Menü
ABC OKULLARI

1.Giriş

Bu kapsamlı dil politikası, Özel Ankara ABC Okullarının tüm okul türlerindeki dil eğitimini kapsar, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB-PYP) ve Diploma Programı (IB-DP) ilkelerini entegre eder ve eğitim yolculuğu boyunca dil yeterliliği ve küresel farkındalığın önemini vurgular.

1.1 Dil Gelişimi ve Önemi

Dil gelişimi, öğrencinin eğitim yolculuğunun temel bir unsuru olarak tüm okul türlerinde önemlidir. Dil yeterliliği, etkili iletişim, eleştirel düşünme ve akademik başarı için hayati bir öneme sahiptir.

2.Dil Politikasının Amacı

2.1 Dil Politikasının Geliştirilme Süreci

Bu kapsamlı dil politikası, tüm okul seviyelerindeki öğrencilerin benzersiz gelişimsel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olup, dil eğitimi için bütüncül bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.

2.2 Dil ve Dil Eğitimi Hakkındaki Temel Görüşler

Ana öğrenim dilinin yanı sıra ek dil becerilerinin geliştirilmesinin küresel farkındalığı ve iletişimi teşvik etme açısından önemlidir.

2.3 IB-PYP ve IB-DP Entegrasyonu

Dil politikası, dil gelişiminin bütüncül bir eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak vurgulanması açısından Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB-PYP) ve Diploma Programı (IB-DP) ilkeleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır.

3.Dil Öğretiminde Temel Yaklaşım, Yöntemler ve Uygulama Örnekleri

3.1 Dil Öğrenimini Kolaylaştıran Yöntemler ve Teknikler

Tüm okul seviyelerinde dil öğretimi, kapsamlı dil gelişimini teşvik eden çeşitli ve etkili yöntemler ve teknikler kullanır.

3.2 Okul ve Evde Dil Öğrenimini Destekleme Stratejileri

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında işbirliği yaparak, okul ve evde dil öğrenimini destekleyen bir ortam yaratma konusunda teşvik edilir.

3.3 Öğretmenlerin Dil Öğretim Yöntemlerini Destekleme Stratejileri

Özverili öğretim kadromuz, öğrencilerin değişen dil ihtiyaçlarını karşılamak ve eleştirel düşünme ve sorgulamayı teşvik etmek için öğretim stratejilerini sürekli olarak adapte eder.

3.4 Sorgulama Temelli Dil Eğitimi

Dil eğitimi, sorgulama temelli öğrenmeye odaklanarak öğrencilere bağımsız araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

3.5 Edebiyat Temelli Dil Eğitimi

Dil eğitiminde edebiyatın temel bir bileşen olarak kullanılması, öğrencilerin farklı kültürleri ve bakış açılarını derinlemesine anlamalarına yardımcı olur.

3.6 Çift Dilli Eğitimi

Özel Ankara ABC Okulları, anaokulundan başlayarak ilkokul seviyesine kadar olan dil eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak çift dilli eğitiminin önemini kabul eder. Çift dilli eğitimi, öğrencilere hem ana dilinde hem de ek bir dilde (İngilizce) eğitim verme pratiği olarak tanımlanır. Bu yaklaşım, dil becerilerini zenginleştirirken bilişsel gelişimi teşvik eder.

4.Dil Değerlendirmesi

4.1 Tüm Okul Seviyelerinde Öğrenimin Değerlendirilmesi

Değerlendirme uygulamalarımız, öğrencilerin dil becerilerini adil bir şekilde değerlendirmeyi ve ilerlemelerini desteklemeyi amaçlar.

4.2 Geri Bildirim ve İleriye Yönelik Destek

Yapıcı geri bildirim ve ileriye yönelik destek mekanizmaları, öğrencilerin dildeki güçlü yönlerini ve geliştirilmesi gereken alanlarını anlamalarına yardımcı olur.

4.3 Öğrenimin Raporlanması

Velilere düzenli raporlar sunarak, öğrencilerin dil gelişimini ve akademik ilerlemelerini şeffaf bir şekilde takip ve eğitim sürecinde işbirliğini teşvik edilir.

5.Dil Öğretmenlerinin Profesyonel Gelişimi

Öğretmenlerimizin sürekli profesyonel gelişimine önem verilir, böylece öğrenciler ve öğretmenler fayda sağlayacak en son pedagojik teknikler ve kaynaklara sahip olurlar.

6.Okul Türleri

6.1 Anaokulu

6.1.1 Ek Dil Programı Genel

Anaokulumuz, öğrencilerin dil becerilerini zenginleştiren ek dil programlarına katılma fırsatları sunar.

6.1.2 Dil Hedefleri

Anaokulu öğrencileri için dil hedefleri, dil öğrenimlerine rehberlik etmek amacıyla açıkça belirlenir. Bu hedefler, öğrencilerin dil gelişimini desteklemek ve temel dil becerilerini oluşturmak için önemlidir. Örnek hedefler:

Konuşma Becerileri: Anaokulu öğrencileri, anadillerinde temel iletişim becerilerini geliştirmek için yönlendirilir. Basit cümlelerle ifade etme yeteneklerini geliştirmek ve duygularını ifade etmek gibi hedefler içerebilir.

Dinleme ve Anlama: Öğrenciler, hikayeleri veya talimatları dinlerken anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu, öğrencilerin öğrenme sürecini destekler.

Kültürel Farkındalık: Dil hedefleri aynı zamanda öğrencilerin kendi kültürlerini ve diğer kültürleri anlamalarını teşvik eder. Bu, farklılıklara saygı ve anlayışı içerir.

6.1.3 Yöntemler

Anaokulu dil öğretimi, yaşa uygun yöntemleri kullanarak gelecekteki dil gelişimi için bir temel oluşturur.

Anaokulu dil öğretimi, erken yaşta öğrenmeyi teşvik eden, eğlenceli ve etkileşimli yöntemleri içerir. Öğrencilere dil öğrenmeyi keyifli hale getiren oyunlar, şarkılar ve hikayelerle yaklaşılır. Öğrencilere dilin günlük yaşamda nasıl kullanıldığını deneyimlemeleri için fırsatlar sunulur.

6.2 İlkokul

6.2.1 Genel

Bu bölüm, erken akademik gelişimde dil becerilerinin önemini vurgulayan ilkokul dil programımızı açıklar.

6.2.2 Yöntemler

İlkokul seviyesinde, dil eğitimi, öğrencilerin çeşitli öğrenme yöntemlerini içeren ve temel öğretim dili ve ek dilde okuryazarlık ve dil yeterliliğini geliştirmeyi hedefleyen düşünceli bir tasarıma sahiptir. Bu yöntemler, genç öğrencilerimizin çeşitli öğrenme stillerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçilmektedir.

6.2.3 Dil Hedefleri

Sınıf düzeyine özgü dil hedefleri, öğrencilerin ilerlemelerini izlemek ve dil yeterliliğini teşvik etmek amacıyla belirlenir. İlkokul öğrencileri için dil hedefleri, öğrencilerin dil yeterliliğini geliştirmek ve akademik başarılarını desteklemek amacıyla belirlenir. Örnek hedefler şunları içerebilir:

Okuma ve Yazma Becerileri: İlkokul öğrencileri, temel okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu, kelime tanıma, metin anlama ve yazılı ifade yeteneklerini içerebilir.

Dilin İşlevselliği: Öğrenciler, dilin günlük yaşamda ve akademik bağlamda nasıl işlediğini anlamayı hedefler. Dilin iletişim aracı olarak kullanımını ve yazılı metinleri anlama becerisini geliştirmeyi amaçlar.

Dil Çeşitliliği: İlkokul hedefleri, öğrencilerin dilin çeşitli yönlerini keşfetmelerini teşvik eder. Farklı yazı türleri, şiirler, hikayeler ve kültürel metinlerle etkileşimde bulunmayı içerebilir.

 

6.3 Ortaokul

6.3.1 Genel

Ortaokul dil programımız, öğrencileri ileri akademik başarılar için hazırlayarak dil becerilerini geliştirmeye devam eder.

6.3.2 Yöntemler

Ortaokul dil öğretimi, proje tabanlı öğrenme ve teknoloji entegrasyonu dahil olmak üzere çeşitli yöntemleri kullanarak öğrencilere etkili bir öğrenme deneyimi sunar.

6.3.3 Dil Hedefleri

Sınıf düzeyine özgü dil hedefleri, öğrencilerin dil yeterliliğini teşvik etmek ve dil öğrenimlerine rehberlik etmek amacıyla belirlenir. Ortaokul öğrencileri için dil hedefleri, dil yeterliliğini artırmak ve ileri akademik başarıları desteklemek amacıyla belirlenir. Örnek hedefler şunları içerebilir:

Yazma Becerileri: Ortaokul öğrencileri, metinler yazma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu, yazılı ifade yeteneklerini iyileştirmeyi ve düşünceyi etkili bir şekilde ifade etmeyi içerebilir.

Sözlü İfade ve Sunum: Öğrenciler, sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu, etkili bir şekilde konuşma ve sunum yapma yeteneklerini içerebilir.

Eleştirel Okuma ve Analiz: Ortaokul hedefleri, öğrencilere metinleri eleştirel bir şekilde okuma ve analiz etme yeteneklerini kazandırmayı hedefler. Bu, metinlerin altında yatan fikirleri anlama becerisini içerebilir.

 

6.4 Lise

6.4.1 Genel

Bu bölüm, yükseköğrenim ve gelecekteki hedeflere hazırlanma bağlamında dil becerilerinin önemini vurgulayan lise dil programımızı açıklar.

6.4.2 Yöntemler

Lise dil öğretimi, gelişmiş teknoloji entegrasyonu ve bağımsız araştırma dahil olmak üzere çeşitli yöntemleri kullanarak öğrencilere dinamik ve etkili bir dil öğrenme deneyimi sunar.

6.4.3 Dil Hedefleri

Sınıf düzeyine özgü dil hedefleri, öğrencilerin ilerlemelerini izlemek ve gelişmiş dil yeterliliğini teşvik etmek amacıyla belirlenir. Lise öğrencileri için dil hedefleri, ileri düzeydeki dil yeterliliğini geliştirmek ve yükseköğrenim ve gelecekteki hedeflere hazırlamak amacıyla belirlenir. Örnek hedefler şunları içerebilir:

Akademik Yazma: Lise öğrencileri, karmaşık ve analitik yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu, araştırma kağıtları yazma ve karmaşık argümanları anlama yeteneklerini içerebilir.

Sunum Yetenekleri: Öğrenciler, akademik sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu, topluluk önünde etkili bir şekilde konuşma ve bilgiyi organize etme yeteneklerini içerebilir.

Dilin Uygulaması: Lise hedefleri, dilin günlük yaşamda ve yükseköğrenimde nasıl uygulandığını anlamayı hedefler. Bu, öğrencilerin iş dünyasında ve akademik bağlamda başarılı bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.

 

6.5 Özel Eğitim Programları

Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için, dil gelişim programları onların belirli gereksinimlerine uygun şekilde özelleştirilir ve gerektiğinde ek destek sağlanır.