Menü
ABC OKULLARI

ABC Okulları Misyon Bildirgesi

Özel Ankara ABC Okulları, bilim, sanat, mantık ve vicdan ekseninde, ulusal ve kişisel kimliğinden hareketle diğer kültürlere barışçıl bir dünya hedefleyen uluslararası bilince sahip, doğaya ve sınırlı kaynaklara karşı duyarlı, yenilikçi, sorgulayıcı ve açık fikirli, üst düzey araştırma ve iletişim becerilerine sahip yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

ABC Schools Mission Statement

Private Ankara ABC School aims to raise life-long learners with higher order thinking and research skills who extend their beliefs and action from individual and national awareness to international mindedness by respecting other cultures; targeting for a peaceful world with utmost care for the nature and finite resources in an innovative, inquiring, open-minded and communicative manner on the axis of science, art, logic and conscience.

IB Misyon Bildirgesi

Uluslararası Bakalorya (IB), kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak, araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

The IB Mission Statement

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.