Özel Ankara ABC Anaokulu’nda öğrenciler IB PYP (İlk Yıllar Programı) eğitimi almaktadır. Anaokulunda program içerikleri Türk Milli Eğitim amaçlarına uygun ve Milli Eğitim öğretim programı temel alınarak kavramsal öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlenir.

IB İlk Yıllar Programı (PYP), öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmesini ve tüm deneyimlerini sınıfa getirmesini bekler. Çocukların mutluluğu ön planda tutularak, akademik, sosyal, sanatsal etkinlikleriyle de zenginleştirilen oyun temelli öğrenme ile çocuklar eğitimin öznesidir. Programdaki tüm ders içerikleri öğrenci yaşantısıyla ilişkilidir ve disiplinler (dersler) birbirinden ayrı düşünülmez. Öğrenciler tüm deneyimlerini ve öğrendiği bilgileri birbiriyle ilişkilendirebilir ve sonucunda kendi çıkarımını yapabilirler. Öğrenciler 3 yaşta başladığı anaokulunda eğitim süresince İlköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve iş birliği içinde çalışmayı, araştırmayı, sorgulamayı, riski göze almayı öğrenirler. Öğretim programları ve okul kültürü, öğrencilerin IB profil özelliklerine sahip olmasını destekler.

Öğrencilerin özne olduğu 6 disiplinler üstü tema ile şekillenmiş sorgulama programı oluşturulur. Bu program oluşturulurken ünite ve ders planları, okuldaki tüm öğretmenlerin iş birliğiyle, sorgulama ve beceri temelli öğrenmeyi destekleyerek, kavramsal öğrenmeyi derinleştirecek şekilde hazırlanır.

  • Kim Olduğumuz

  • Bulunduğumuz Mekân Ve Zaman

  • Kendimizi İfade Etme Yollarımız

  • Dünyanın İşleyişi

  • Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

  • Gezegeni Paylaşmak

IB (PYP) programında öğrencilerimizin merakını, yaratıcılığını, araştırma ve sorgulamasını, bilgiye ulaşma yollarını ön plana çıkaracak grup çalışmaları ve yöntemler kullanılır. Uygulamalar için seçilen tüm yöntem, teknik ve ölçme-değerlendirme araçları ile öğrencilerin ne bildiği ve ne öğrendiğini takip edilmektedir.

Öğrencilerimizi, ulusal ve kültürel değerlerine bağlı, birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflerken onların mutlu ve başarılı bireyler olarak yaşamda yer almaları en önemli amacımızdır.

ABC IB PYP VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ için tıklayınız