Pano Çalışması:

Her ay belli konular dahilinde rehberlik panosu hazırlanmakta; bu pano aracılığıyla öğrenciler bilgilendirilmekte ve duyurular da bu panoya asılmaktadır.


REHBERLİK BİRİMİNDE UYGULANAN TEST VE ENVANTERLER:

·         Snellen (Görme) Testi

·         Problem Tarama Testi

·         Kimdir Bu? Kime Göre Ben Neyim?

·         Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği

·         Başarısızlık Nedenleri Anketi

·         Devamsızlık Nedenleri Anketi

·         Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

·         Sınav Kaygısı Ölçeği

·         Beier Cümle Tamamlama Testi

·         Sosyometri

·         Mesleki Olgunluk Ölçeği

·         Otobiyografi

·         D 2 Dikkat Testi

·         Burdon Dikkat Testi

·         Frankfurtel Dikkat Testi

·         Bender Gestalt Görsel Algı Testi

·         Benton Görsel Algı Testi

·         Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası

·         Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

·         Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

·         AGTE(Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

·         Öğrenme Stilleri Testi

·         Peabody Resim Kelime Testi

·         Adam Çiz Testi

·         Aile Çiz Testi


DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Öğrencilerin okul ortamında uyumunu ve sosyalleşmesini zorlaştıran dolayısıyla değiştirilmek istenen davranışlar Şube Öğretmenleri Kurulunda belirlenir. Ardından ulaşılmak istenen hedef davranış belirlenerek öğretmenler arasında ortak bir tutum geliştirilir. Aileyle de işbirliği yapılarak davranış takip çizelgeleri yoluyla öğrencideki günlük, haftalık ve aylık davranış değişiklikleri ve gelişimleri takip edilir.


DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Değerler Eğitiminin amacı; öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmaktır. Her seviye için kazandırılması öngörülen değerler belirlenmiştir. Değerler eğitimi belirli bir ders süresini kapsamaz. Amaç öğrencinin yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir.


DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSİ ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü bilincinin geliştirilmesi, öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanarak okul meclis seçimi çalışmaları yapılmaktadır. Demokrasi bilincinin yaşatılması ve tercih yapma becerisi kazandırmak için okulunuzda seçim çalışması yapılarak okul temsilcisi seçilmiştir.


ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ;

Rehber öğretmen, okul idaresi, ders ve sınıf öğretmeleri ile öğrenci odaklı toplantılar yapılarak, tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmelerde yapılmaktadır.

Rehberlik birimi, sadece veli ve öğrenci merkezli bir çalışma yürütmez. Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.