Menü
ABC OKULLARI

ÖZEL ANKARA ABC İLKOKULU AKADEMİK BİLGİLER

Özel Ankara ABC İlkokulu bir IB PYP Dünya Okuludur.

 • Öğretim programlarımızı aşağıdaki yaklaşımlara göre düzenleyip sürdürüyoruz:
  1. Disiplinler Üstü Yaklaşım
  2. Sorgulama Temelli Öğrenme
  3. Kavram Temelli Öğrenme Yaklaşımı
  4. Öğrenme Yaklaşımları ve Alt Beceriler
  5. Yapılandırmacı Yaklaşım

 • Program içeriklerimizi Türk Millî Eğitimi amaçlarına uygun ve Millî Eğitim öğretim programı temel alınarak kavramsal öğrenmeyi destekleyecek şekilde düzenlemekteyiz.

 • Ünite ve ders planlarımızı, okulumuzun tüm öğretmenlerinin iş birliğiyle, sorgulama ve beceri temelli öğrenmeyi destekleyecek ve kavramsal öğrenmeyi derinleştirecek şekilde hazırlamaktayız.

 • Öğrenen topluluğunun en önemli üyesi olan öğrencilerimizi merkeze alan bir anlayış, temel felsefemizdir.

 • Öğrencilerimizin merakını, yaratıcılığını, araştırma ve sorgulamasını, bilgiye ulaşma yollarını ön plana çıkaracak yöntemler ve grup çalışmaları kullanıyoruz.

 • Branş derslerimiz sınıf, atölye ve laboratuvarlarımızda gerçekleşmekte, öğrencilerimize keyifli öğrenme ortamları sunmaktayız.

 • Uygulamalarımız için seçtiğimiz tüm yöntem, teknik ve ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrencilerimizin ne bildiği, ne anladığı ve neler yapabileceğini takip etmekteyiz.

 • Öğretim programlarımız ve okul kültürümüz, öğrencilerimizin IB öğrenen profil özelliklerine sahip olmasını desteklemektedir.

 • Okulumuzda öğrencilerimizin yaratıcılıklarını üst düzeye taşıyacakları, ilgi ve yeteneklerini keşfedecekleri, hafta içi kulüp ve takım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 • Edebiyat ve sorgulama temelli yürüttüğümüz ek dil politikamızla öğrencilerimizin İngilizce dilini araç olarak kullanmasını sağlamaktayız. İngilizce dil eğitimimiz “Avrupa Dil Kriterleri” ne uygun düzeyde gerçekleştirmektedir.

 • Öğrencilerimizi, ulusal ve kültürel değerlerine bağlı, birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflerken onların mutlu ve başarılı bireyler olarak yaşamda yer almaları en önemli isteğimizdir.