Okul Öncesi Eğitim, ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimini kapsamaktadır. Okul Öncesi Eğitimi’nin amacı; çocukları ilkokula hazırlarken, çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini destekler ve çocuklar iyi alışkanlıklar kazanarak, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş, düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamaktır. 

    Özel Ankara ABC Anaokulu’nda öğrencilerimiz IB PYP (İlk Yıllar Programı) felsefesiyle eğitim almaktadır. Çocukların mutluluğu ön planda tutularak, akademik, sosyal, sanatsal etkinlikleriyle de zenginleştirilen oyun temelli öğrenme ile çocuklar eğitimin öznesidir. Eğitim süresince çocuklar İlköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve işbirliği içinde çalışmayı, araştırmayı, sorgulamayı, riski göze almayı öğrenirler. 

     Özel Ankara ABC Anaokulu olarak; eğitim sürecinde çocuğun kendisiyle ve çevresiyle barışık, mutlu, başarılı topluma faydalı bir birey olarak yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaşılması ancak temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanıldığı okul öncesi dönemden başlayarak sürdürülecek kaliteli bir eğitimle mümkün olacaktır.