Menü
ABC OKULLARI

EK DİL: İngilizce Eğitimi

İlkemiz ‘‘Öğreniyoruz Kullanıyoruz’’

GENEL
İngilizce dil eğitim programı birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanarak her seviyeden öğrenciyi destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. 

 • Ek dil öğrenimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında öğrencilerimiz farklı projelere katılarak öğrendiklerine eleştirel yaklaşabilme, analitik düşünebilme, araştırma yapabilme, birey-takım olarak çalışabilme ve yazılı-sözlü iletişim kurabilme alanlarında kendilerini geliştirebilirler.

 • İngilizce dersi alan bir öğrenci dersi öğrenirken keyif almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’kişiselleştirerek’’ gündelik yaşamının doğal bir parçası hâline getirebilmeli ve nihai hedef olarak günlük yaşamda yurt içi ve yurt dışında iletişim kurabilmelidir.

Bunu sağlamak için eğitim sistemi ve ders programları her alanda dile maruz kalmayı artıracak yoğun interaktif çalışmalar içerir.

HEDEFLERİMİZ

Lise ek dil programını tamamlayan öğrencilerimizin;

 • İngilizce yazılmış bir metni okumaktan zevk almalarını, çıkarımları ile yorumlar yapabilmelerini,

 • Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanmalarını,

 • Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlamalarını ve benzerlerini yazmalarını,

 • İngilizcedeki farklı medya mesajlarını (film, poster, broşür, blog, haber gibi) analiz etme becerisini kazanmalarını,

 • Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyan bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini,

 • MUN (Birleşmiş Milletler Simülasyonu) çalışmalarında ve Münazara Kulüplerinde aktif rol almalarını,

 • Cassini (NASA) kompozisyon yazma ve Oxford Big Read Kitap okuma yarışmalarına katılmalarını,

 • Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarında başarılı olmalarını,

 • Akademik düzeyde İngilizce diline hâkim öğrenciler olarak yetişmelerini,

 • Lise programımızın sonunda Avrupa Konseyi Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-B2+ düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz.

ERASMUS +

Ek dil vizyonumuz gereği farklı ülkelerdeki kardeş okullarımızla teması devam ettirmek, öğrencilerimizin öğrenmekte oldukları ek dil/dilleri kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla 2015 yılından beri devam eden Erasmus+ projelerinde Lise öğrencilerimiz aile yanı konaklamalı yurtdışı deneyimlerinde İngilizce/Almanca dilini gerçek ortamlarında kullanırlar.

CAMBRIDGE VE DİĞER ULUSLARARASI SINAVLAR

Öğrencilerimiz, 2016-2017 öğretim yılından beri okulumuzda uygulanmakta olan Cambridge FCE, TOEFL ve IELTS sınavlarına girmektedirler. Yıl içinde bu sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin başarı oranları çok yüksektir.

ÖĞRETME METODOLOJİSİ

Dilin sınıf, okul ve ev ortamında yaşatılması modelinin bölümleri olan yaparak, sunum yaparak, yaşayarak  öğrenme metotları, Proje Tabanlı Öğrenim(Project Based Learning), Görev Tabanlı Öğrenim (Task Based Learning) yaratıcı drama (Creative Drama), aile işbirliği ve disiplinler arası yaklaşım (Interdisciplinary Approach and CLIL) uygulanan müfredatla örtüşen proje ve aktivitelerle uygulanmaktadır.

 ‘’İletişimsel Yaklaşım’’ (Communicative Language Teaching, CLT) başta olmak üzere kullanılan öğretme metodları hemfikir olma/olmama, soru sorma, şikayet etme, özür dileme, kritik düşünme ve problem çözme, teklifte bulunma, sosyalleşme, insanları yerleri ve şeyleri betimleme, öğüt alma/verme, fikir beyan etme, kişisel özelliklerinden bahsetme gibi dilin fonksiyonel işlevlerini geliştirmeye yöneliktir.

Beklentiler, mevcut kaynaklar, öğrencilerin yaş ve dil seviyeleri, ders hedefleri gibi değişkenler dikkate alınarak ders öğretme metodu farklılıklar göstermektedir.

Ek Diller Haftalık Ders Saatleri

GRADE MAIN COURSE (ANA DERS) ADDITIONAL LANGUAGE (GERMAN) TOTAL
9.
8
2
10
10.
8
2
10
11.
4
-
4