Partners in High Tech:
Erasmus + KA2 projesi olan “Partner in High Tech” İspanya Jaen kentinde bulunan Santa Catalina de Alexandria Okulunun koordinatörlüğünü üstlendiği, 2016-2018 yılları arasında yürütülen, Avrupa Birliği destekli bir öğrenci hareketliliği projesidir.
Bu projeye Türkiye’den ABC Lisesi, İngiltere’den The Whitby High School, Hollanda’dan 2College Durendael ve İtalya’dan Gaio Valerio Liceo Catullo ortak olarak katılmaktadır. Projemizin amacı Avrupa ülkelerindeki teknolojik gelişmeleri tanımak ve eğitimdeki iyi uygulamaları mümkün olduğunca çok öğrenci hareketliliği aracılığıyla tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır.

Şimdiye kadar İspanya, Hollanda ve İngiltere hareketlilikleri tamamlanmıştır. 2018 Mart ayında İtalya hareketliliği planlanmıştır ve Haziran ayında ABC Lisesinde yapılan Transnational Meeting ile projemiz tamamlanmıştır.

Refugees – Our Future in Motion:
Erasmus+ KA2 projesi olan “Refugees – Our Future in Motion” Almanya Frankfurt kentinde bulunan Heinrich-Heine EuropaSchule Okulunun koordinatörlüğünü üstlendiği, 2016-2018 yılları arasında yürütülen, Avrupa Birliği destekli bir öğrenci hareketliliği projesidir.
Bu projeye Türkiye’den ABC Koleji, İngiltere’den The Whitby High School, İspanya’dan Santa Catalina de Alexandria ve Çek Cumhuriyet’inden Prague Zakladni Scola Mladi ortak olarak katılmaktadır. Projemizin amacı Mültecilerin farklı Avrupa ülkelerindeki durumları, farklı ülkelerin çözüm çalışmalarını tanımak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmakla beraber mültecilere farklı ülkelerde okuma ve yaşamaya fırsat tanıyan iyi uygulamaları tanımak ve yaygınlaştırmaktır.
Şimdiye kadar İngiltere, Almaya ve İspanya hareketlilikleri tamamlanmıştır. 2018 Mayıs ayında son hareketlilik olan Çek Cumhuriyeti hareketliliği ile birlikte son Transnational Meeting yapılarak projemiz tamamlanmıştır.

Food
Erasmus+ KA2 “Food for brain makes brains for food’’ isimli proje Almanya’nın Dusseldorf kentinde bulunan Städt. Gesamtschule Wuppertal-Langerfeld_Almanya/Dusseldorf okulunun koordinatörlüğünü üstlendiği, 2017-2019 yılları arasında yürütülecek olan, Avrupa Birliği destekli bir öğrenci hareketliliği projesidir.

Bu projeye ABC Okulları associated ortak olarak katılmaktadır. Diğer ortaklar Gaio Valerio Liceo Catullo_İtalya/Roma, Santa Catalina de Alexandria_İspanya/Jaen, COLLEGE JEAN ZAY_Fransa/Dunkerque ve  Leibniz Privatschule gGmbH_Almanya/Hamburg okullarıdır.

Proje sayesinde öğrenciler sağlıklı beslenme yollarını öğrenerek akademik başarılarını olumlu yönde geliştirecekler, farklı spor ve yemek pişirme aktiviteleri ile becerilerini artıracaklar, yapacakları sunumlar ile bilgi verici role bürünecekler ve araştırma becerilerini artıracaklardır. 2019 Kasım ayında yapılan Transnational Meeting ile projemiz tamamlanmıştır.

Yurt dışındaki kardeş okullarımız ile yeni projeler gerçekleştirme amaçlı çalışmalarımız devam etmektedir.