Menü
ABC OKULLARI

Sanat: Duygusal Zekâ ve İfade Özgürlüğü

Sanat, duygusal bir ifade biçimi olarak önemlidir ve bireylere kendilerini ifade etme ve dünya ile etkileşime geçme şansı verir. Sanat eğitimi, estetik anlayışı geliştirmenin yanı sıra özgün düşünce ve yaratıcılığı teşvik eder. Görsel sanatlar, müzik, tiyatro ve edebiyat gibi sanat dalları, öğrencilere empati geliştirme, duygusal zekâ kazanma ve çeşitli kültürlere saygı duyma konularında derinlemesine bir anlayış kazandırır. Sanat, insanların hayal gücünü besleyerek, problem çözme yeteneklerini artırır ve bir konuyu farklı perspektiflerden görebilme becerisi kazandırır.