ABC OKULLARI SAĞLIK BİRİMİ ve ÇALIŞMA ESASLARI 


Okulumuzda koruyucu sağlık ve acil tedavi hizmetleri veren iki adet donanımlı revir bulunmaktadır. Anaokulu ve ilkokul kademeleri için C blok 2. katında bir adet revir ve tamgün çalışan deneyimli bir hemşire, ortaokul ve lise kademeleri için A blokta bir adet revir ve deneyimli bir hemşire ayrıca okulumuzda bütün kademelerden sorumlu bir hekim bulunmaktadır.

1.Revirlerimiz eğitim-öğretim dönemi içerisinde hafta içi 08:00-18:00, hafta sonu Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
2.Kayıt esnasında velilerden, çocukların kişisel ve sağlık bilgilerini içeren “Öğrenci Sağlık Bilgisi Formu” nun doldurulması istenir. Bu formların eksiksiz, doğru bir şekilde doldurulması, bir bilgi değişikliği olduğunda konu hakkında revir hemşiresinin bilgilendirilmesi öğrencinin sağlığı açısından çok önemlidir.
3.Öğrencilerin okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları yanlarında bulundurmaları sakıncalıdır. Getirdikleri ilaçları velisinin doldurduğu Öğrenci İlaç Takip Formu ile birlikte revire teslim etmeleri gerekmektedir. Bu formda belirtilen saatler ve dozu dikkate alınarak uygun olan teneffüs saati belirlenir ve o saatte revirde ilacı içirilir. Revire teslim edilen ilaç öğrenci tarafından son teneffüste alınarak eve götürülür. Bütün velilerimizin bunlara titizlikle uymaları çocuklarımızın sağlığı açısından önem arz etmektedir.
4.Öğrenciler herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile revire başvurmak istediklerinde (Acil durumlar dışında) sınıf öğretmenlerinin veya ilgili müdür yardımcılarının bilgisi dahilinde revire yönlendirilir.
5.Revire gelen öğrencinin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan sonra durumuna göre;

   *sınıfına geri dönebilir,
   *gerekliyse bir süre gözlem altında tutabilir,
   *muayenesi yapılarak okul doktoru tarafından ilaç alması uygun görüldüğünde velisi de aranarak onay alındıktan sonra öğrenciye ilaç verilir.
   *gerektiğinde öğrencinin sağlık durumu hakkında velisi ile iletişim kurularak bilgi verilir ve veli tarafından öğrenci okuldan alınabilir.
   *Bütün yapılan müdahaleler gün içerisinde kayıt altına alınıp bu bilgiler aynı gün K12 Veli Bilgilendirme Portalı üzerinden velilerle paylaşılır.


6.Acil durumlarda revire gelindiğinde,


   *Öğrencinin ilk müdahalesi yapılır,
   *İlgili müdür yardımcısına (gerekirse okul müdürüne ) revir hemşiresi tarafından öğrenci hakkında bilgi verilir.
   *Müdür yardımcısı/sınıf öğretmeni veya nöbetçi öğretmen revire gelerek öğrencinin sağlık durumu ve olaya neden olan konu ile ilgilenir.
   *Okul doktoru/revir hemşiresi tarafından öğrencinin hastaneye ya da bir uzman doktora götürülmesi gerektiği belirtildiğinde öğrenci velisine haber verilir.


7. Öğrenci okul dışında bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmek zorunda kalınırsa, önceden doldurulmuş olan “Öğrenci Sağlık Bilgisi Formu” ile birlikte ailenin bilgisi dahilinde sağlık kurumuna götürülür.


8. Öğrenci okul aracı/112 ambulansı ile nakli yapılaması durumunda öğrenciye revir hemşiresi ya da sınıf öğretmeni eşlik ederek hastanede velisi gelene kadar refakat edilir.

9. Çok acil durumlarda zaman kaybını önlemek amacıyla 112 ambulansı ile öğrenci hastaneye götürülerek eş zamanlı velisine durum hakkında bilgi verilir.

10. Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı geçiren öğrencimizin hem daha çabuk iyileşebilmesi hem de okulda başka salgınlara sebebiyet vermemesi için hastalığın bulaşıcılık evresi geçene kadar evde istirahat etmesi çok önemli bir husustur.

SAĞLIK BİRİMİMİZİN FAALİYETLERİ


*Sağlık birimi ekibimiz tarafından her dönem için öğrencilere ve velilere yönelik sağlık konuları içeren “Sağlık Bülteni” hazırlanır.
*Öğrencilerimizin yaş gruplarına göre “Hijyen Eğitimi” “Ergenlik” “Sağlıklı Beslenme” ve benzeri konularda eğitimler verilmektedir.
Daha kapsamlı konular hakkında uzman kişiler ya da kurumlarla görüşerek seminerler düzenlenmektedir.
*Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini takip etmek amacıyla her yıl boy-kilo ölçümleri yapılarak persentil cetveline göre değerlendirilir ve bulgular velilerle paylaşılır.
*Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı “ Ulusal Aşı Programı” “Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı” “Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı” gibi uygulamalar velilerimize bilgilendirmek suretiyle sağlık birimimizin koordine etmesiyle uygulanır.
*Öğrencilerimize okul bünyesinde ulusal düzeyde katıldığı turnuvalar için okul doktorumuz tarafından sağlık raporu düzenlenir.

 
“Her şeyin başı sağlıktır, sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır”

 

SAĞLIKLI OLUN, SAĞLIKLI KALIN

ABC OKULLARI SAĞLIK BİRİMİ