Menü
ABC OKULLARI

9-18 yaş arası öğrencilerimizin bireysel şeklinde yapılan derslerimizde sesin tanınması, ses sınırlarının genişlemesini ve yorumlama yeteneğinin gelişmesi ve hedeflenir. Ayrıca;

  • Diyaframı fark etmeyi ve doğru nefes almayı öğrenmeyi sağlar.

  • Duyulan seslerin müzikal anlamda algılanabilmesini ve aynı sesi kullanabilmesini sağlar.

  • Sözcüklerin doğru telaffuz edilmesini, diksiyon ve artikülasyon konusunda gelişimini sağlar.

  • Doğru tonlama ve ses kontrolünü öğretir.

  • Sesin kötü çıkmasına sebep olan kusurları ortadan kaldırır.

  • Solfej bilgisi edinilmesini sağlar.