Menü
ABC OKULLARI

​EK DİL EĞİTİMİ

Ek Dil İlkemiz ‘‘Öğreniyorum Kullanıyorum’’

Okul öncesi yaşlarda İngilizce eğitiminde edinilen bilginin daha kalıcı olması, öğrenme isteğinin fazla oluşu, gırtlak yapısının müsait olması ve beyin gelişiminin uygun olması gibi sebeplerden dolayı anaokulumuzda ek dil eğitimine önem verilmekte ve yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır. Anaokulunda İngilizce ders programları Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülmektedir.

EK DİLDE HEDEFLERİMİZ

Anaokulu İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerine dair farkındalık yaratmak, bu dili öğrenmeye karşı merak ve empati oluşturmak ve aktiviteler yoluyla kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda İngilizce ifade becerilerini geliştirmektir. Öğrencimizin dil öğrenirken keyif alarak yapmasını sağlamak, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını göstermek ve İngilizceyi “içselleştirerek” gündelik yaşamının doğal bir parçası hâline getirebilmesini sağlamaktır.

Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimi ve duyduğunu anlamayı artırmayı amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan keyif alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak ve maruz bırakılarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

ÇİFT DİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ

Aynı anda iki dil edinimi erken yaşlarda kazanılan bir yetidir. Çocukların 3-6 yaş dönemi özellikleri göz önüne alındığında erken yaşta alınan yabancı dil eğitimi kalıcılık, kullanmaya eğilim ve kolay öğrenim açılarından daha etkilidir. Bir yabancı dil ne kadar erken yaşta öğrenilirse, dile maruz kalınan süre artacağından algılama ve dili kullanmadaki beceri o ölçüde fazla olacaktır. Bu bilgilerden yola çıkarak Anaokulumuzda “Çift Dilli Eğitim” yöntemi kullanılmaktadır.

Özel Ankara ABC Anaokulunda yoğun İngilizce eğitimi, derslerin sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin aynı anda sınıfta olması ve belirli bir iş birliği içinde derslerin birlikte yapılması esasına dayanır. Aynı anda veya eş zamanlı olarak yapılan aktiviteler öğrencilere zengin öğrenme ortamları sunarken, sınıf içerisinde iki dilin de aktif bir şekilde kullanılmasını sağlar. Öğrencilerin İngilizceye maruz kalma süreleri arttığından, öğrenciler İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ dili gündelik yaşamının doğal bir parçası hâline getirirler.