• Okulumuz kuruluşundan bugüne, öğrencilerini, ulusal değerlerine bağlı birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir.
 • Öğrenen topluluğunun en önemli üyeleri olan öğrencilerimizi merkeze alan bir anlayış, temel felsefemiz olmuştur.
 • Ders içinde öğrencinin merakını, yaratıcılığını, araştırma ve sorgulamasını, bilgiye ulaşma yollarını ön plana çıkaracak yöntemler ve grup çalışmalarını destekleyecek etkinlikler yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimize branş derslerimiz doğrultusunda sınıf, atölye ve laboratuvarlarımızda zengin bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.
 • Derslerimiz, Türk Milli Eğitimi amaçlarına uygun olarak Milli Eğitim müfredatı ve IB-PYP temalarının kazanımları eşleştirilerek işlenmektedir.
 • Ünite planlarımız, sınıf ve branş öğretmenlerimiz tarafından, Disiplinler üstü bir anlayışla hazırlanmaktadır.
 • Ders içinde uygulanan yöntem, teknik, etkinlik ve ölçme-değerlendirme ölçekleri IB-PYP anlayışına göre hazırlanmaktadır.
 • Seçilen yöntem ve teknikler öğrencilerimizin IB öğrenen profilinde belirtilen özelliklere sahip olmaları için planlanmıştır. IB profiline sahip öğrencilerden; araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olmaları beklenmektedir. 
 • Tüm bu beklentilerimizi karşılamak ve planlarımızı uygulamak amacıyla sınıf öğretmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimimiz, iş birliği içinde çalışmaktadır. 
 • Okulumuzda öğrencilerimizin yaratıcılıklarını üst düzeye taşıyacakları, ilgi ve yeteneklerini keşfedecekleri, hafta içi ve hafta sonu kulüp çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
 • ABC Okullarında dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin yaşlarına uygun en üst düzeyde yabancı dil eğitimi verilmektedir. Yabancı dil eğitimimiz “Avrupa Dil Kriterleri” ne uygun düzeyde gerçekleştirmektedir.
 • Onları hayata hazırlarken, mutlu ve başarılı bireyler olarak yer almaları en önemli isteğimizdir.
 • Özel Ankara ABC İlkokulu sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif, özgüven sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.