Menü
ABC OKULLARI

EK DİL: İngilizce Eğitimi

İlkemiz ‘‘Öğreniyoruz Kullanıyoruz’’

Genel Bilgiler

Özel ABC Okullarında, Uluslararası Bakalorya Eğitim Programının temel kavramları arasında olan kültürlerarası farkındalık, farklı kültürlere ve dillere değer verilmesi hususları göz önünde bulundurularak, öncelikle ana dilimiz olan Türkçenin gereken önem verilerek öğrenilmesi ve öğretilmesi, daha sonra da ek dil olarak öğretilen ve öğrenilen İngilizce’nin iletişim aracı olarak doğal yöntemlerle ve gerçek ortamlarda edindirilmesi gerektiği anlayışıyla dil politikası geliştirilmiş, yapılan çalışmaların bu politikaya bağlılığı gözlemlenmektedir.

İngilizce dilini ana dilimizi öğrendiğimiz doğal sürece yakın bir şekilde kurgulamak hedefiyle, ders kitapları yerine hikaye kitapları kullanmayı tercih etmekteyiz. Bu süreçte ders içeriklerini, sorgulama programını rehber alarak kendi oluşturduğumuz kazanımlarımız çerçevesine göre belirliyoruz. Sonuç olarak, Özel Ankara ABC Okulları olarak Ek Dil öğretimi için kendimize özgü oluşturduğumuz müfredatı takip ediyoruz.

Çift dilli ders saatlerimizde, sınıf öğretmeni ve ek dil öğretmenlerimiz birlikte tasarladıkları derslerle öğrencilerimizin aynı anda iki dili kullanmasını sağlıyor. Böylece öğrencilerimiz dilin ulaşılması gereken bir hedef değil; bir iletişim aracı olduğunu keşfediyorlar.

Edebiyat üzerine kurguladığımız müfredatımızı takip ederken “Story Telling” başta olmak üzere birçok teknik, metot, strateji takip ediyoruz. Öğrenci gelişimlerini takip etmek için ölçme ve değerlendirme politikamıza bağlı kalarak farklı ölçme teknik ve stratejileri kullanıyor ve bu belgeleri analiz etmek ve raporlamak üzere saklıyoruz. Velilerimize ilettiğimiz raporlarımızın dışında, yaptığımız çalışmaları sergilediğimiz “Portfolyo Sunum” etkinliklerimizle velilerimizi okulumuzda ağırlıyor ve öğrencilerimizin tüm süreçte öğrendiklerini paylaşmasına fırsat vererek birlikte keyifli zaman geçiriyoruz.

Sınıf düzeyine göre yapılan çalışmalar farklılık gösterdiği için aşağıda ayrı başlıklarla ifade edilmiştir.

1. Sınıflar

Amacımız, İngilizcede daha fazla gelişmeleri için öğrencilerin okumasına, yazmasına ve temel oluşturmasına yardımcı olmaktır. Birinci sınıfın sonunda, öğrenciler basit sorulara eylem veya sözcüklerle yanıt verebilecek, resimli kitapları kavrayabilecek, rehberli okumaya katılabilecek ve bağlam içinde tek ve iki sözcüklü kalıpları kullanabilecektir. Öncelikli olarak ünitemize uygun videolar, şarkılar seçerek dinleme ve konuşma becerilerini destekliyoruz.

Okuma ve yazma sürecini ana dille birlikte başlatıyor ve bunun için Sight-words kullanıyoruz. Böylece fotografik hafıza yöntemi ile kelime ve cümle okumaları yaptırıyoruz. Dil bilgisi yapılarının bu cümlelerle birlikte kullanılmasını sağlıyoruz.

Yaptığımız çalışmalarımızı öğrencinin kendini ek dilde ifade edebilmesi üzerine kurguluyoruz.

2. dönemden başlayarak her hafta dikte çalışması yaparak yazma becerilerini destekliyoruz.

Online okuma platformunda seçtiğimiz hikâye kitaplarını birlikte okuyoruz. Öğrencilerimiz görselleri kullanarak çoğunlukla dinleme ve akabinde okumalar yapıyor.

Dilin taklit ederek ve düzenli tekrarla edinileceğine inandığımız için her günün belli bir kısmını rutinlerimize ayırıyor (circle time) ve temel İngilizcenin daha kalıcı olması için çalışmalar yapıyoruz.

Video çekme görevleri ile öğrencilerimiz sınıf içinde öğrendiklerini ev ortamlarında da kullanarak sınıf arkadaşlarıyla paylaşma şansı buluyor.

Belirli aralıklarla okulumuzun portalından gönderdiğimiz veli mektuplarımızla velilerimizle iş birliği yapıyoruz.

Çift dilli eğitim, öğrencileri İngilizceye maruz kaldıkları süreyi artırır. Öğrenciler, kendilerini hem İngilizce hem de Türkçe olarak ifade ederek soruları yanıtlayabilir ve yorum yapabilirler.

2. Sınıflar

Sorgulama ünitesi içeriği ve ders kazanımlarına göre kurgu oluşturuyoruz. Videoları, şarkıları, materyalleri, oyunları bu kurguya göre seçiyoruz..

Dilin taklit ederek ve düzenli tekrarla edinileceğine inandığımız için her günün belli bir kısmını rutinlerimize ayırıyor ve temel İngilizcenin daha kalıcı olması için çalışmalar yapıyoruz. Rutinleri kullanarak, öğrencilerin farkında olmadan dil bilgisi yapılarını kullanmalarını sağlıyoruz.

Tema için seçilen kitabın sonunda, öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarına fırsat vererek ürün çıkarmalarını sağlıyoruz.

Online okuma platformundan seçtiğimiz kitapları çocuklarla beraber sınıfta okuyoruz. Açık uçlu sorular yönelterek de hikâyeyi anlamasını ve yorumlamasını sağlıyoruz.

Düzenli aralıklarla dikte çalışması yaparak öğrenenlerin yazma becerilerini destekliyoruz.

Öğrenenlerimizin araştırma becerilerini kullanmalarına ve sunumunu hazırlayıp sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat tanıyoruz.

Hafta sonu öğrencilerin ekstra çalışmaları için, hafta boyunca çalıştığımız konular ile ilgili online ekstra materyalleri velilerimizle paylaşıyoruz.

Belirli aralıklarla okulumuzun portalından gönderdiğimiz veli mektuplarımızla velilerimizle iş birliği yapıyoruz.

3. Sınıflar

Sorgulama ünitesi içeriğine göre kurgu hazırlıyor, hedef kelimeleri ve yapıları bu kurguya uygun şekilde belirliyoruz.

Kelimeleri görseller, videolarla destekliyoruz. Sorgulama sürecinde bu kelimeleri sürekli kullanarak öğrencilerimizin maruz kalmasını sağlıyoruz.

Yaptığımız çalışmaların açık uçlu düşündürücü sorulardan oluşan çalışma kâğıtlarıyla pratik edilmesini sağlıyoruz.

Her hafta dikte çalışması yaparak yazma becerilerini destekliyoruz.

Online okuma platformumuzda temayla ilgili kitapları tüm öğrencilerle paylaşıyoruz. Hazırladığımız şablon üzerinden sunum ve değerlendirme yapıyoruz.

Tüm ders kurgularını seçilen hikâye kitapları etrafında yapıyor, müfredatta karar verilen kelime ve dil bilgisi yapılarını da bu kitapların içeriğinden tespit ediyoruz.

Öğrencilerimizin sunum hazırlayıp sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat tanıyoruz.

Belirli aralıklarla okulumuzun portalından gönderdiğimiz veli mektuplarımızla velilerimizle iş birliği yapıyoruz.

4. Sınıflar

Hikâyeler üzerinden hedef yapılarımızı veriyoruz. Bu örnekleri takip ederek öğrencilerimizin yapıları keşfederek kullanmalarını sağlıyoruz.

Temalara uygun seçtiğimiz hikâye kitaplarından yeni kelimeleri ön plana çıkarıyor, kelime hazinemizi geliştiriyor, pekiştirmek için çeşitli oyunlar oynuyoruz. Oyun yoluyla sorgulama yapıyoruz.

Online okuma platformundan kitaplarımızı öğrencilere uygun olarak belirleyip paylaşıyoruz.

Öğrenciler, okudukları kitapları farklı tekniklerle anlatıp aktarıyorlar. Bu çalışmaları (sunum, video, poster) sınıflarımızda paylaşıyor ve pekiştiriyoruz.

Kitap sunumları, “hikâyenin konusu, geçtiği yer, kahramanları” başlıkları altında öğrenciler tarafından hazırlanıyor.

Öğrenciler ayrıca kitabın özetini yazıyor, öğrendikleri kelimeleri not ediyor ve kitabı değerlendiriyorlar.

İlk üç kademede devam eden dikte çalışmalarını dördüncü sınıfta serbest yazma çalışmaları yaparak devam ettiriyoruz.

Derslerimize küresel sorunları konu ediyor ve bu sorunların nedenleri, sonuçları ve olası çözümleri ile ilgili yazma, okuma, dinleme ve konuşmalar yapıyoruz.

Okulumuzun portalından gönderdiğimiz haftalık veli mektuplarımızla velilerimizle iş birliği yapıyoruz.