2019 Öğrenci Seçme Sınavına Başvurmak içinTıklayın

Ortaokul Rehberlik Servisi tarafından 7. Sınıf öğrencilerimizle “Verimli Ders Çalışma Teknikleri Grup Rehberliği” programımızın 3. Ve 4. Oturumları gerçekleştirilmiştir.
3. OTURUM : DERS ÇALIŞMADA YANLIŞ TEKNİKLER
-Ders çalışmada yanlış teknikler anlatıldı.
Daha sonra öğrenciler iki gruba ayrılarak, gruplardan birer anlatıcı seçildi. Verimli ders çalışma tekniklerini ve yanlış ders çalışma tekniklerini simgeleyen kartonlar oluşturuldu. Farklı anlatım tekniklerini (çizim, sözlü anlatım, canlandırma) simgeleyen kartonlarda hazırlandı. 1 dakikada içinde ne kadar teknik anlatırlarsa gruplar o kadar ilerledi. Oyunu ilk bitiren grup kazandı.
4. OTURUM : FARKLI DERSLERE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ
 Her derse farklı yöntemlerle çalışılması gerektiğini kavratmak için örnek hikayeler okunarak öğrencilerle etkileşim başlatıldı. Etkileşimden doğan bilgiler ışığında Rehber Öğretmen tarafından farklı derslere çalışma yöntemleri anlatıldı.