Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı(FPSPI),yaratıcı ve analitik düşünce ve araştırma becerileri üzerine odaklaşarak öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen eğitim programıdır.

Takım ve bireysel şekilde bugün ve gelecekteki yerel,  bölgesel ve küresel toplumun karşı karşıya kaldığı önemli sosyal, ekonomik ve bilimsel konulardaki problem alanlarına; 6 basamaklı problem çözme sürecini uygulayarak öğrencilerin hayal gücü ve düşünce becerilerini kullanmasını gerektirmektedir.

Bugünün toplumunda öğrencilerimize, ne düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğretmemiz gerekmektedir. Öğrencilerimizin karmaşık ve belirsiz konularda bilgi sahibi olmalarını sağlayacak araştırma ve inceleme becerilerini kullanmalarına ihtiyaçları vardır. Yaşamlarında karşılaşacakları sorunları problem çözme becerilerini kullanarak çözmelerini, uygulama için karar verme tekniklerini kullanmalarını, sözlü ve yazılı etkili iletişim kurmalarını, başkaları ile işbirliği içinde çalışmalarını, hızlı gelişen gelecek için yaşam boyu uyum ve dayanıklılık becerilerini geliştirmelerini, öğrenirken eğlenmelerini istiyoruz.

Çalışma ve problem çözme sayesinde öğrencilerimiz toplumun geleceğine pozitif katkı sağlamasına yardımcı olacak önemli konulardaki problemleri kestirebilme, anlayabilme ve çözebilmek için gerekli vizyon ve becerileri kazanmaktadır.

ABC Okullarının da yürüttüğü bu projeye  yani FPSPI'ye her yıl Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Portekiz, Singapur, Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok ülkeden binlerce öğrenci katılmaktadır.