EĞİTİM FELSEFEMİZ (ANLAYIŞIMIZ)
Her öğrenci özeldir, değerlidir ve bir bireydir. Onların Akademik başarılarını yükseltmek, yeteneklerini geliştirmek ve hayata hazırlamak temel görevimizdir.
      
Bu amaçla;
- Mutlu, kişilikli, bilinçli;
- Kendine güvenen ve donanımlı;
- Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren;
- Kendi kendisiyle ve başkalarıyla yarışan;
- Kendi mutluluğunu sağlama yanında; bunu başkalarının ve toplumun mutluluğu için çalışan ve paylaşan;
- Kendini, milletini ve insanlığı yüceltmeye çalışan;
- Görevini, sorumluluğunu ve onurunu, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan;
- Ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelere ve faaliyetlere, hem bağımsız olarak hem de işbirliğiyle katılmaya istek duyan, azimli, kararlı, atılgan;
- Gerçekçi, araştırıcı, üretici ve faydalı olan;
- Kişi ve toplum olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için düzenli ve disiplinli-sistemli şekilde düşünme ve sürekli çalışma, yarışma, mücadele etme duygusu, heyecanı iradesi ve çabası içinde olan;
- Çağdaş, akılcı ve demokrat davranışlı;
- Kişilik ve ahlaki karakterde yetiştirmektir.