2 yıl sürecek olan Uluslararası Bakolarya İlk Yıllar Programı (IB PYP) adaylık yıllarımız 1 Eylül 2018 tarihi itibari ile başlamıştır. Süreç sonunda Ulusal düzeydeki yüksek kalite ve standartlarımızı uluslararası düzeyde akredite ettirerek uluslararası düzeyde de kalitesi kabul edilmiş bir okul olma yolunda ilerliyoruz.

PYP nedir?
“Primary Years Programme (PYP)” olarak bilinen IB’nin İlköğretim Birinci Kademe Programı, 3-11 yaş arasındaki öğrencilerin sınıf içinde ve dışında keşfedici yönde gelişmelerine odaklanan bir programdır. PYP, bilginin tek başına yeterli olmadığını belirtmekte, beceri ve tutumların da geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.