Eğitim Girişimi Reformu tarafından düzenlenen, ‘’Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’’ ABC Okulları ev sahipliğinde gerçekleşti. Açılış konuşmalarını yapan; Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Burhanettin Dönmez’e, ERG Direktörü Sayın Işık Tüzün’e ve ABC Okulları Genel Müdürü İbrahim Gündüz’e, bu önemli günün oluşumunda sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederiz. ??#abcokulları #eğitimreformugirişimi #eğitimdeiyiörnekler2019