Okul Öncesi Eğitim, ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimini kapsamaktadır. Bu eğitimin amacı; çocukların Atatürk, Vatan, Millet, Bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş, düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamaktır.

    ABC Anaokulu Okul Öncesi Eğitim’de sevgiyi ön planda tutarak; akademik, sosyal, sanatsal etkinlikleriyle de zenginleştirilen çağdaş öğretim programını, yaşam boyu öğrenme ve yaparak yaşayarak öğrenme çerçevesinde odaklamıştır. Eğitim süresince çocuklar İlköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve işbirliği içinde çalışmayı öğrenirler. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir eğitim ortamında gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır.

     ABC Anaokulu olarak; eğitim sürecinde çocuğun kendisiyle ve çevresiyle barışık, mutlu, başarılı  topluma faydalı bir birey olarak yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaşılması ancak temel bilgi, beceri ve  alışkanlıkların kazanıldığı okul öncesi dönemden başlayarak sürdürülecek kaliteli bir eğitimle mümkün olacağının inancındayız.