Menü
ABC OKULLARI

ÖZEL ANKARA ABC İLKOKULU

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

 ABC İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, IB PYP felsefesini temel alarak;

 • Bireyin kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması,
 • Kendi kendini yönetebilmesi,
 • Doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi,
 • Sağlıklı etkileşimler kurarak diğer insanlarla huzur içinde yaşaması,
 • İnsani ve temel değerlere sahip olması,
 • Sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için yetenek-ilgi alanlarını keşfetmesi,
 •  
 • Kendi öğrenmesini takip ederek bilgiye ulaşması için destekleyici çalışmalar yapar.

Yaklaşım ve içerik olarak “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik” hizmetleri sunmayı amaçlayan ABC Okulları PDR Birimi çalışmaları öğrenen merkezli olup, tüm öğrenen topluluğunun iş birliği oluşturabilmesi için gerekli ortamı hazırlar.

Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Çalışmaları

ABC Okulları PDR Birimi Millî Eğitim Bakanlığı ve IB standartlarına göre kendi PDR Hizmetleri özgün müfredatını oluşturmuştur ve çalışmalarının öğretim kısmını bu program ile sürdürmektedir. Ancak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin öğretim dışında da görev ve sorumlulukları, dolayısıyla öğretim programını da kapsayan geniş bir programı vardır.

PDR Hizmetleri Öğretim Programı

ABC Okulları PDR Birimi ‘IB öğrenen profil özelliklerine sahip, tüm öğrenmelerini edindiği becerilerle kullanan ve eylem olarak ortaya koyan bireyler yetiştirmek üzere konular belirleyerek çeşitli çalışmalar yürütür. Bu nedenle PDR Hizmetleri Öğretim Programı öğrenenin özne olmasını destekleyici bütünleşik bir yapı arz etmektedir. Bu program belirli bir ders süresini kapsamaz. Sınıf seviyeleri ilerledikçe uyumlu ve ilişkili bir biçimde hazırlanan kazanımlar, programda belli dönemlerde odaklanarak çalışılır. Ancak asıl amaç belirlenen bu kazanımların birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm öğrenen topluluğu tarafından ortak bakış açısıyla içselleştirilmesidir.

Davranış Geliştirme Çalışmaları:

 • Rehber öğretmen; okul idaresi ve öğretmenler ile sık sık ve öğrenci odaklı toplantılar yaparak, tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapar.
 • Yıl içerisinde test, envanter çalışmaları, sınıf içi ve sınıf dışı gözlem çalışmaları yürütür.

 • Tüm çalışmalar ışığında öğrencinin okul ortamına uyumunu ve sosyalleşmesini zorlaştıran, dolayısıyla değiştirilmek istenen davranışlar belirlenir. Ardından ulaşılmak istenen hedef davranışa yönelik, öğrenen topluluğunun ortak bir tutum sergilemesi için çalışmalar yürütülür.  Bu çalışmalar ihtiyaca göre; eğitim öğretim ortamıyla ilgili düzenlemeler, bireysel ya da grup çalışmaları, öğrenci atölyeleri, öğrenci ve veli görüşmeleri, anlaşmalar gibi farklı şekillerde yapılabilir.

 • Veli ile İş Birliği:

Öğrenen ebeveynleri, öğrenen paydaşlarının olmazsa olmaz üyesidir. Bu nedenle öğrenci gelişimi adına atılacak her adımın birlikte atılması gerekir.

ABC Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, hizmet akışı içinde ailelerle iş birliği yaparak “Anne-Baba Eğitimi” ve “Ebeveyn Rehberliği” uygulamalarına ağırlık vermektedir. Bu amaçla; öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları, aile içi ilişkiler, çocuk ve ergenle iletişim, gelişim dönemleri ve gelişim özellikleri, anne-baba tutumları gibi konularda eğitim programları uygulamaktadır. Aynı zamanda ebeveynleri desteklemek amacı ile veli mektupları, bülten ve broşürler, konferans ve seminerler düzenlemektedir.

Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi tarafından öğrencimizin geçmiş yaşantıları ve kişilik özellikleri hakkında bilgi alma, uygulanacak eğitim programımız ile ilgili bilgi verme ve destek sağlama, yapılan envanter ve test sonuçları hakkında bilgi verme, önleyici ve gelişimsel rehberlik kapsamında yapılan çalışmaların çıktıları hakkında dönüt alma gibi amaçlarla dönemde düzenli olarak veli görüşmeleri planlanmaktadır.

Her çocuk ayrı bir dünyadır. Çocuk eğitimi ise toplumların geleceğini belirleyen ve hayat boyu devam ettirilmesi gereken bir sanattır. Özel Ankara ABC İlkokulu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi bu bilinçle ulusal değerlerine bağlı, uluslararası bilince sahip; kendisine, topluma ve dünyaya karşı duyarlı bireyler yetiştirme sorumluluğunun farkında olarak çalışmaları planlar ve yürütür.