Menü
ABC OKULLARI

TAKIM ÇALIŞMALARININ BAŞLAMA SÜRECİ

Okulumuzda gerçekleştireceğimiz sosyal etkinlik takımları için heyecanla çalışmalarımıza başlıyoruz. Öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle dolu bir sezon bizi bekliyor. Bu takımlara katılmak isteyen tüm öğrencilerimiz için aşağıda takım çalışmalarının başlama süreci hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır.

  1. Sosyal Etkinlik Takımları Kataloğu, velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşılacaktır. Katalog, içerisinde takımlarımızın detaylı açıklamaları bulunmaktadır.
  2. Takımlara başvurular, eylül ayında Google Form üzerinden alınacaktır. Öğrencilerimiz, takım tercihlerini belirtmek için bu formu kullanacaklardır.
  3. Her öğrenci, başvuruda bulunurken bir takım çalışması tercihi yapacaktır. Bu tercih, öğrencinin ilgi duyduğu alanda katılım sağlamasını sağlayacaktır.
  4. Takımlara yeterli sayıda başvuru olması durumunda, takım çalışması gün ve saatleri belirlenecektir. Takım çalışmaları ekim ayında başlayacaktır.
  5. Takımların kurulmasının ardından, öğrencilerimizden ikinci bir takım çalışmasına katılım başvuruları alınacaktır. Bu başvurular, kontenjan durumuna göre değerlendirilecektir.
  6. Takım çalışmaları, hafta içi saat 17.00 ile 19.00 arasında gerçekleştirilecektir. Çalışmalar, okulumuzun atölyeleri, spor salonları, amfiler veya konferans salonunda yapılacaktır.
  7. Takım çalışmalarında ihtiyaç duyulacak; materyal, araç ve gereç, malzeme, şehir dışı müsabaka  ya da üyelik ücretleri öğrencilere ait olacaktır. Bu konuda öğrencilerimize ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve gereken destek sağlanacaktır.
  8. Özellikle Bilim alanında açılacak olan takımların çalışmaları, her hafta düzenli olarak olmayacaktır. Takım çalışmalarının sıklığına takım çalıştırıcısı öğretmenimiz karar verecektir. 
  9. Takım çalışmalarına devamsızlık olduğu taktirde, okul yönetimi kararıyla takım çalışmalarına son verebilecektir.

Bu etkinliklerin amacı, öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır. Bu süreçte onları desteklemek ve rehberlik etmek için okulumuzun deneyimli öğretmenleri ve eğitim kadrosu büyük bir özveriyle çalışacaktır.

Öğrencilerimiz; çalışma grubu alanı, içeriği doğrultusunda gerek Millî Eğitim Bakanlığı gerekse özel kurum ve kuruluşların uyguladığı yarışmalarda takım ve/veya bireysel olarak okulumuzu temsil edebilmektedir.

Siz değerli velilerimizden, çocuklarınızın bu etkinliklere katılımını teşvik etmenizi ve takımlarımıza destek olmanızı rica ediyoruz. Bu etkinlikler, öğrencilerimizin sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal gelişimine katkı sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır.

 SPOR ALANINDA KURULAN TAKIMLAR

VOLEYBOL TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Sosyalleşmelerine katkı sağlamak,

Takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek,

Fiziksel gelişim ve değişimlerine katkı sağlamak,

Hareketli geçen gün sayılarını arttırmak,


FAALİYETLERİ
:

Teknik ve taktik çalışmaları,

Kurallar ve işleyişlerinin uygulanışları,

Koordinasyon ve zamanlama becerisini geliştirmek,

Dönem sonu davet edilecek denk bir okulla dostluk maçı düzenlenmesi.

 

BASKETBOL TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Sosyalleşmelerine katkı sağlamak,

Takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek,

Koordinasyon ve zamanlama becerisini geliştirmek,

Fiziksel değişim ve gelişimlerine katkı sağlamak,

Hareketli geçen gün sayılarını arttırmak,

FAALİYETLERİ:

Teknik ve taktik çalışmaları,

Kurallar ve işleyişlerinin uygulanışları,

Dönem sonu davet edilecek denk bir okulla dostluk maçı düzenlenmesi.


FUTSAL TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

 AMACI:

Öğrencilerimizin, hareket becerilerini geliştirerek futsal sporunu öğretmek ve yaygınlaştırmanın yanı sıra;

Sosyalleşmelerine katkı sağlamak,

Takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek,

Koordinasyon ve zamanlama becerisini geliştirmek,

Fiziksel değişim ve gelişime katkı sağlamak,

Hareketli geçen gün sayılarını arttırmak, 

FAALİYETLERİ:

Teknik ve taktik çalışmaları,

Kurallar ve işleyişlerinin uygulanışları,

Dönem sonu davet edilecek denk bir okulla dostluk maçı düzenlenmesi.


YÜZME TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Yüzme sporunun tüm stillerini tanıtmak,

Yüzme bilmeyenlerine, sosyal anlamda, kendilerini özgüvenli hissedecekleri seviyede teknik yüzme becerisi edindirmek,

Var olan yüzme becerilerini geliştirmek,

Varsa postural bir bozukluk, düzeltilmesine katkı sağlamak,

Sosyalleşmelerine katkı sağlamak,

İletişim becerilerini geliştirmek,

Hareketli geçen gün sayılarını arttırmak, 

FAALİYETLERİ:

Yüzme seviyesinin belirlenmesi,

Teknik çalışmalar,

Yıl sonu okul içi yarışma düzenlenmesi,


SATRANÇ TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratmak,

Hızlı ve doğru düşünme yetisini geliştirmek,

Farklı bakış açıları kazandırmak,

Zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak,

Sosyalleşmelerine katkı sağlamak,

İletişim becerilerini geliştirmek, 

FAALİYETLERİ:

Taktik ve teknik çalışmalar,

Yıl sonu okul içi yarışma düzenlenmesi.

 

MASA TENİSİ TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Sosyalleşmelerine katkı sağlamak,

Takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek,

Fiziksel değişim ve gelişimlerine katkı sağlamak,

Koordinasyon ve zamanlama becerisini geliştirmek,

Hareketli geçen gün sayılarını arttırmak, 

 FAALİYETLERİ:

Teknik ve taktik çalışmaları,

Kurallar ve işleyişlerinin uygulanışları,

Dönem sonu davet edilecek denk bir okulla dostluk maçı düzenlenmesi.

 

BİLİM ALANINDA KURULAN TAKIMLAR

MATEMATİK PROJE TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

Öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeyi sağlayan ve akademik başarılarını da destekleyen MATEMATİK PROJE TAKIM ÇALIŞMA GRUBU özellikle bilimsel çalışma yapmayı seven öğrenciler tarafından tercih edilmelidir. 

AMACI:

Problem çözme, yorumlama, analiz, sentez becerilerini geliştirmek,

Bilimsel projeler üretmek,

Matematiğin başka disiplinlerle olan ilişkisini keşfetmek,

Günlük hayatta karşılaşılan durum ve olayları matematiksel yorumlamak,

İleri matematik konuları hakkında fikir sahibi olmak,

Matematik hobisi geliştirmek amaçlanmaktadır.

FAALİYETLERİ:

Öğrencilerle matematik projeleri üzerinde çalışmalar yapmak.

Matematiksel kavram ve/veya formlar 1-2 ve 3 boyutlu modellemeye dönüştürmek.

Hazırlanan matematiksel modeller yılsonunda sergilemek.

Sosyal sorumluluk projelerine destek olmak.

Matematik alanında çalışma yapan üniversite veya kuruluşlarla iletişime geçip mümkünse yerinde gözlem yapmak.

Öğretmenlerimiz öğrencilerimizle belirli zaman dilimlerinde bir araya gelip, yarışma ve olimpiyatlara yönelik çalışmalar yürütmek.

Stratejik oyunlar planlamak.

 

FİZİK PROJE TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

Öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeyi sağlayan ve akademik başarılarını da destekleyen FİZİK PROJE TAKIM ÇALIŞMA GRUBU özellikle bilimsel çalışma yapmayı seven öğrenciler tarafından tercih edilmelidir.

AMACI:

Yaşam boyu bilimsel düşünme alışkanlığını kazandırmak,

Problemlere değişik açılardan bakabilme yeteneği geliştirmek,

Neden–sonuç ilişkisini fark edebilme becerisi kazanmak,

Topluma faydalı projeler üretmek,

Araştırma becerisi kazanıp transfer etme ve uygulama yeteneğini kazanmak, 

Öğrencilerimizi proje geliştirme fikrine yöneltip bu konuda kendilerindeki ifade yeteneğini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 FAALİYETLERİ:

Bilim dünyasından gelişmeleri takip edip sunmak.

Okulumuzun yılsonu etkinlikleri kapsamında projeler hazırlanır ve hazırlanan projeler yılsonunda sergilemek.

Yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalar takip edilip projeler üretmek.

Eğlenceli fizik deneyleri yaparak kalıcı öğrenme sağlamak.                          

 

KİMYA PROJE TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

Öğrencilerin bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeyi sağlayan ve akademik başarılarını da destekleyen KİMYA PROJE TAKIM ÇALIŞMA GRUBU özellikle bilimsel çalışma yapmayı seven öğrenciler tarafından tercih edilmelidir.

 AMACI:

Deneylerle kimyanın günlük hayatımızdaki önemini keşfetmek,

Değişkenler ve olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme gücü kazanmak,

Deney gözlem ve diğer metotlar ile öğrencinin araştırma duygusunu geliştirmek,

Enerji kullanıma ve teknolojiye yönelik öğrencinin ilgisini geliştirmek,

Bilimsel projeler üretmek,

Analitik düşünmeyi sağlamak, analiz ve sentez gücünü geliştirmek amaçlanmaktadır.

FAALİYETLERİ:

Eğlenceli kimya deneyleri yapmak,

Zararlı kimyasallar içermeyen doğal parfüm, oda kokusu yapmayı, hoş kokulu bitkilerden; biberiyeli, lavantalı doğal zeytinyağlı sabun, mum yapımını öğrenmek. 

Sosyal sorumluluk projelerine destek olmak.

Kimya branşında kazanılan Nobel Ödüllerini araştırmak, sunmak.

Okulumuzun yılsonu sergisine projeler hazırlar ve yılsonunda sergilemek.

 

BİYOLOJİ PROJE TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

Biyolojiyi, araştırmayı ve deney yapmayı seven, biyoloji dersinde başarılı olan öğrenciler tarafından tercih edilmelidir.

 AMACI:

Canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmak ve öğrencilerimizin benzer yenilikler yapması için istekli olmasını sağlamak,

Bilim ve teknolojinin, insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilmek,

Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli olmak,

Bilimsel projeler üretmek amaçlanmaktadır.

FAALİYETLERİ:

Biyoloji tarihine yön vermiş önemli bilim insanlarının icatlarını/deneylerini araştırarak yeniden canlandırmak.

Sosyal sorumluluk projelerine destek olur.

İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapmak.

 

PRE-IB TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

IB öncesi çalışma grubu, doğrudan IB misyonu ve öğrenen profili doğrultusunda bir akademik, kişisel ve sosyal gelişim merkezi olmayı amaçlamaktadır. Öğrencileri çeşitli okul temelli ve kampüs dışı etkinliklere dâhil ederek, yalnızca IB programının zorluklarına hazırlıklı değil, aynı zamanda küresel topluluğa olumlu katkılarda bulunma yetkisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Öğrencileri IB programının temel ilkeleri ve öğrenen profili ile tanıştırmak.

IB müfredatında başarı için gerekli olan eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirmek.

Küresel bir bakış açısını, kültürlerarası anlayışı ve öğrenci bünyesinde hizmet taahhüdünü teşvik etmek.

Öğrencilerin, IB misyonu ve öğrenci profili ile uyumlu müfredat dışı etkinliklere katılmaları için bir platform oluşturmak.

FAALİYETLERİ:

Sorgulamaya dayalı öğrenmeyi ve bütüncül anlayışı destekleyen iş birlikçi disiplinler arası projeler.

IB öğrenen profilinin niteliklerine odaklanan, öğrencileri bu özellikleri günlük yaşamlarında benimsemeye teşvik eden atölye çalışmaları.

Çeşitlilik ve küresel bakış açısını teşvik etmek için kültürel ve uluslararası temalı etkinlikler.

Öğrencileri yerel ihtiyaçlarla buluşturan ve onları olumlu katkıda bulunmaya teşvik eden toplum hizmeti girişimleri.

Model Birleşmiş Milletler konferanslarına katılım. 

Küresel meseleler hakkında farkındalığın ve diplomatik becerilerin teşvik edilmesi için kültürlerarası iletişimi ve dil yeterliliğini geliştirmek için dil değişim programları.

IB’nin sürdürülebilir bir gelecek taahhüdünü yansıtan çevresel sürdürülebilirlik projeleri ve kampanyaları.

Öğrencilerin ufkunu genişleten müzelere, sergilere ve uluslararası festivallere kültürel yoğunlaştırma gezileri.

Sorumlu küresel vatandaşlığın önemini vurgulayan ortak kuruluşlarla iş birliğine dayalı hizmet projeleri.

Özetle, IB öncesi kulüp, doğrudan IB misyonu ve öğrenen profili doğrultusunda bir akademik, kişisel ve sosyal gelişim merkezi olmayı amaçlamaktadır. Kulüp, öğrencileri çeşitli okul temelli ve kampüs dışı etkinliklere dâhil ederek, yalnızca IB programının zorluklarına hazırlıklı değil, aynı zamanda küresel topluluğa olumlu katkılarda bulunma yetkisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor.

 

ERASMUS TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

ABC Fen ve Anadolu Lise’mizdeki Çevre ve Sürdürebilirlik Grubu öğrencilerimiz arasında farkındalık yaratmayı, sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeyi ve olumlu çevresel değişime ilham vermeyi amaçlayan bir dizi amaca sahiptir. Grubun ana hedefi, sorumluluk duygusu geliştirerek, olumlu eylemlere ilham vermek ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaktır. 

Ayrıca, 2023-2024 eğitim-öğretim yılını kapsayacak olan Hollanda Koordinatörlüğünde yürütülecek olan Hollanda ‘2CollegeDurendeal’-Almanya ‘Heinrich-Heine-Europa Schule’-Türkiye ABC Fen ve Anadolu Lisesi ortaklılığında yapılacak olan Erasmus+ Sürdürebilirlik Projesine katkı sağlamak bir başka hedefimizdir.

Bununla birlikte kulüp öğrencilerimizle ‘Çevrenin Genç Sözcüleri’ yaraşmasına katılmak da hedeflerimiz arasında.

Farkındalığı Artırmak: Kulüp, öğrencilerimizin iklim değişikliği, kirlilik, ormansızlaşma ve nesli tükenmekte olan türler gibi çeşitli çevre sorunları hakkında eğitmeye ve sorumluluk duygusu geliştirmeye odaklıdır.

Sürdürülebilir Uygulamaları Teşvik Etmek: Kulüp, öğrencilerimizi hem okulda hem de evde, geri dönüşümü teşvik etmeyi, plastik atıkları azaltmayı, enerji ve suyu korumayı ve sürdürülebilir ulaşımı kullanmayı gibi çevre dostu alışkanlıkları benimsemeye teşvik eder. 

Yeşil Alanlar Yaratmak: Okul içinde bahçeler veya küçük kentsel ekosistemler gibi yeşil alanlar oluşturmak ve sürdürmek için çalışmak, koruma konusunda pratik dersler sağlayarak okul kampüsün genel estetiğini geliştirmek.

Savunuculuk ve Kampanyalar: Kulüp, hem okul içinde hem de daha geniş toplulukta bilinçlendirme kampanyaları yürüterek çevre dostu politikaları savunur.

Konuk Konuşmacılar ve Atölye Çalışmaları: Uzmanları, çevrecileri ve konuşmacıları konuşma ve atölye çalışmaları yapmaya davet ederek, tüm okulun paydaşlarının mevcut çevresel zorluklar ve olası çözümler hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak.

Diğer Kulüpler ve Kuruluşlarla İş birliği: Ortak çevre projeleri üzerinde çalışmak için diğer kulüpler, STK’ler veya yerel yönetim kuruluşlarıyla ortaklık kurarak kulübün etkisini artırmak ve daha güçlü bir toplum katılımı duygusu yaratmak.

Eğitsel Destek: Kulüp, genç öğrencileri çevre sorunları hakkında eğitmek için yerel okulları ziyaret ederek, farkındalık ve sorumlu davranış dalga etkisi yaratarak erişimini genişletmek.

Karbon Ayak İzini Azaltma: Okula yürüyerek veya bisikletle gitmek, enerji tüketimini azaltmak ve karbon dengeleme programlarına katılmak gibi girişimleri teşvik ederek okulumuzun karbon ayak izini azaltmak için hedefler belirlemek.

Doğa Gezileri ve Alan Gezileri: Doğal yaşam alanlarına, doğa rezervlerine veya çevre araştırma merkezlerine geziler düzenlemek, öğrencilere uygulamalı deneyimler sağlayalarak doğayla bağlarını derinleştirmek.

Çevre Dostu Etkinlikleri Teşvik Etmek: Okulu atıksız bağış toplama etkinlikleri, sürdürülebilir fuarlar ve plastiksiz günler gibi çevre dostu etkinliklere ev sahipliği yapmaya teşvik ederek olumlu değişiklikler yapmanın pratik yollarını göstermek.

Toplum Katılımı: Yerel toplumu kulübün faaliyetlerine dâhil ederek  çevre için ortak bir sorumluluk duygusu geliştirmek  ve iş birliği için fırsatlar yaratmak. 

Yarışmalara Katılmak: Bölgesel veya ulusal çevre yarışmalarına katılmak, öğrencileri ve kulübü yenilik yapmaya ve çevresel zorluklara yaratıcı çözümler bulmaya motive etmek.

İzleme ve Raporlama: Okulun çevresel etkisini ve sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ilerlemesini 

FAALİYETLERİ:

Lisemizdeki Çevre ve Sürdürülebilirlik grubu, okul yılı boyunca çevre bilincini, eğitimi ve eylemi teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır.

Farkındalık Kampanyaları: Plastik kirliliği, enerji tasarrufu, su tasarrufu veya biyolojik çeşitlilik gibi belirli çevresel konulara odaklanan kampanyalar oluşturarak okul topluluğunu eğitmek için posterleri, sosyal medyayı ve okul içi panoları kullanmak.

Çöp Temizleme: Çöpleri toplamak ve atık yönetimi konusunda farkındalığı artırmak için hem okul kampüsü içinde hem de çevredeki toplulukta düzenli temizlik etkinlikleri düzenlemek.

Geri Dönüşüm Sürücüleri: Okul içinde kâğıt, karton, plastik ve elektronik gibi geri dönüşüm öğeleri için toplama noktaları oluşturarak tüm öğrencileri uygun geri dönüşüm uygulamaları konusunda eğitmek.

Dünya Günü Kutlamaları: Ağaç dikme, atölye çalışmaları, çevre dostu sanat projeleri ve sürdürülebilirlik tartışmaları gibi etkinlikler içeren bir Dünya Günü etkinliği planlamak.

Yeşil Atölyeler: Kompostlama, ileri dönüşüm, çevre dostu bahçecilik, sürdürülebilir moda ve DIY doğal temizlik ürünleri gibi konularda atölye çalışmaları düzenlemek.

Konuk Konuşmacılar: Yerel çevre aktivistlerini, bilim adamlarını ve uzmanları öğrencilerle acil çevre sorunları ve olası çözümler hakkında konuşmaya davet etmek.

Belgesel Gösterimleri: Çevresel konularla ilgili belgesel veya film gösterimleri düzenleyerek, ardından eleştirel düşünmeyi ve sohbetleri teşvik etmek için tartışmalar yapmak.

Sürdürülebilir Gıda Girişimleri: Bitki bazlı yemek pişirme dersleri, gıda seçimlerinin çevresel etkileri hakkında tartışmalar ve hatta bir çiftçi pazarı gibi sürdürülebilir gıda seçimlerine odaklanan etkinliklere ev sahipliği yapmak ya da ziyaret etmek.

Enerji Tasarrufu Zorlukları: Sınıflarda enerji tüketimini azaltmak için öğrenciler arasında yarışmalar düzenleyerek, kullanılmadıklarında ışıkların ve elektronik cihazların kapatılmasını teşvik etmek.

Plastiksiz Kampanyalar: Yeniden kullanılabilir maddeler/materyaller hakkında farkındalık yaratmak ve tek kullanımlık plastiklere alternatifleri teşvik etmek.

Doğa Yürüyüşleri ve Okul Gezileri: Öğrencileri doğal dünyayla buluşturmak ve korumanın önemini vurgulamak için yerel parklara, doğa rezervlerine veya botanik bahçelerine geziler düzenlemek.

Çevresel Sanat Sergileri: Öğrencileri, geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanarak veya çevre sorunları hakkında mesajlar ileten sanat eserleri yaratmaya teşvik ederek sanat eserini bir sergide sergilemek.

Çevre Dostu Moda Şovu: Moda endüstrisinin çevresel etkileri konusunda farkındalığı artırmak için -geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir malzemelerden yapılmış kıyafetlerin yer aldığı bir defile düzenlemek.

Sıfır Atık Etkinlikleri: Minimum atık üretimine odaklanan etkinlikler düzenleyerek, katılımcıları kendi yeniden kullanılabilir kaplarını, tabaklarını ve bardaklarını getirmeye teşvik etmek.

Yeşil Teknoloji Vitrini: Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve diğer sürdürülebilir çözümlerden oluşan bir vitrin düzenleyerek çevre dostu teknolojileri ve yenilikleri vurgulamak.

Topluma Hizmet Projeleri: Ağaç dikme, kentsel bahçe bakımı veya yaban hayatı habitat restorasyonu gibi toplum hizmeti projelerine katılarak yerel kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Çevresel Yarışmalar: Yaratıcılığı ve farkındalığı teşvik etmek için öğrencileri eko temalı sanat, makale yazma veya sürdürülebilir inovasyon yarışmaları gibi yarışmalara dâhil etmek.

Çevresel Anketler: Okul topluluğundan çevresel endişeleri ve ilgi alanları hakkında kulübün faaliyetlerine rehberlik edebilecek geri bildirim toplamak için anketler düzenlemek.

Yerel Çevre Etkinliklerine Katılım: Nehir temizliği, doğa

 

MUN TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

ABC MUN GRUBU, öğrencilerimize uluslararası ilişkiler, diplomasi ve liderlik gibi beceriler kazandırarak onların kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Ayrıca kültürel farklılıkları anlama, global meselelere duyarlılık ve çözüm odaklı düşünme gibi önemli yeterlilikleri de destekleyecektir.

Diplomasi ve iletişim becerileri geliştirmek:  Öğrencilerimize etkili iletişim, görüş bildirimi, tartışma ve ikna etme becerileri kazandırmak.

Uluslararası konulara hakimiyet: Öğrencilerimize dünya gündemini takip etme ve uluslararası meseleleri anlama fırsatı sunmak.

Liderlik geliştirme: Grup içinde ve dışında liderlik fırsatları sağlayarak öğrencilerimizin liderlik yeteneklerini geliştirmek.

Takım çalışmaları: Çeşitli disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek takım halinde çalışmasını teşvik etmek.

Küresel farkındalık: Öğrencilerimize farklı kültürler, ülkeler ve insanlar hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı sunmak.

FAALİYETLERi:

MUN Eğitimleri: MUN simülasyonlarının nasıl işlendiğine dair eğitimler düzenlemek, prosedürleri anlatmak ve örnek simülasyonlar yapmak.

Konuşma ve ikna eğitimleri:   Etkili konuşma, tartışma ve ikna tekniklerini içeren atölyeler düzenlemek.

Konferanslar: Okul içinde mini-MUN konferansları düzenleyerek öğrencilerimizin deneyimkazanmasını sağlamak.

Panel Tartışmaları: Önemli uluslararası konuları tartışmak üzere panel etkinlikleri düzenlemek.

Proje geliştirme: Öğrencilere uluslararası sorunlara çözüm öneren projeler geliştirmek için fırsatlar sunmak.

Bölgesel MUN Konferansları: Yakın bölgelerde düzenlenen MUN konferanslarına katılarak öğrencilerimizin deneyin kazanmalarını sağlamak.

Ulusal ve Uluslararası MUN Konferansları: Büyük MUN konferanslarına katılarak öğrencilerimize farklı kültürleri ve görüşleri deneyimleme fırsatı sunmak.

Delegasyon Hazırlığı: Konferanslara katılmadan önce öğrencilerimize delegasyonlarını en iyi şekilde temsil etmeleri için hazırlık yapma fırsatı sunmak.

Konferans Sonrası Değerlendirme: Katılan öğrencilerle konferans sonrası değerlendirme toplantıları yaparak deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak.

MUN Kulübü Konferansı: Okul içinde veya başka okullarla birlikte MUN kulübü konferansı düzenlemek.

 

BİLİŞİM TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Bir teknoloji projesinin geliştirme adımlarını öğrenmek,

Sensörlerin kullanıldığı elektronik devreler kurarak akıllı cihaz ve sistemler geliştirmek,

Mikrodenetleyici programlamayı öğrenmek,

Proje odaklı çalışarak yeni ürünler ortaya koymak,

Problem çözme, eleştirel düşünme, araştırma, iletişim, iş birlikli çalışma ve yaratıcı düşünme gibi 21. yy. becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

FAALİYETLERİ:

Haftalık çalışmalarını yaparak akıllı cihaz ve sistemler tasarlamak,

Projelerini yıl sonunda yapılacak olan Bilim Şenliği’nde sunmak,

Uygunluk durumuna göre bir teknoloji fuarına ya da festivaline katılmak.

 

ROBOTİK TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Öğrencilerde 3 boyutlu düşünme, şekil ve uzay algısının gelişimini sağlamak.

 Hayal gücü ve ince motor becerilerinin gelişimini sağlamak.

Becerilerin gelişimiyle beraber, üretme ve buluş yapma duygularının pekiştirilmesini sağlamak.

Öğrencide “ben bir ürün ortaya koyabiliyorum” özgüveni ve heyecanını kazandırarak yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.

Programlamayla birlikte, bir makinenin ya da sistemin işleyişini daha kolay ve hızlı kavrayabilme ve farklı yollar denerken makinelerin çalışma mantığını anlayarak farklı çözümler üretebilmesini sağlamak.

Tasarım odaklı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, araştırma, iletişim, iş birliği ve yaratıcı düşünme gibi 21. yy. becerilerinin gelişmesini sağlamak.

 FAALİYETLERİ:

Haftalık çalışmalarını yaparak robot tasarlamak,

Yıl içinde yapılacak olan yarışmalara hazırlanmak.

AKTİVİTELERİ:

Farklı şehirlerde yapılacak lig turnuvalarından 3-4 tanesine katılarak, kazanıldığı takdirde Türkiye finaline katılım sağlanacaktır.

 

FPSPI TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Gelecekle hakkında ufkunu genişletmek,

Sistematik problem çözmeyi öğrenmek,

Eleştirel düşünme becerisini geliştirmek,

Yaratıcı düşünme potansiyelini artırmak,

Neyi düşüneceğini değil nasıl düşüneceğini öğrenmek,

Akademik yazma ve dili kullanma becerisini üst seviyeye çıkarmak,

Takım çalışması – iş birlikli çalışma becerilerine daha ileri seviyeye taşımak,

İletişim ve beden dili kullanımı geliştirmek,

 FAALİYETLERİ:

Haftalık çalışmalarını yaparak 1. ve 2. çalışma problemi raporlarını tamamlamak,

Skeç çalışmaları yapmak.

AKTİVİTELER:

İkinci Dönem İzmir’de gerçekleşecek olan Türkiye finallerine katılarak, Türkiye 1.’liği ve zamanında vize alınabilmesi durumunda Amerika’da gerçekleşecek olan uluslararası finallere katılım sağlanacaktır.

 

SANAT ALANINDA KURULAN TAKIMLAR

GÖRSEL SANATLAR VE EL SANATLARI TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMACI:

Sanatsal bakış açısı kazandırmak,

Yaratıcılıklarını geliştirmek,

Kişisel becerilere farkındalık yaratmak,

3 boyutlu bakış açısı kazandırmak,

El becerilerini geliştirmek,

Sosyalleşmelerine katkı sağlamak,

Zihinsel değişim ve gelişimlerine katkı sağlamak,

 FAALİYETLERİ:

Teknik çalışmalar ile tema ile ilgili ürünler ortaya koyarak;

Belirli gün ve haftalar içerikli,

Özel tema konuları içerikli sergiler düzenlenmesi.

 

TİYATRO VE DRAMA TAKIM ÇALIŞMA GRUBU 

AMAÇ:

Kişisel becerilere farkındalık yaratmak,

Vücuduyla ifadede bulunabilme iletişim aracı olarak kullanabilme becerisi geliştirmek,

Sanatsal bakış açısı kazandırmak,

Rol kavramını tanımak ve yapılandırmak,

Mekan ve kostüm kavramlarını tanımak ve yapılandırmak,

Sahte sergileme becerileri geliştirmek,

Özgüven yaratmak,

FAALİYETLERİ:

Teknik ve taktik çalışmaları,

Sahne çalışmaları,

Rol çalışmaları,

Metin okuma yorumlama uygulama çalışmaları ile okulumuz resmî tören ve gösterilerinde ekip oluşturarak sahnede sergilenecektir.

 

MÜZİK TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ:

Müzikle uğraşlarını doğru sanatsal bilgiyle pekiştirmek,

Üretme eğilimlerini geliştirmek,

Enerjilerini doğru noktada birleştirmeye destek olmak,

Estrümanlarında yetkin ve başarılı bireyler yetiştirmek,

Solfej, nota çalışmalarıyla destek sağlamak.

 

FAALİYETLERİ:

Teknik ve taktik çalışmaları,

Sahne çalışmaları,

  okulumuz resmî tören ve gösterilerinde ekip oluşturarak sahnede sergilenecektir.

 

ŞİİR, EDEBİYAT, GAZETECİLİK TAKIM ÇALIŞMA GRUBU

AMAÇ:

Ana dilin kültür uyumu ve farkılıklarını öğrenmek,

Sözlüğü etkili bir şekilde kullanmak,

Dil becerilerini geliştirmek,

Kelime dağarcığını geliştirmek,

Söz ve beden bütünlüğünün farkındalığını artırmak,

Ses kullanımını geliştirmek,

Dinleyici ve anlatıcı ilişkisi kurma becerisi oluşturmak,

Basım yayın kavramlarını keşfetmek.

 

FAALİYETLERİ:

Belirlenen temalar doğrultusunda ürünler ortaya koyarak sergilenecektir.

Okulumuz resmî tören ve gösterilerinde ekip oluşturarak sunum yapılacaktır.