Menü
ABC OKULLARI

EK DİL: İngilizce Eğitimi

İlkemiz ‘‘Öğreniyoruz Kullanıyoruz’’

GENEL HEDEFLER

Ortaokul öğrencilerimizin;

 • İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenip kullanmalarını,

 • Ulaştıkları ek dil seviyesine uygun temel dil bilgisi ve sözcükleri kullanmalarını,

 • İngilizce öğrenme sürecine aktif olarak katılarak iş birliği yapma, öz disiplin ve hedef koyma gibi beceriler kazanmalarını,

 • Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlamalarını ve benzerlerini yazmalarını,

 • İngilizcedeki farklı medya mesajlarını (film, poster, broşür, blog, haber gibi) analiz etme becerisini kazanmalarını,

 • Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyan bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini,

 • İngilizceyi yaşamının bir parçası olarak görerek hedef dilde kitap okuma ve sunum yapma alışkanlığı kazanmalarını,

 • Vücudumuz, Sağlıklı Beslenme, Kıtalar ve Okyanuslar, Çevremizi Koruma, İş fuarı, Zoomanity, İcatlar ve Mucitler, Uzay gibi konuları derslerinde işlemelerini ve sunumlar yapmalarını,

 • Yıl içinde geleneksel ABC dil etkinlikleri kapsamında Dil Gecesi, Bahar Dil Şenliği, Kahoot bilgi yarışması gibi oldukça beğenilen ailelere de açık gösteri ve etkinliklerde aktif rol almalarını,

 • Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarında başarılı olmalarını,

 • 8. sınıf sonunda Avrupa Konseyi Ek Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-B1+ düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz.

Ek Diller Haftalık Ders Saatleri

GRADE ANA DERS CLIL ALMANCA TOTAL
5.
10
4
2
16
6.
9
4
2
15
7.
8
4
2
14
8.
4
2
-
6

Avrupa Konseyi Ek Dil Yeterliliği Ölçütleri

ERASMUS +

Ek dil vizyonumuz gereği farklı ülkelerdeki kardeş okullarımızla teması devam ettirmek, öğrencilerimizin öğrenmekte oldukları ek dil/dilleri kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla 2015 yılından beri devam eden Erasmus+ projelerinde ortaokul öğrencilerimiz aile yanı konaklamalı yurtdışı deneyimlerinde İngilizce/Almanca dilini gerçek ortamlarında kullanırlar.

ERASMUS + FOOD PROJESİ (Almanya)

ULUSLARARASI CAMBRIDGE SINAVLARI

Öğrencilerimiz, 2016-2017 öğretim yılından beri okulumuzda uygulanmakta olan Cambridge (Flyers, KET, PET) sınavlarına girmektedirler. Başarı oranları çok yüksek olan öğrencilerimiz bu sertifika sınavlarına yıl içerisinde hazırlanmaktadır.

SINIF HEDEFLERİMİZ

5. SINIF

Programı tamamlayan öğrencimizin;

Kişisel özellik ve detayları ve somut ihtiyaçları ilgili basit ifadeler ile cümleler kurabilmesini,

Somut durumlara yönelik temel kelime dağarcığını geliştirmesini,

Öğrenildiği yöntem ve şekilde kullanılmak üzere basit dil bilgisi fiil çekimlerine yönelik hâkimiyet kazanmasını,

Çok zorlanmadan yeni öğrendiği kelimeleri telaffuz edebilmesini,

Lütfen, afedersiniz, yardım eder misiniz, hoşçakalın ve benzeri ifadeleri de konuşmalarına katarak temel düzeyde günlük sosyal iletişim kurabilmesini,

Kelime ve ifadelerini hatırlamak adına duraksamalarla da olsa daha az aşina olduğu kelimelerle de cümleler kurmasını ve kendine özgü ifade tarzı geliştirmesini,

Avrupa Konseyi Ek Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-A1+ düzeyine ulaşmasını hedeflemekteyiz.

6.SINIF

Programını tamamlayan öğrencimizin;

Kelime türetme tekniklerini de kullanarak somut/soyut durumlara yönelik kelime dağarcığını artırmasını, öğrendiği/ilk kez gördüğü kelimeleri telaffuz edebilmesini,

Bildiği ve düzenli kullanılan kelime, cümlecik, talimat ve işaretlerden esinlenerek temel düzeyde ve kendine ait yeni cümlecikler ve ifadeler yaratmasını,

Lütfen, afedersiniz, yardım eder misiniz, hoşçakalın gibi kullanabildikleri ifadelere ‘’ve’’, ‘’sonra’’, ‘’fakat’’ gibi bağlaçları da katarak temel düzeyde günlük sosyal iletişim kurmasını,

Kelime ve ifadelerini hatırlamak adına duraksamalar yapsa da aşina olmadığı kelimelerle de cümleler kurmasını ve kendine özgü ifade tarzı geliştirmesini,

Öğrendiği sözlü ifadeleri genişletmeye yönelik ilave taktikler geliştirmesini,

Avrupa Konseyi Ek Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-A2 düzeyine ulaşmasını hedeflemekteyiz.

7.SINIF

Programı tamamlayan öğrencimizin;

Öğrendiği cümle yapılarının yanı sıra kendine ait cümleler ile de iletişim kurabilmesini ve yorum yapabilmesini,

İstek ve ihtiyaçlarını yazılı ve sözlü ifade edebilmesini,

Aşina olduğu günlük durum ve konular ile ilgili rutinlerini yazılı ve sözlü gerçekleştirmeye yetecek kelime dağarcığının oluşmasını,

Davet, özür dileme, teklif etme konu içeriklerine uygun ifade tarzlarını bilip kullanabilmesini,

Yüz yüze iletişim başlatıp devam ettirmeyi ve sonlandırmayı yapabilmesini,

Gözlenebilir tereddüt ve yanlış başlangıçlarla da olsa aşina olduğu bir konu ile ilgili yeterli derecede kolaylık ile cümle kalıpları oluşturabilmesini,

Avrupa Konseyi Ek Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-B1 düzeyine ulaşmasını hedeflemekteyiz.

8.SINIF

8. sınıf programını tamamlayan öğrencimizin;

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri, kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilmesini,

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını çıkarabilmesini,

Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanına giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilmesini,

Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilmesini,

Bildik, ilgi alanına giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilmesini,

Deneyimlerini, hayallerini, umutlarını, isteklerini ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilmesini,

Öykü, kitap ya da filmin konusunu aktarabilmesini ve izlenimlerini belirtebilmesini,

İngilizce konuşmalarına duygu ve düşüncelerini de katmada yeterliliğe ulaşmasını,

Bilgi değişimi, fikir beyan etme, istek ve talepte bulunma gibi günlük dil kullanım hâkimiyetini devam ettirmesini,

MEB’in uyguladığı akademik sınav hazırlık çalışmalarına ek olarak Uluslararası Cambridge sınav hazırlıklarına da devam etmesini,

Avrupa Konseyi Ek Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-B1+ düzeyine ulaşmasını hedeflemekteyiz.

ALMANCA

HEDEFLERİMİZ

İkinci ek dil eğitiminin sonunda öğrencilerimizin;

İlgili dilin temelini almaları, kültürü tanımaları ve farkındalıklarını artırmalarını,

Ulaştıkları ek dil seviyesine uygun temel dil bilgisi ve sözcükleri kullanmalarını,

Kendiyle ilgili; kimleri tanıdığını, nelerden hoşlandığını, sahip olduğu şeyleri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini,

Somut ihtiyaçları karşılamaya yönelik, sık kullanılan basit cümleleri ve ifade şekillerini anlayıp kullanabilmelerini,

Kendi tecrübelerini uygun ifade ile anlatabilmeleri, gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmelerini,

8. sınıf sonunda Avrupa Konseyi Ek Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-A2 düzeyinde konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım becerilerini kazanmalarını hedeflemekteyiz.

ULUSLARARASI DİL SERTİFİKA SINAVLARI:

Öğrencilerimiz Almanca dilinde (TELC) Uluslararası Dil Sertifika sınavlarına girmektedirler. Başarı oranları çok yüksek olan öğrencilerimiz bu sertifika sınavlarına yıl içerisinde hazırlanmaktadır.

DİNLEME

 • A1

  Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

 • A2

  Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim.

 • B1

  İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

 • B2

  Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.

 • C1

  Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.

 • C2

  İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.

OKUMA

 • A1

  Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.

 • A2

  Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.

 • B1

  Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

 • B2

  Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim.

 • C1

  Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

 • C2

  Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.

KARŞILIKLI KONUŞMA

 • A1

  Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim.O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

 • A2

  Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.

 • B1

  Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

 • B2

  Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.

 • C1

  Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

 • C2

  Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.

SÖZLÜ ANLATIM

 • A1

  Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.

 • A2

  Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim.

 • B1

  Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

 • B2

  İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

 • C1

  Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.

 • C2

  Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.

YAZILI ANLATIM

 • A1

  Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

 • A2

  Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim.

 • B1

  Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

 • B2

  İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

 • C1

  Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

 • C2

  Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.