EĞİTİM FELSEFEMİZ (ANLAYIŞIMIZ)

        Her öğrenci özeldir, değerlidir ve bir bireydir. Akademik başarısını yükseltmek, yeteneklerini geliştirmek ve hayata hazırlamak temel görevimizdir.
     
Bu amaçla;
•    Mutlu, kişilikli, bilinçli;
•    Kendine güvenen ve donanımlı;
•    Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren;
•    Kendi kendisiyle ve başkalarıyla yarışan;
•    Kendi mutluluğunu sağlama yanında; bunu başkalarının ve toplumun mutluluğu için çalışan ve paylaşan;
•    Kendini, milletini ve insanlığı yüceltmeye çalışan;
•    Görevini, sorumluluğunu ve onurunu, hak ve adaleti her şeyin üstünde tutan;
•    Ekonomik, sosyal, kültürel gelişmelere ve faaliyetlere, hem bağımsız olarak hem de işbirliğiyle katılmaya istek duyan, azimli, kararlı, atılgan;
•    Gerçekçi, araştırıcı, üretici ve faydalı olan;
•    Kişi ve toplum olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için düzenli ve disiplinli-sistemli şekilde düşünme ve sürekli çalışma, yarışma, mücadele etme duygusu, heyecanı iradesi ve çabası içinde olan;
•    Çağdaş, akılcı ve demokrat davranışlı;
•    Kişilik ve ahlaki karakterde yetiştirmektir.