Menü
ABC OKULLARI

Özel Ankara ABC Okulları eğitim kalitesini artırmaya yönelik iç denetimleri düzenli olarak gerçekleştirirken, kalite standartlarını daha da yükseltmek ve uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim standardı sunmak amacıyla, nihai hedefinde akredite olmuş bir Uluslararası Okullar Birliği (CIS) okulu olmak için ‘’Üye Okul’’ değerlendirme sürecine girmiştir. Bu süreç içinde okulumuz, CIS Etik Kuralları ve İlkeleri ile uyumunu göstermiştir. Uluslararası eğitimdeki liderliği, bilgi paylaşımını, farklı perspektifleri benimsemeyi ve sürekli olarak kendini geliştirmeyi sağlayarak ’’CIS Üye Okul’’ statüsü kazanmıştır.

CIS Nedir?

CIS (Council of International Schools), Uluslararası Okullar Birliği, uluslararası bir eğitim ağı ve akreditasyon kuruluşudur. CIS, dünya genelindeki okullara liderlik, danışmanlık ve kaynak sağlayarak eğitimde mükemmelliği teşvik etmektedir. Okullar, CIS üye okulu veya akredite CIS okulu statüsüyle kalite standartlarına uygunluklarını gösterir ve uluslararası eğitim alanında itibarlarını artırmaktadır. CIS, öğrencilere küresel beceriler kazandıran ve uluslararası eğitimde en iyi uygulamaları teşvik eden bir kuruluş olarak bilinmektedir.

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon sözcüğünün sözlük anlamı “denklik”tir. CIS’ın sunduğu akreditasyon hizmeti bağlamında denklik, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan okulların belirli bir kalitede eğitim verdiğinin CIS gibi yetkili ve saygın bir kuruluş tarafından onaylanmasını ve sürekli denetlenmesini içermektedir.

Akreditasyonun Amacı;

 • Okulun, eğitim öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içinde olmasını sağlamak;

 • Okulun açık bir şekilde belirlenmiş hedefler/standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim öğretim programı sunmasını garanti altına almak;

 • Tüm öğrenen topluluğunun, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını ve sürekli gelişim içinde iyileştirilmesini sağlamak;

 • Okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırmasına ve global ortamda kendini sınamasına olanak vermektir.

CIS Akreditasyonun Kuruma ve Kurumun Öğrencilerine Sağladığı Yararlar Nelerdir?

 • Bir okulun CIS akreditasyonu almış olması, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişilere, eğitim kurumlarına ve üniversitelere o okulla ilgili son derece olumlu bir mesaj vermektedir.

 • Akreditasyon süreci uyarınca titizlikle hazırlanan öz değerlendirme raporu okulun gelişimine çok önemli bir katkı sağlamaktadır.

 • Akreditasyon süreci okulun çeşitli bölümleri arasındaki uyumu ve iletişimi kuvvetlendirmektedir.

 • Okul dışındaki bir merci tarafından yapılan bu nesnel değerlendirme, birçok yararlı ve yapıcı öneri sunmaktadır.

 • Akreditasyon süreci okulun, dünyadaki diğer CIS okullarıyla iletişim kurmasına fırsat vermektedir.

 • Akreditasyon sürecinin bir parçası olan öz değerlendirme çalışması ve yapılan inceleme ziyaretleri sonrasında CIS’ın okula sunduğu raporlar okulun planlama sürecine katkıda bulunmaktadır.

 • Okulun tüm bileşenlerinin yüksek standartlara ulaşmasına destek olmaktadır.

 • Öğrenen topluluğunun üyeleri eksik ve zayıf noktalarının farkına varmakta ve bunları iyileştirme konusunda sürekli bir çaba içerisine girmektedir.

 • Tüm paydaşların kendisini ve kurumu sorgulama ve değerlendirme imkânı sunmaktadır.

Akredite olmuş bir okulda , anne – babalar bilirler ki o okul;

 • Detaylı bir değerlendirme sürecini başarıyla tamamlamıştır.

 • Deneyimli ve profesyonel bir ekip tarafından değerlendirilmiştir.

 • Yüksek akademik ve profesyonel standartlara sahiptir.

 • Dışarıdan bir kuruluş tarafından düzenli denetim ziyaretleri ve izlenme süreci içindedir.