İlkokulumuzda eğitim, Türk milli eğitimin amaçlarına uygun olarak MEB İlkokul Eğitim Programı’nda kazanımlar doğrultusunda eğitim gerçekleştirilir. Bu bağlamda ilkokul müfredatımız uzman sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanıp takip edilmekte olup ders içinde uygulanan yöntem ve teknikler bu amaca uygun şekilde seçilmektedir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı temel felsefemizdir. Ders içerisinde öğrencinin merakını ve yaratıcılığını ön plana çıkaracak yöntemler ve gurup çalışmasını destekleyecek etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilere sınıf içerisinde zengin bir öğrenme ortamı sunulmaktadır. ABC Okullarına öğrenci alımları 1. Sınıflarda sınıf öğretmenleri eğitim koordinatörü ve rehberlik birimi tarafından uygulanan okula hazırbulunuşluk testi olan metropolitan testi uygulanır. Okula hazır olan öğrencilerimizin kayıt işlemleri gerçekleştirilir. 2, 3 ve 4. Sınıfa gelecek öğrencilerimizin seviyelerine uygun sınav yapılır. Sonucu değerlendirilerek kayıt işlemi gerçekleştirilir.

Hem öğrencilerimizin hem de öğretmenin etkin bir şekilde sorgulama yaptıkları bir sınıf ortamında proje üretebilen nesiller yetiştirilir. Üretilen projeler öğrencinin öğrenme sonuçlarına ulaşmasını sağlar. Yaratıcı düşünen, bilgili, ilkeli, öğrendiklerini pratiğe döken öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenciler bilgiyi ezberlemek yerine keşfederek, sorgulayarak içselleştirirler. Onları hayata hazırlarken mutlu ve başarılı bireyler olarak yer almaları en önemli isteğimizdir.

ABC okullarında akademik başarının yanı sıra öğrencinin yaşının gerek hedeflerine uygun en üst seviyede en az bir yabancı dil öğrenmesi hedeftir. Yabancı dil eğitimimiz ‘Avrupa Dil Kriterleri’ne uygun düzeyde gerçekleştirmektedir. Bunların dışında ABC İlkokulu sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif, özgüven sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.