Menü
ABC OKULLARI

Rehberlik Birimi

Günümüz eğitim anlayışında her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim anlayışı önem kazanmaktadır. Bu nedenle PDR hizmetlerinin önemi daha da artmaktadır. 

Özel Ankara ABC Ortaokulu Rehberlik Hizmetleri; Öğrencinin kendini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, kendisine açık olan fırsatları ve seçenekleri tanıması, kendisi için gerçekçi kararlar alabilmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, karşılaştığı engel ve sorunlara karşı uygun baş etme becerileri gösterebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için yürütülen yardım hizmetlerini esas almaktadır. 

Bu kapsamda ABC Ortaokulu Rehberlik Servisinin çalışmaları aşağıdaki gibidir; 

Alıştırma-Oryantasyon Çalışmaları: Okula yeni başlayan öğrencilerimizin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar. 

Bireyi Tanıma: Öğrencilere en etkili şekilde hizmet sunabilmenin birinci koşulu onları tanımaktır. En temel amacımız, bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Bunun için hem testler hem de test dışı teknikler uygulanır.

Grup Rehberliği

Öğrencilere yönelik grup çalışmaları, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Eğitsel ve mesleki rehberlik ile öğrencilerin bireysel ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak grupla rehberlik etkinlikleri düzenlenir.

Grup çalışmalarına katılan öğrenciler, kendi yaşadıkları problemlere sahip başka arkadaşlarının da bulunduğunu görme fırsatı elde ediyorlar. Ayrıca grup ortamında kendilerini daha rahat ifade edebilme olanağı buluyorlar. Bu çalışmalarda öğrencilere sosyal becerilerini geliştirebilme fırsatı bulabilecekleri etkinlikler sunuyoruz.

Akademik Başarıyı Arttırmaya Yönelik Çalışmalar: Okulumuzda öğrencilerimizin sorumluluk alma, plan yapma, zaman yönetimi becerisi kazanması ve verimli ders çalışma alışkanlıkları edinmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimizin akademik başarıları rehberlik servisi tarafından takip edilmekte, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile paylaşılarak değerlendirilmektedir.

Değerler Eğitimi Projesi: Değerler eğitimi programı ile unutulmaya yüz tutan bazı değerleri öğrencilerimize yeniden hatırlatmak, öğrencilerin davranışlarında sevgi, saygı, hoşgörü, dürüstlük, özgüven, sorumluluk, iş birliği ve anlayış gibi değerlerin yeşermesi amaçlanmaktadır.

Mesleki Rehberlik: Kendini tanıma (Akademik başarı, hedef ve beklentiler, zayıf ve güçlü yönler v.b.) İlgi ve Yeteneklerini Keşfetme (Test, anket ve envanter sonuçları, gözlem ve görüşme kayıtları v.b.) Meslekler hakkında ilgi uyandırma, bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Sınava Yönelik Çalışmalar: Her dönem belirli zamanlarda yapılan deneme sınavlarının sonuçları değerlendirilir. Öğrenciler ve velilerle paylaşımlar yapılır. Bireysel çalışma planı oluşturma ve zaman yönetimi konularında öğrenci ile görüşmeler yapılır, çalışmalar takip edilir. Sınav sistemiyle ilgili bilgilendirme seminerleri düzenlenir. Başvuru tarihlerinde gerekli işlemler aile işbirliğiyle tamamlanır. Okul tercihleri döneminde gerekli işlemler yine aile-öğrenci-rehberlik iş birliğiyle yapılır.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Öğrenci-Veli Oryantasyon Çalışmaları: Okula uyum ve adaptasyon sürecinde problem yaşayan öğrenci ve aileler bireysel olarak desteklenmektedir.

Bireysel Görüşmeler: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak; velilerimiz ile görüşmeler her dönemde devam eder. Yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, yapılan çalışmaların geri bildirimlerini yapmak için ya da PDR Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.

Bireysel veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır. Velilerimizin acil durumlar dışında telefonla randevu alarak gelmeleri velilerimize gerekli zamanı ayırabilmek açısından önemlidir. Görüşmelerin içerikleri her öğrenciye ve veliye göre farklılaşmaktadır ve bunda da gizlilik esastır.

Velilere Yönelik Seminerler: Veli ihtiyaçları doğrultusunda;

  • Aile İçi Etkili İletişim

  • Ergenlik Dönemi Özellikleri

  • Sınav Kaygısı

  • Sınav Sistemi

  • Anne-Baba Tutumları vb.

belirlenen konular rehber öğretmenler veya alanında uzman kişiler tarafından sunulmaktadır.

ORTAOKUL REHBERLİK BÜLTENLERİ