Özel ABC Okulları; ‘Uluslararası Bakalorya (IB), Diploma Programı (DP) Aday Okulu’ olma ünvanına sahiptir.


Özel Ankara ABC Okullarında öğrenciler; sorgulayan, düşünen, farklılıklara duyarlı, insanlık değerlerinin bilincinde, yerel ve küresel konularda bilgili ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen bireyler olarak yetişir.
Diploma Programı, öğrencileri yüksek öğrenimde başarılı olmaya ve küresel toplumun etkin katılımcıları olmaya hazırlar.

IB Misyonu: Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu yüzden organizasyon, zorlayıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinde öğrencilerin, diğer insanların da farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan, etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik eder.

IB Eğitimi Nedir?


3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için olan IB uluslararası eğitim baremi, akademik ve kişisel disiplini itibarıyla eşsizdir. Öğrencileri, çalışmalarında ve kişisel gelişimlerinde üstün başarıya ulaşmaya teşvik eder. Şevk ve empati ile şekillenen yaşam boyu öğrenme arayışının ilhamını vermeyi hedefler. IB, okulların; zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile karşılık veren, kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık vasfımızı diğerleriyle birlikte kucaklayan, öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan, karakter sahibi, çok yönlü öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur. IB, güçlü bir vizyonu paylaşan, yüksek kaliteli uluslararası eğitim programları sunar.
IB Öğrenen Profili
Öğrenen profilinde tanımlanmış olan değerlerle ifade edilen IB eğitimi:
• Öğrenenlere odaklanır - IB’nin öğrenci merkezli programları, sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve kişisel meydan okumayı öne çıkarır.
• Öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir - IB programları, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur.
• Küresel bağlamlarda işe yarar - IB programları, dillere ve kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan fikirleri ve sorunları irdeler
• Geniş bir içerik sunar - IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal ve bağlantılı bir müfredat sunar.
IB öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmak için çalışır. Bu özellikler, entelektüel gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder.
IB Diploma Programı (DP) nedir?

IB Diploma Programı (DP), 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavlarının bulunduğu, akademik olarak zorlayıcı ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden takdir ve saygı görmektedir.

Diploma Programı, öğrencileri hızla evrilen ve gitgide daha küreselleşen topluma etkili şekilde katılmaları için:
• Onları fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan geliştirecek,
• Altı ders grubundan dersler alarak bilgi ve anlayış genişliği ve derinliği kazanmalarını sağlayacak,
• Kendilerini yüksek eğitime hazırlayacak olan öğrenmeye dair becerileri ve olumlu tutumları geliştirmelerini sağlayacak,
• En az iki dil öğrenerek kendi kültürleri de dâhil olmak üzere tüm kültürlere yönelik anlayışlarını geliştirmelerini sağlayacak,
• Geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve programdaki eşsiz bilgi teorisi dersi sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini sağlayacak,
• Uzun denemede bir ya da daha fazla akademik disiplinin bakış açısıyla ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarına olanak sağlayacak,
• Yaratıcılık, eylem ve hizmet aracılığıyla kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlar.

Müfredat
IB Diploma Programı öğrencilerinin, beş grubun her birinden (1 – 5 arası) bir ders seçmeleri gerekir; böylece en iyi oldukları dilde, ek dillerde, sosyal bilimlerde ve deneysel fen bilimlerinde ve matematikte bilgi ve anlayış derinliği kazanırlar. Öğrencilerin ayrıca 6. gruptan bir sanat dersi veya 1. ile 5. grup arasından ikinci bir ders seçmeleri gerekir. DP dersleri daha yüksek seviyede veya standart seviyede alınabilir. Daha yüksek seviyede en az üç, en fazla dört ders alınır (240 öğretim saati); öte yandan diğer dersler standart seviyede alınır (150 öğretim saati). Öğrenciler dersleri İngilizce, Fransızca veya İspanyolca olarak alabilir ve sınavlara bu dillerde girebilirler.
İki DP dersi disiplinler arası ders olarak sınıflandırılır, bu yüzden birden fazla ders grubunun gerekliliklerini karşılar:
• Edebiyat ve performans - 1. grup ve 6. grup
• Çevre sistemleri - 3. grup ve 4. grup
Diploma Programı, belirli bir disipline ait veya disiplinler arası çalışmalara ek olarak, öğrencilerin eğitim deneyimini genişleten ve onları bilgi ve becerilerini uygulamaya sevk eden üç temel ögeye öğeye sahiptir.
Diploma Programı Temeli
Uzun deneme: öğrencilerin çalışmakta oldukları DP derslerinden birine dair bir sorunun derinlemesine incelenmesiyle bağımsız çalışma yapmasını sağlar. Dünya çalışmaları uzun deneme seçeneği, öğrencilerin en az iki DP dersinin bakış açısıyla inceleyecekleri ve küresel öneme sahip bir konuya odaklanmalarına olanak sağlar.
Bilgi teorisi: akademik disiplinleri bir araya getiren öğrenime, kapsamlı bir yaklaşım getirir. Eleştirel düşünmeye ilişkin bu derste öğrenciler, bilmenin doğasını anlamaya çalışır ve bir insan yapısı olarak bilgiye ilişkin anlayışlarını derinleştirirler.
Yaratıcılık, eylem, hizmet (CAS): Diploma Programı boyunca öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra, bir grup etkinliğe katılmasını içerir. Yaratıcılık, öğrencileri sanat ve yaratıcı düşünme ile iç içe olmaya teşvik eder. Eylem, fiziksel aktivite aracılığıyla sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmeyi sağlamaya yöneliktir. Topluma hizmet, akademik değeri olan yeni bir öğrenme tarzına aracılık eder. CAS’ın üç öğrenme alanı, deneysel öğrenme sayesinde öğrencilerin kişisel ve kişiler arası gelişimlerini destekler ve kendilerini keşfetmelerine olanak sağlar.

Diploma Programı Ders Grupları

1. Grup – Dil ve edebiyat çalışmaları

Dil A: Edebiyat – 55 dil sunulur
Dil A: Dil ve Edebiyat – 16 dil sunulur
Dil ve Performans (ayrıca 6. grup) – 3 dil sunulur

2. Grup – Dil kazanımı
Dil B –23 dil sunulur
Sıfırdan Dil Öğretimi –12 dil sunulur
Klasik Diller – 2 dil sunulur


3. Grup – Bireyler ve toplumlar
- İşletme ve yönetim
- Ekonomi
- Coğrafya
- Tarih
- Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi
- Felsefe
- Psikoloji
- Sosyal ve Kültürel Antropoloji
- Dünya Dinleri (standart seviye)

- Çevre Sistemleri ve Toplumlar (ayrıca 4. grup)


4. Grup – Fen Bilimleri
- Biyoloji
- Kimya
- Tasarım Teknolojisi
- Çevre Sistemleri ve Toplumlar (ayrıca 3. grup)
- Fizik
- Bilgisayar Bilimi

- Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri (standart seviye)


5. Grup – Matematik
- Matematik Çalışmaları (standart seviye)
- İleri Matematik (yüksek seviye)
- Matematik (standart seviye)

- Matematik (yüksek seviye)


6. Grup – Sanat
- Müzik
- Tiyatro
- Görsel sanatlar
- Dans
- Film
- Edebiyat ve Performans (ayrıca 1. grup)

Değerlendirme
Öğrenciler, programın sonunda haricî IB sınav uzmanları tarafından notlandırılan yazılı sınava girerler. Öğrenciler aynı zamanda okulda değerlendirme çalışmaları yaparlar; bu çalışmalar ya önce öğretmenler tarafından notlandırılır, sonrasında da haricî moderatörlere gönderilir, ya da doğrudan haricî sınav uzmanlarına gönderilir.
Her bir ders için verilen notlar 1 (en düşük) ila 7 (en yüksek) arasında değişir. Öğrenciler ayrıca bilgi teorisi ve uzun denemeden aldıkları toplam sonuçları için üç ek puana kadar alabilirler. Tüm program içerisinde belirli minimum performans seviyelerine ulaşmış ve yaratıcılık, eylem ve hizmet gerekliliklerine yeterli katılımda bulunmuş olmalarına bağlı olarak en az 24 puan alan öğrencilere diploma verilir. Bir Diploma Programı öğrencisinin alabileceği en yüksek toplam puan 45’tir.
Değerlendirme, kriterlere bağlıdır; bu da, öğrenci performansının aynı sınavlara giren diğer öğrencilerin performansından ziyade, her bir ders müfredatının hedeflerine ve amaçlarına dayalı olarak önceden belirlenmiş olan değerlendirme kriterlerine göre ölçülmesi anlamına gelir. Öğrencilerin aldığı puan dağılımı istatistiksel olarak sabit kalmaktadır ve üniversiteler Diploma Programındaki değerlendirme uygulamalarının disiplinine ve tutarlılığına önem verir.

Kalite Güvencesi ve Profesyonel Gelişim
Bir IB Dünya Okulu olarak bir veya daha fazla IB programını sunmak isteyen tüm okullar ve okul grupları önce yetkilendirilmelidirler. Gereklilikler tüm okullar için aynıdır ve prosedür, okulların program(lar)ı başarılı şekilde uygulamaya hazır olduklarından emin olunması için tasarlanmıştır. Tüm IB Dünya Okullarının, aynı program standartları ve uygulamalarını kullanarak sürekli bir inceleme ve gelişim sürecine katılmaları gerekir. IB, üst düzey becerilere sahip küresel bir öğrenme topluluğu geliştirmeye yönelik sürekli taahhüdünün bir parçası olarak, yeni, deneyimli ve uzman okul yöneticilerinin ve eğitimcilerin IB standartlarını ve uygulamalarını yansıtan IB programlarını başarılı şekilde anlamalarını, desteklemelerini ve sunmalarını sağlamak amacıyla çok çeşitli yüksek kaliteli profesyonel gelişim fırsatları sunar.