İlkokul Rehberlik Birimi tarafından düzenlenen “Akran Zorbalığı” konulu eğitim, rehber öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirdi. Arkadaşlık ilişkileri üzerinde durularak, akran zorbalığının ne anlama geldiği ve arkadaşlık ilişkilerindeki yansımaları örneklerle ve video gösterimi ile anlatıldı. Öğrencilerimize vurmak, ittirmek, alay etmek, dışlamak diye gözlemlenen zorbalık davranışları yapıldığında bu davranışların karşı tarafı üzdüğü, ona zarar verdiği ve bu davranışları asla yapmamamız gerektiğini anlatıldı. Öğrencilerimizle “Zorbalığa Hayır” mesajı veren slogan oluşturuldu. (“Zorba Olma Kanka Ol”)
Bu eğitici sunumda öğrencilerimize, iletişim kurarken sevgi, saygı, hoşgörü ve farklılıklarıyla birbirlerini kabul etme yollarını öğretmeyi amaçladık.