ABC OKULLARINDA İLKOKUL EĞİTİMİ

    Özel Ankara ABC İlkokulunda öğrencilerimiz IB PYP felsefesiyle eğitim almaktadır. Eğitimin öznesi öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizle bilgiyi doğrudan değil, sorgulayarak ulaşmasını sağlarız. İlk Yıllar Programını (PYP) yürüttüğümüz okulumuzda ulusal müfredatımızı temel alarak oluşturduğumuz disiplinler üstü sorgulama programımızı takip ediyoruz. Sorgulama programımız 6 farklı temadan oluşmaktadır.

1.       Kim Olduğumuz

2.       Bulunduğumuz Yer ve Zaman

3.       Kendimizi İfade Etme Yollarımız

4.       Dünyanın İşleyişi

5.       Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

6.       Gezegenimizi Paylaşma

Öğrencilerimizi hayata hazırlarken öğrencilerimizin gelişim dönemlerine uygun yetenek ve ilgileri doğrultusunda sosyal ve öz denetim becerileri kazandırırız. Bu becerileri kazandırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası belirli günleri takip ederek milli, manevi duyguları kazandırır, ulusal bilince ulaşmalarını sağlamaya çalışırız.

 

ABC İLKOKULUNDA ÖĞRETMEN KADROSU

ABC İlkokulunda Öğretmenler Uluslararası geçerliliği olan diplomaya sahip pedagojik liderlerdir. Eğitim sürecinde öğrenirken öğreten, öğrencilerine yol gösterici olmaya çalışan dünya vatandaşlarıdır. Kültürler arası anlayışı benimsemiş, saygılı, araştıran-sorgulayan, gelişime açık, bilgili, deneyimli, duyarlı yapıya sahip öğrenen topluluğunun bir parçasıdır.

ABC İLKOKULUNDA AKADEMİK PROGRAM

1.SINIF DERSLERİ

İlkokul 1. sınıf ders programında, Türkçe, matematik, hayat bilgisi, main course, stories, songs, drama, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilişim, etüt ve kulüp dersleri yer almaktadır.

2.SINIF DERSLERİ

İlkokul 2.sınıf ders programında, Türkçe, matematik, hayat bilgisi, main course, speaking, songs, CRA , drama,  beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilişim, etüt ve kulüp dersleri yer almaktadır.

3.SINIF DERSLERİ

İlkokul 3. sınıf ders programında, Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, fen bilgisi laboratuvar, main course, scıence, CRA , drama, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilişim, etüt ve kulüp dersleri yer almaktadır.

4.SINIF DERSLERİ

İlkokul 4. sınıf ders programında, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, fen bilgisi laboratuvar, insan hakları, trafik, din kültürü ve ahlak bilgisi, main course, math, CRA , Almanca dans, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, bilişim, etüt ve kulüp dersleri yer almaktadır.

 

ABC İLKOKULUNDA HAFTA SONU PROGRAMLARI

ABC İlkokulunda öğrencileri hafta sonu yetenek ve ilgileri doğrultusunda kendilerini gerçekleştirebilecekleri sanatsal, sportif ve bilim alanlarında birçok kulüp çalışmaları sunulur. Bunlardan kendilerine uygun alanları seçerek çalışmalara katılırlar. Yabancı dilde eksiği olan İngilizce konuşmasında pratik yapmak isteyen öğrencilerimize programlar sunuyoruz.

Okulumuz kuruluşundan bugüne, öğrencilerimizi ulusal değerlerine bağlı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı daima temel felsefemiz olmuştur. Ders içerisinde öğrencinin merakını ve yaratıcılığını ön plana çıkaracak yöntemler ve grup çalışmasını destekleyecek etkinlikler yapılmaktadır. Öğrencilere sınıf içerisinde zengin bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.

Derslerimiz Türk Milli Eğitim amaçlarına uygun olarak MEB kazanımları doğrultusunda işlenmektedir. Okulumuz, Eylül 2018 tarihinde IB Dünya Okulu olma yolunda ilk adım olan ‘’Candidate School’’ ( Aday Okul ) okul olmayı hak kazanmıştır. Bu nedenle müfredatımız IB organizasyonunun PYP ( İlk Yıllar Programı ) çerçevesinde düzenlemekteyiz. Bu bağlamda ünite planlarımız sınıf öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıp takip edilmekte ve ders içinde uygulanan yöntem ve teknikler bu amaca uygun olarak seçilmektedir. Seçilen yöntem ve teknikler öğrencilerimizin IB öğrenen profilinde belirtilen özelliklere sahip olmaları için planlanmıştır. IB profiline sahip öğrencilerden; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmaları beklenmektedir. Tüm BU beklentilerimizi karşılamak ve planlarımızı uygulamak amacıyla sınıf öğretmenlerimiz diğer ek ders öğretmenlerimizle işbirliği içinde çalışmaktadır. Öğrencilerimizin yaratıcılığını üst düzeye taşıyacak kulüp çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Onları hayata hazırlarken mutlu ve başarılı bireyler olarak yer almaları en önemli isteğimizdir.

ABC Okullarında dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin yaşlarına uygun en üst düzeyde yabancı dil eğitimi verilmektedir. Yabancı dil eğitimimiz “Avrupa Dil Kriterleri” ne uygun düzeyde gerçekleştirmektedir. Bunların dışında ABC İlkokulu sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif, özgüven sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.