Menü
ABC OKULLARI

REHBERLİK FAALİYETLERİ

Okulumuzda öğrencilerimizin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli rehberlik faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu faaliyetler, öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları desteklemek için planlanmıştır.
Öncelikle, her kademede öğrencilerimize yönelik özel rehberlik dersleri sunmaktayız. Bu derslerde öğrencilerimize akademik, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi konusunda destek verilmektedir.
Rehberlik dersleri, öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve stres yönetimi gibi konuları ele almaktadır.
Okulumuzda öğrencilerimizin akademik, sosyal ve psikolojik durumları düzenli olarak takip edilmektedir. Bu takip sürecinde, öğrencilerimizin başarı düzeyleri, devamsızlık durumları, sosyal ilişkileri ve duygusal durumları gözlem altında tutulmaktadır. Bu sayede, öğrencilerimizin gereksinimleri belirlenmekte ve ihtiyaç duydukları destek sağlanmaktadır.
Ayrıca, öğrencilerimizin düzenli çalışma alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmak için aylık ödev kitapçığı ve çalışma programı hazırlanmaktadır. Bu kitapçık ve program, öğrencilerimize her ay için ödevlerin ve ders çalışmalarının planlı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Rehberlik öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin bu programı takip etmelerini desteklemekte ve gerektiğinde yönlendirme yapmaktadır.
Okulumuzda veli ve öğrenci görüşmeleri büyük bir öneme sahiptir. Rehberlik öğretmenlerimiz, düzenli olarak velilerle ve öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak, öğrencilerimizin gelişimini takip etmekte ve gerektiğinde destek sağlamaktadır. Bu görüşmelerde, öğrencilerimizin akademik başarıları, sosyal ilişkileri, ilgi ve yetenekleri gibi konular ele alınmakta ve gerekli yönlendirme yapılmaktadır.
Okulumuzdaki rehberlik faaliyetleri, öğrencilerimizin bireysel ve akademik gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Rehberlik öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmaya, sorunlarla başa çıkmaya ve geleceğe yönelik planlamalar yapmalarına yardımcı olmaktadır. Böylece, öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde gelişmeleri ve başarılı bireyler olmaları desteklenmektedir.

 

9. SINIF REHBERLİK FAALİYETLERİ

BİREYSEL VE GRUP GÖRÜŞMELERİ

Uzman Rehber Öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizle düzenli aralıklarla rehberlik görüşmeleri yapılarak öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini takip ediyoruz.
Bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri ve uygulanan envanterler ile öğrencimizin kendi ilgi, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz.

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

AKADEMİK TAKİP

Öğrencimizin, mevcut ihtiyacına yönelik olarak iki haftalık periyotlarla hazırlanıp verilen ders çalışma programı ile öğrencimizin ders çalışma alışkanlığını geliştiriyoruz. Buna paralel olarak aylık periyotlarla föy ödevlendirme takibi, aylık deneme tarama sınav sonuçlarının takibi ve değerlendirilmesi ile öğrencimizin kazanımlarını destekliyoruz.
Birimimizin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlemiş olduğu seminerler ile onların kişisel, eğitsel ve sosyal alanlar da gelişmelerine katkı sağlıyoruz.

SEMİNERLER

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Verimli Ders Çalışma Sistemi, Ergenlik Döneminde Ebeveyn Olmak, Kariyer Planlama gibi çeşitli konularda seminerler düzenlenmektedir.

‘‘HEDEF BELİRLİYORUM’’ REHBERLİK DERSİ

Her hafta ‘‘Hedef Belirliyorum’’ REHBERLİK dersleri veriyoruz.
Böylece öğrencilerimizin bölüm seçimi ve gelecek hedeflerini belirlemelerine yardımcı oluyoruz.
Rehberlik derslerimizi; öğrencilerimizin eğitsel, sosyal, kişisel ihtiyaçları çerçevesinde yaş ve sınıf düzeylerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz.
Verimli Ders Çalışma Teknikleri, Zaman Yönetimi, Öğrenme Stilleri, Etkili Sorun Çözme Basamakları gibi sınıf içi rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilir.

BÜLTENLER

Bültenler sene başında Rehberlik Birimi tarafından belirlenerek, veli ve öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
Rehberlik Birimi tarafından hazırlanmış olan bültenlerimiz, velilerimiz ile aylık olarak paylaşılmaktadır.

 

10. SINIF REHBERLİK FAALİYETLERİ

BİREYSEL VE GRUP GÖRÜŞMELERİ

Uzman Rehber Öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizle düzenli aralıklarla rehberlik görüşmeleri yapılarak öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini takip ediyoruz.
Bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri ve uygulanan envanterler ile öğrencimizin kendi ilgi, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz.

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

AKADEMİK TAKİP

Öğrencimizin, mevcut ihtiyacına yönelik olarak iki haftalık periyotlarla hazırlanıp verilen ders çalışma programı ile öğrencimizin ders çalışma alışkanlığını geliştiriyoruz. Buna paralel olarak aylık periyotlarla föy ödevlendirme takibi, aylık deneme tarama sınav sonuçlarının takibi ve değerlendirilmesi ile öğrencimizin kazanımlarını destekliyoruz.
Birimimizin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlemiş olduğu seminerler ile onların kişisel, eğitsel ve sosyal alanlar da gelişmelerine katkı sağlıyoruz.

SEMİNERLER

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Bilişim Suçları, Akran Zorbalığı, Kariyer Planlama, Aile İçi İletişim gibi çeşitli konularda seminerler düzenlenmektedir.

‘‘BÖLÜM SEÇİYORUM’’ DERSİ

Her hafta ‘‘Bölüm Seçiyorum’’ REHBERLİK dersleri veriyoruz.
Böylece öğrencilerimizin bölüm seçimi ve gelecek hedeflerini belirlemelerine yardımcı oluyoruz.
Rehberlik derslerimizi; öğrencilerimizin eğitsel, sosyal, kişisel ihtiyaçları çerçevesinde yaş ve sınıf düzeylerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz.
Test Çözme Teknikleri, Bölüm Seçiminin Önemi, Geleceğe Dair Planlarım gibi sınıf içi rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilir.

BÜLTENLER

Bültenler sene başında Rehberlik Birimi tarafından belirlenerek, veli ve öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
Rehberlik Birimi tarafından hazırlanmış olan bültenlerimiz, velilerimiz ile aylık olarak paylaşılmaktadır.

 

11. SINIF REHBERLİK FAALİYETLERİ

BİREYSEL VE GRUP GÖRÜŞMELERİ

Uzman Rehber Öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizle düzenli aralıklarla rehberlik görüşmeleri yapılarak öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini takip ediyoruz.
Bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri ve uygulanan envanterler ile öğrencimizin kendi ilgi, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz.

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

AKADEMİK TAKİP

Öğrencimizin, mevcut ihtiyacına yönelik olarak iki haftalık periyotlarla hazırlanıp verilen ders çalışma programı ile öğrencimizin ders çalışma alışkanlığını geliştiriyoruz. Buna paralel olarak aylık periyotlarla föy ödevlendirme takibi, aylık deneme tarama sınav sonuçlarının takibi ve değerlendirilmesi ile öğrencimizin kazanımlarını destekliyoruz.
Birimimizin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlemiş olduğu seminerler ile onların kişisel, eğitsel ve sosyal alanlar da gelişmelerine katkı sağlıyoruz.
Öğrencilerimizin; kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, YKS sistemi öğrenmelerine, bölümleri ve üniversiteleri tanımalarına, düzenli ders çalışma alışkanlığı geliştirmelerine, sınav kaygısı ile baş etme yöntemlerini öğrenmelerine, deneme sınavlarını dikkatli değerlendirmelerine rehber olacak çalışmalar yapıyoruz.

SEMİNERLER

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
YKS Bilgilendirme ve Veliye Düşen Görevler, Verimli Ders Çalışma Sistemi, Test ve Sınav Teknikleri gibi çeşitli konularda seminerler düzenlenmektedir.

‘‘KARİYERİMİ PLANLIYORUM’’ REHBERLİK DERSİ

Her hafta ”Kariyerimi Planlıyorum’’ REHBERLİK dersleri veriyoruz.
Rehberlik derslerimizi; öğrencilerimizin eğitsel, sosyal, kişisel ihtiyaçları çerçevesinde yaş ve sınıf düzeylerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz.
Böylece öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerine ve üniversite tercihlerine hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz.
11.Sınf ve YKS Hazırlık Süreci, Meslek ve Üniversite Tanıtımları gibi sınıf içi rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilir.

 

12. SINIF REHBERLİK FAALİYETLERİ

BİREYSEL VE GRUP GÖRÜŞMELERİ

Uzman Rehber Öğretmenlerimiz tarafından, öğrencilerimizle düzenli aralıklarla rehberlik görüşmeleri yapılarak öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini takip ediyoruz.
Bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri ve uygulanan envanterler ile öğrencimizin kendi ilgi, beceri ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz.

VELİ GÖRÜŞMELERİ

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

AKADEMİK TAKİP

Öğrencimizin, mevcut ihtiyacına yönelik olarak iki haftalık periyotlarla hazırlanıp verilen ders çalışma programı ile öğrencimizin ders çalışma alışkanlığını geliştiriyoruz. Buna paralel olarak düzenli periyotlarla ödevlendirme takibi, TYT ve AYT sınav sonuçlarının takibi ve değerlendirilmesi ile öğrencimizin kazanımlarını destekliyoruz.
Birimimizin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlemiş olduğu seminerler ile onların kişisel, eğitsel ve sosyal alanlar da gelişmelerine katkı sağlıyoruz.
Öğrencilerimizin; kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine, YKS sistemi öğrenmelerine, bölümleri ve üniversiteleri tanımalarına, düzenli ders çalışma alışkanlığı geliştirmelerine, sınav kaygısı ile baş etme yöntemlerini öğrenmelerine, deneme sınavlarını dikkatli değerlendirmelerine rehber olacak çalışmalar yapıyoruz.

SEMİNERLER

Yıl içerisinde doğan ihtiyaç ve isteklere göre öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.
Sınav Kaygısı ve Çözüm Yolları, Tercihler ve Meslek Seçimleri, Test ve Sınav Teknikleri gibi çeşitli konularda seminerler düzenlenmektedir.

‘’ÜNİVERSİTEMİ SEÇİYORUM’’ REHBERLİK DERSİ

Her hafta ”Üniversitemi Seçiyorum” REHBERLİK dersleri veriyoruz.
Rehberlik derslerimizi; öğrencilerimizin eğitsel, sosyal, kişisel ihtiyaçları çerçevesinde yaş ve sınıf düzeylerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz.
Böylece öğrencilerimizin kariyer hedeflerini belirlemelerine ve üniversite tercihlerine hazırlanmalarına yardımcı oluyoruz.
Test ve Sınav Teknikleri, Sınav Kaygısı, Yüksek Öğretim Programları Tanıtımı gibi sınıf içi rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilir.

BÜLTENLER

Bültenler sene başında Rehberlik Birimi tarafından belirlenerek, veli ve öğrenciyi bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanmaktadır.
Rehberlik Birimi tarafından hazırlanmış olan bültenlerimiz, velilerimiz ile aylık olarak paylaşılmaktadır.