Menü
ABC OKULLARI

ABC OKULLARI KÜTÜPHANE ÖĞRETMENİ

Kütüphane Öğretmeni

Misyon: ABC Okulları Kütüphanesi, öğrenene sorgulama bilincini kazandırarak merak duygusu ve yaratıcılığın gelişimini sağlamayı, ahlaki ve etik değerlerden şaşmadan öğrenenin var olan bilgiye nasıl erişeceği ve bilgiyi nasıl kullanacağı yönünde destek vermeyi, hayat boyu öğrenme sürecine hem kendini hem öğreneni dâhil etmeyi kendine misyon edinmiştir.

Vizyon: Yerel değerleri terk etmeden uluslararası bilinç düzeyinde niceliksel ve niteliksel olarak koleksiyonunu zenginleştiren, personeliyle, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle öğrenen okul toplumunun gelişimini destekleyen, lider bir bilgi merkezi olmaktır.

ABC Okulları Kütüphanesi, “Senin Kütüphanen!” sloganıyla yola çıkan; araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı olabilme niteliklerini öğrenene kazandırarak dünyada barışı, çok kültürlülüğü ve hoşgörüyü yaymayı amaçlayan IB (Uluslararası Bakalorya) eğitim modeli sistemine uygun olarak geliştirilen bir yapıya sahiptir.

ABC Okullarının tüm öğretmenlerinin, öğrencilerinin, velilerinin ve personelinin yararlandığı merkez kütüphanemiz ile birlikte, anaokulu kitaplığımız ve ilkokul kitaplığımız da bulunmaktadır. Merkez kütüphanemizde alanında uzman bir kütüphane öğretmenimiz görev yapmaktadır.

Kütüphanemizin, kullanıcıların rahatlıkla araştırma yapabilmelerine imkân veren ergonomik yapısı, çağdaş okul kütüphanelerine uygun şekilde tasarlanmıştır. Kütüphanemiz, 5.000’e yakın materyal sayısıyla hem nicelik hem de nitelik açıdan her geçen gün artmaktadır. Ayrıca kütüphane bünyesinde bulunan 6 bilgisayar araştırmalar için aktif olarak kullanılabilmektedir.

Kütüphanemizde Dewey Onlu Sınıflandırma Sistemi (Dewey Decimal Classification – DDC) uygulanmakta olup kütüphanedeki işlemler ve yönergeler bu sisteme göre planlanmıştır. Ayrıca kütüphanemizdeki materyaller KOHA kütüphane otomasyon yazılımı alt yapısında muhafaza edilmekte ve işlemler bu sistem üzerinden yapılmaktadır.

Kütüphanemizin kullanımıyla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 • Kütüphanemiz hafta içi ve cumartesi 09.10-18.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

 • Tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve personel kütüphanenin olağan üyesidir.

 • Kitaplar tek seferde en fazla 3 adet olmak üzere 2 hafta süreyle, dergiler tek seferde bir adet olmak üzere 1 hafta süreyle ödünç verilir.

 • Bir kez olmak şartıyla bir materyalin 2 hafta daha teslim süresi uzatılabilir ancak uzatma hakkı bir eğitim öğretim yılı için 10 defa olabilir.

 • İade süresi geçen kaynak teslim edilmedikçe veya süresi uzatılmadıkça kullanıcıya yeni bir kaynak ödünç verilmez.

 • Danışma/Referans kaynakları (kaynak kitaplar gibi) ödünç verilmemektedir.

 • Ödünç alınan kaynakların zarar görmesi ya da kaybolması durumunda, kullanıcıdan aynı kaynağı temin etmesi, temin edemediği durumlarda ise kullanıcıdan kaybedilen kaynağa eş değerde bir kaynak alması istenir.

 • Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine üç hafta kala ödünç verme hizmeti durdurulur. Yıl sonunda yapılacak sayımda tüm materyallerin kütüphanede bulunması önem arz etmektedir.

 • Kullanıcılar, kütüphanedeki bilgisayarları kütüphane kataloğu taramaları ile eğitim öğretim amaçlı olarak yaptıkları işlemler ve internet araştırmaları için kullanabilmektedirler.

 • Kütüphane kaynakları satın alım veya bağış sistemiyle kütüphaneye sağlanır. Bağış yapan kullanıcımıza elektronik ortamda teşekkür belgesi verilir.

 • Kütüphaneye su hariç, yiyecek ve içecekle girilemez.

İncelemek için tıklayınız