3 YAŞ PROGRAMI:
Öğrencilerimize öncelikle okul sevgisi, arkadaş sevgisi ve grubun parçası olma bilincini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Paylaşmayı öğrenme, iletişim kurma, ihtiyaçlarını ifade edebilme, basit kurallara uyma vb. sosyal etkinliklerin yanı sıra; akademik olarak da yaş grubunun gelişim özellikleri dikkate alınarak öğrencilerimiz birçok becerileri kazanarak bir üst sınıfa hazırlanırlar.

4 YAŞ PROGRAMI: 
Anasınıfına hazırlık aşamasında tüm gelişim alanlarını destekleyici akademik çalışmalara yer verilmektedir. Eğitim programımız aracılığıyla renk, sayı, şekil vb. gibi kavramları tanıma, ilişki kurabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazandırmak amacıyla okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapılırken bunların yanı sıra doğayı tanıma, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik deney-gezi-gözlem vb. fen-matematik çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca çevresiyle iletişim kurma, toplumsal kurallara uyma, paylaşma, işbirliği, sorumluluk alarak aldığı sorumluluğu yerine getirme gibi davranışların kazanılmasını sağlamak için drama ve oyun etkinliklerine yer verilmektedir. Gelişim alanları göz önüne alınarak yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz anasınıfına hazırlanırlar.

5 YAŞ HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI:
İlköğretime hazırlık aşamasında tüm gelişim alanlarını destekleyici akademik çalışmalara yer verilmektedir. Öğrencilerimizin motor becerilerindeki gelişimsel olgunluğa ulaşması için; denge, koordinasyon ve kuvvet gerektiren hareketlerde beceri kazanabilme yönünde oyun-hareket etkinlikleri yapılırken, el-göz koordinasyonu sağlayabilme, günlük yaşamda kullanılan araç-gereç ve materyalleri kullanarak yaratıcılığını geliştirmeyi hedefleyen sanat etkinlikleri yapılmaktadır. Kavramları tanıma, sayılarla ve nesnelerle toplama-çıkarma işlemleri, ses çıkarma ve sesleri fark etme çalışmaları, çizgi çalışmaları ve defter çalışmaları, problem çözebilme yeteneğini kazandırmak amacıyla okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapılırken bunların yanı sıra doğayı tanıma, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelik deney-gezi-gözlem vb. fen-matematik çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimiz okulumuzda yapılan çalışmalarla ilköğretime hazırlanırlar.

KÜLTÜR-SANAT-SPOR ETKİNLİKLERİ
Eğitim programımızı destekleyici eğlenceli ve kültürel gezilerimizi yaş gruplarına göre belirlemekteyiz. Sene başında belirlenen gezilerimiz eğitim programıyla da birbirini desteklemektedir. Alan gezilerimizi çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan doğal öğrenme alanlarına, araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca bilgi ve kültür taşıyıcısı olan tiyatro-sinama-sergi vb. kültürel etkinliklere yıl içerisinede yer verilmektedir.
Sanat alanında; hareket ve devinimlerinin, yaratıcı dansın, Orff aletlerini kullanarak ritim ve perküsyon çalışmalarınında içinde yer aldığı, müzik elementlerini ve çeşitli oyun etkinliklerini kullanarak öğrencilerin gelişim alanlarını destekleyici faaliyetlerin hedeflendiği müzik etkinliklerine;
çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi bir çok etkinliklerin içinde yer aldığı, bütün duyu organlarını etkin bir şekilde kullanıldığı, çocuğun hayal gücünü ve  geliştiren, dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirdiği drama etkinliklerine de program dahilinde yer verilmektedir. Ayrıca anaokulumuzda spor alanında, yüzme, beden eğitimi, dans çalışmaları yapılmaktadır.