2019 Öğrenci Seçme Sınav Sonuçları içinTıklayın


İNGİLİZCE
İlkemiz ‘‘Öğreniyorum Kullanıyorum’’
GENE
L
İngilizce dil eğitim programı birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanarak her seviyeden öğrenciyi destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Yabancı dil öğrenimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında öğrencilerimiz farklı projelere katılarak öğrendiklerine eleştirel yaklaşabilme, analitik düşünebilme, araştırma yapabilme, birey-takım olarak çalışabilme ve yazılı-sözlü iletişim kurabilme alanlarında kendilerini geliştirebilirler. İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci dersi öğrenirken keyif almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’kişiselleştirerek’’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmeli ve nihai hedef olarak günlük yaşamda yurt içi ve yurt dışında yabancı dilde iletişimde kullanabilmelidir. Bunu sağlamak için eğitim sistemi ve ders programları her alanda dile maruz kalmayı artıracak yoğun interaktif çalışmalar içerir.
Anadolu ve Fen Lisesinde İngilizce ders programları Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülür.
HEDEFLERİMİZ
Lise yabancı dil programını tamamlayan öğrencilerimizin;
İngilizce yazılmış bir metni okumaktan zevk almalarını, çıkarımları ile yorumlar yapabilmelerini,
Teknolojiyi İngilizcesini ve yaratıcılığını geliştirmek için kullanmalarını,
Mektup, e-posta, öykü, şiir, paragraf ve makale gibi farklı formlardaki metinleri analiz ederek yorumlamalarını ve benzerlerini yazmalarını, 
İngilizcedeki farklı medya mesajlarını (film, poster, broşür, blog, haber gibi) analiz etme becerisini kazanmalarını,
Farklı kültürleri ve yaşamları tanıyarak, bunlara saygı duyan bir dünya vatandaşı olarak yetişmelerini,
MUN (Birleşmiş Milletler Simülasyonu) çalışmalarında ve Münazara Kulüplerinde aktif rol almalarını,
Cassini (NASA) kompozisyon yazma ve Oxford Big Read Kitap okuma yarışmalarına katılmalarını,
Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarında başarılı olmalarını,
Akademik düzeyde İngilizce diline hakim öğrenciler olarak yetişmelerini,
Lise programımızın sonunda Avrupa Konseyi Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-B2+ düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım becerilerini kazanmalarını hedefliyoruz.

 


ERASMUS +
Yabancı dil vizyonumuz gereği farklı ülkelerdeki kardeş okullarımızla teması devam ettirmek, öğrencilerimizin öğrenmekte oldukları yabancı dil/dilleri kullanmalarına olanak sağlamak amacıyla 2015 yılından beri devam eden Erasmus+ projelerinde Lise öğrencilerimiz aile yanı konaklamalı yurtdışı deneyimlerinde İngilizce/Almanca dilini gerçek ortamlarında kullanırlar.
 

CAMBRIDGE VE DİĞER ULUSLARARASI SINAVLAR
Öğrencilerimiz, 2016-2017 öğretim yılından beri okulumuzda uygulanmakta olan Cambridge FCE, TOEFL ve IELTS sınavlarına girmektedirler. Başarı oranları çok yüksek olan öğrencilerimiz bu sertifika sınavlarına yıl içerisinde hazırlanmaktadır.
                
ÖĞRETME METODOLOJİSİ
Dilin sınıf, okul ve ev ortamında yaşatılması modelinin bölümleri olan yaparak, sunum yaparak, yaşayarak  öğrenme metotları, Proje Tabanlı Öğrenim(Project Based Learning), Görev Tabanlı Öğrenim (Task Based Learning) yaratıcı drama (Creative Drama), aile işbirliği ve disiplinler arası yaklaşım (Interdisciplinary Approach and CLIL) uygulanan müfredatla örtüşen proje ve aktivitelerle uygulanmaktadır.
 ‘’İletişimsel Yaklaşım’’ (Communicative Language Teaching, CLT) başta olmak üzere kullanılan öğretme metodları hemfikir olma/olmama, soru sorma, şikayet etme, özür dileme, kritik düşünme ve problem çözme, teklifte bulunma, sosyalleşme, insanları yerleri ve şeyleri betimleme, öğüt alma/verme, fikir beyan etme, kişisel özelliklerinden bahsetme gibi dilin fonksiyonel işlevlerini geliştirmeye yöneliktir.
Beklentiler, mevcut kaynaklar, öğrencilerin yaş ve dil seviyeleri, ders hedefleri gibi değişkenler dikkate alınarak ders öğretme metodu farklılıklar göstermektedir.
ANADOLU VE FEN LİSESİ İNGİLİZCE VE ALMANCA DERS SAATLERİ

ANADOLU LİSESİ

FEN LİSESİ

Sınıf

MAIN COURSE

 

(ANA DERS)

SPEAKING

 

(KONUŞMA)

İKİNCİ YABANCI DİL

 

(ALMANCA)

 

YABANCI DİLLER

TOPLAM DERS SAATİ

MAIN COURSE

 

(ANA DERS))

SPEAKING

 

(KONUŞMA)

İKİNCİ YABANCI DİL

 

(ALMANCA )

 

YABANCI DİLLER

TOPLAM DERS SAATİ

9.

4

4

2

10

4

2

2

8

10.

4

4

2

10

4

2

2

8

11.

4

4

2

10

4

2

2

8 
MUN (Model United Nations) Etkinliği


 
Erasmus + High Tech İleri Teknoloji Projesi (İspanya)


  Erasmus + High Tech İleri Teknoloji Projesi (Hollanda)

ANADOLU VE FEN LİSESİ

İNGİLİZCE EĞİTİMİ GENEL HEDEFLERİMİZ


Lise İngilizce programını tamamlayan öğrencimizin;
Kişisel özellik ve detayları ve somut ihtiyaçları ilgili ile cümleler kurabilmesini,
Yabancı dil seviyesine uygun okuduğu metinlerdeki (gazete, dergi, kurs kitapları) ifade edilen konuları genel olarak anlamasını ve kendi ifadeleri ile tekrar sözlü ifade edebilmesini,
Kelime ve ifadelerini hatırlamak adına duraksamalarla da olsa daha az aşina olduğu kelimelerle de cümleler kurmasını ve kendine özgü ifade tarzı geliştirmesini,
Dinlediği bir metin yada karşılıklı konuşmanın içeriğini ana hatları ile anlamasını ve kendi cümleleri ile açıklayabilmesini,
Aşina olduğu yada ilgi alanına giren konularla ilgili karşılıklı konuşmalarda aktif rol almasını ve kişisel görüşlerini ifade edebilmesini,
Hazırladığı projelerle ilgili sınıf içinde genel anlamda sözlü sunumlar yapabilmesini,
İngilizce drama kulübü çalışmalarında aktif rol almasını,
Hobileri, ilgi duyduğu konular, iş, seyahat, ve güncel olaylar ile ilgili kısa kompozisyonlar ile duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilmesini,
Gramer bilgisinin bir amaç değil dil öğreniminde bir araç olduğu bilincini kazanmasını,
Standart dialect te olması şartıyla belgesellerin, canlı görüşmelerin, filmlerin büyük bir bölümünün içeriğini ve ana fikrini anlayabilmesini,
Yabancı dil seviyesine uygun okuduğu metinlerdeki (gazete, dergi, kurs kitapları) ifade edilen konuları büyük bölümünü anlamasını ve kendi ifadeleri ile tekrar sözlü ifade edebilmesini,
İlgi alanına giren konularla ilgili karşılıklı konuşmalarda ve tartışmalarda aktif rol almasını ve kişisel görüşlerini sözlü ifade edebilmesini,
Kolayca anlaşılabilecek tarzda pano ilanlarını yazmasını, komposizyon yazma çalışmalarında yazma hataları gösterildiğinde düzeltmeleri kendisinin yapabilmesini,
Avrupa Konseyi Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-B2+ düzeyine ulaşmasını hedeflemekteyiz. 
İngilizce Sunum Çalışmaları

 


İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ
ALMANCA
ANADOLU VE FEN LİSESİ
GENEL

AB ülkelerindeki mevcut uygulamaya paralel olarak, ABC Okullarında 2.Yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. Okulumuzda yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 
HEDEFLERİMİZ(Almanca)
İkinci yabancı dil eğitiminin sonunda öğrencimiz;
İlgili dilin temelini almaları, kültürü tanımaları ve farkındalıklarını artırmasını,
Ulaştıkları yabancı dil seviyesine uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmasını,
Kendiyle ilgili; kimleri tanıdığını, nelerden hoşlandığını, sahip olduğu şeyleri sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesini,
Somut ihtiyaçları karşılamaya yönelik, sık kullanılan basit cümleleri ve ifade şekillerini anlayıp kullanabilmesini,
Kendi tecrübelerini uygun ifade ile anlatabilmeleri, gündelik konular hakkında basit bilgi alışverişi yapabilmesini,
Anlık duygularını ve ihtiyaçlarını dile getirebilmeleri, geçmişi ile ilgili basit cümleler kurabilmeleri, gelecekteki planlarından bahsedebilmelerini, çevrelerini betimleyebilmelerini ve iş için başvuru yazıları yazabilmelerini, basit ilanları anlayıp cevap verebilmesini,
Lise seçmeli ikinci yabancı programını tamamlayan öğrencimizin Avrupa Konseyi Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-A2 düzeyinde konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım becerilerini kazanmalarını hedeflemekteyiz.
ULUSLARARASI DİL SERTİFİKA SINAVLARI:
Öğrencilerimiz Almanca dilinde (TELC) Uluslararası Dil Sertifika sınavlarına girmektedirler. Başarı oranları çok yüksek olan öğrencilerimiz bu sertifika sınavlarına yıl içerisinde hazırlanmaktadır.

                  


AVRUPA KONSEYİ YABANCI DİL YETERLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİ
   
 

 

BECERİLER

 

A1

 

A2

 

B1

 

B2

 

C1

 

C2

 

 

 DİNLEME

Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim.

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.

Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.

İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.

 

  

OKUMA

Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.

Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim.

Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.

 

  

 

KARŞILIKLI KONUŞMA

Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim.O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.

Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.

Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.

 

  

SÖZLÜ ANLATIM

Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.

Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim.

Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.

Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.

 

 

 

 

 

YAZILI ANLATIM

Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim.

Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.