Menü
ABC OKULLARI

ORTAOKUL EĞİTİMİ

Sorgulayan, bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş, 21. yüzyıl becerilerine sahip, yetenek ve ilgilerinin farkında ve bunları geliştiren, çağın gerektirdiği teknolojik bilgilere sahip, disiplinli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmış olan ABC Ortaokulu öğrencileri akademik başarıları yüksek, sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini gerçekleştirmiş bireylerdir. Çevresine duyarlı, sorumluluklarının farkında, millî ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek temel amacımızdır.

ÖĞRETMEN KADROSU

ABC Ortaokulunda öğretmenler pedagojik formasyona ve alan bilgisine sahip, tecrübeli öğretmenlerdir. İstikrarlı bir öğretmen kadrosunun görev aldığı okulumuzda öğretmenler; sınav sistemlerine, yeni öğretim yöntem ve tekniklerine hâkim, öğrencilere yol gösterici lider kişilerdir.

HAFTA SONU PROGRAMLARI

ABC Ortaokulunda 5 ve 6. sınıflar cumartesi günleri öğleye kadar isteğe bağlı kulüp ve yabancı dil takviye programlarına katılırlar. Ayrıca deneme sınavı sonuçlarına bağlı olarak, ihtiyaç görülen öğrenciler okul idaresi tarafından temel derslerden zorunlu etüt çalışmalarına çağırılırlar.

7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz cumartesi günleri 09.00-13.00 arasında zorunlu olarak LGS hazırlık programlarına katılırlar. Hafta sonu sınıfları homojen yapılarda oluşturulmuş olup, sınav sonuçlarına bağlı olarak yıl içerisinde değişiklikler yapılır.

ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK

ABC Ortaokulunda ulusal sınavlara hazırlık 5. sınıflarda başlar. Öğretmenlerimizin derslerinde kullandığı ek kaynaklar sınav sistemlerine uygun kaynaklardır. Tüm öğretmenlerimiz derslerinde öğrencinin muhakeme becerisini ölçen, analitik düşünmelerini destekleyen, yorumlama ve ifade etme becerilerini geliştiren yöntem ve teknikler kullanmaktadır. Bu tekniklere hâkim olarak yetişen öğrencilerimiz 8. sınıf sonundaki sınavlarda başarılı olmaktadırlar. 7. sınıftan itibaren ders programına ayrıca sınav hazırlık dersleri eklenmekte olup, hafta sonu zorunlu olarak sınav hazırlık programı uygulanmaktadır. 8. sınıf öğrencilerimizin ders programları yoğun bir şekilde ulusal sınavlara hazırlığı tamamlayacak şekilde düzenlenmiş olup hafta içi programında temel ders saatleri artırılmıştır. Bu derslerde öğrencilerimiz hem ders temellendirmelerini hem de soru çözümlerini yapmaktadırlar.

Hafta sonu ayrıca zorunlu olarak sınav hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu programlarda homojen sınıflarda, öğrencinin ihtiyacına yönelik soru çözümü, konu anlatımı ve eksik tamamlamalar yapılmaktadır. Ayrıca 8. sınıf öğrencilerimizin kasım ve nisan ayları ara tatillerinde sınav hazırlık dersleri devam etmekte olup, onlara yarıyıl tatilinde bir haftalık kamp programı uygulanmaktadır. Ulusal sınavlara bir ay kala sınıflar homojen olarak düzenlenerek konu tekrarları, soru çözümleri ve sınavlardan oluşan yoğun bir program uygulanmaktadır.

SINAVLAR

ABC Ortaokulunda 5. sınıf öğrencilerimize ayda bir kere, 6. sınıf öğrencilerimize üç haftalık aralıklarla, 7. sınıf öğrencilerimize 3 haftalık aralıklarla, 8. sınıf öğrencilerimize her hafta deneme sınavları uygulanmaktadır. Uygulanan deneme sınavları ulusal müfredata uygun, geniş katılımlı sınavlardır. 5 ve 6. sınıflarda uygulanan deneme sınavları sonuçlarına göre ihtiyaç tespit edilen öğrencilere cumartesi günleri etüt çalışmaları yapılmaktadır.

7 ve 8. sınıflarda uygulanan deneme sınavları sonuçlarına göre eksik tamamlamalar cumartesi günleri, zorunlu sınav hazırlık programında yapılmaktadır. Uygulanan deneme sınavları çok çeşitli kaynaklardan yapılmakta olup öğrencilerin her soru tarzına alışmaları ve sınav deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir.