2020 Öğrenci Seçme Sınavına Başvurmak içinTıklayın

İNGİLİZCE

İlkemiz ‘‘Öğreniyorum Kullanıyorum’’
GENEL
Okul öncesi yaşlarda İngilizce eğitiminde edinilen bilginin daha kalıcı olması, öğrenme isteğinin fazla oluşu, hata yapma korkusunun olmaması, gırtlak yapısının müsait olması ve zihin gelişiminin uygun olması gibi sebeplerden dolayı anaokulumuzda ek dil eğitimine önem verilmekte ve yoğun bir İngilizce programı uygulanmaktadır.
GERÇEK ZAMANLI (REAL TIME) İNGİLİZCE EĞİTİMİ
İngilizce derslerinin Sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeninin aynı anda sınıfta olması ve belirli bir işbirliği içinde derslerin birlikte yapılması esasına dayanır. Dil edinimi küçük yaşta kazanılan bir yetidir. Çocukların 3-6 yaş dönemi özellikleri göz önüne alındığında erken yaşta alınan ek dil eğitimi kalıcılık, kullanmaya eğilim ve kolay öğrenim açılarından daha etkilidir. Bir ek dil ne kadar erken yaşta öğrenilirse, dile maruz kalınan süre artacağından algılama ve dili kullanmadaki beceri o ölçüde fazla olacaktır.
HAFTALIK DERS SAATLERİ

 Yaş

Ana ders

Şarkı&Okuma&

1.sınıfa hazırlık

Öykülendirme

Gerçek Zamanlı

İngilizce

Toplam

3

5

-

1

4

10

4

6

-

2

8

16

5

8

2

2

8

20


GERÇEK ZAMANLI İNGİLİZCE EĞİTİM NASIL UYGULANIR

Yoğun İngilizce programı küçük yaş gruplarının en çok ilgisini çeken Story Telling Öykülendirme çalışmaları temeline dayanır. Dil öğretimi kapsamında etkinlik içeriği önceden belirlenen diğer branş derslerinde İngilizce öğretmeni ile sınıf öğretmeni derslere birlikte katılım gösterirler. Branş derslerinin ilk bölümünde öğrenciler o günün konusuna, hikâyesine, aktivitesine sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. Daha sonra İngilizce öğretmenimiz hikâye anlatımını veya aktivitelerini İngilizce olarak uygular, anlatır, yaptırır veya kullandırır. Dersin son bölümünde ise sınıf öğretmeni dersi geri alarak, neler öğrenildiğini özetleyip dersini tamamlar.

HEDEFLERİMİZ
Anaokulu İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerine dair farkındalık yaratmak, bu dili öğrenmeye karşı merak ve empati oluşturmak ve aktiviteler yoluyla kendilerini rahat hissedecekleri bir ortamda İngilizce ifade becerilerini geliştirmektir.

Öğrencimizin dil öğrenirken keyif alarak yapmasını sağlamak, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını göstermek ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmesini sağlamaktır.

ÖĞRETME YÖNTEM BİLİMİ
Aktif öğrenme modelini içeren, sözel iletişimi ve duyduğunu anlamayı artırmayı amaçlayan programımızda öğrencilerimiz dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenecek, İngilizceyi duymak ve konuşmaktan keyif alacak ve günlük yaşamlarında olabildiğince çok kullanarak ve maruz bırakılarak bilgilerini pekiştireceklerdir.

Metodolojinin diğer bir temel parçası tekrarlı işitmedir. Kavrayış gerektirmeyen tekrarlı işitmeyi kullanmak çocuğun İngilizce öğrenmesine yardımcı olan temel bir araçtır. Kelime haznesi, dil bilgisi, şarkılar tekrarlı işitmeyle öğretilir.

Oyun içerikli farklı türden etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri ek dili kullanabileceklerini görürler. Drama, TPR (Total Physical Response), müzik, kukla ve gerçek nesneler dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntem ve eğitim materyalleri arasındadır. Görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, koşma, yürüme, zıplama eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oynanan oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.

Ek dil etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak el işi ve resim çalışmaları, müzik ve hareket içeren çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, kahvaltı, öğle yemeği etkinlikleri, hikâye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.

Branş dersleri ile desteklenen İngilizce programımızda öğrencilerimize ek dili gerçek zamanlı ortamlarda duyma, kullanma ve yaşayarak öğrenme fırsatları yaratmaya çalışmaktayız. Sınıf ortamında ve yemek yerken öğretilmeye çalışılan ‘’afiyet olsun’’ cümlesi ele alındığında; zihinde kalıcılık ve kullanmaya yönelik istek yaratma açılarından gerçek zamanlı kullanma/kullandırma ve öğretme bilincinde olduğumuzu belirtmek isteriz.