FPSPI KURULUŞU

1974 yılında Dr.E.Paul Torrance ABD'den bir grup öğrenci ile çalışmak için davet edildi. Bu davet yaratıcılık ve eğitim alanındaki çalışmalarıyla dünyaca ünlü Dr.Torrance'ın önemli iki ilgi alanı belirlemesi için mükemmel bir fırsat oldu: yaratıcılığın azalması ve gençlerin gelecekle ilgili kötümser tutumu. Gelecekteki bazı potansiyel problemlerle Obsorne ve Parnes tarafından geliştiririlen yaratıcı problem çözme sürecini birleştiren Torrance, dünya çapında yaygınlaşan Uluslararası eğitim programı "Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı"nı geliştirmiştir.

GENEL BAKIŞ

Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı(FPSPI), yaratıcı ve analitik düşünce ve araştırma becerileri üzerine odaklanarak öğrencilerin 21.yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini destekleyen eğitim programıdır.

Öğrencilerin, takım halinde ve bireysel şekilde,  bugün ve gelecekteki yerel,  bölgesel ve küresel toplumun karşı karşıya kaldığı önemli sosyal, ekonomik ve bilimsel konulardaki problem alanlarına 6 basamaklı problem çözme sürecini uygulayarak hayal gücü ve düşünce becerilerini kullanmasını gerektirmektedir.

Çalışma ve problem çözme sayesinde öğrenciler, toplumun geleceğine pozitif katkı sağlanmasına yardımcı olacak önemli konulardaki problemleri kestirebilmek, anlayabilmek ve çözebilmek için gerekli vizyon ve becerileri kazanmaktadır.

Gelecek Problemleri Çözme Programı Yarışma Kategorileri (FPSPI)

Öğrenciler Türkiye finallerinde 4 kategoriden yarışma imkânı bulacaktır. Bu yarışma kategorileri şöyledir:

Toplumsal Problemleri Çözme (Community Problem Solving: CmPS)

 

Öğrencilerin, araştırmak için kendi toplumlarında bulunan (okul, yerel, bölgesel, küresel) bir problem durumunu gerçek araştırma etkinliğine katmaları gerekmektedir. Yaratıcı problem çözme sürecini kullanarak durumu analiz edip bir plan geliştirme ve problem için en iyi çözümü uygulamaları gerekir. Dünya genelindeki öğrenciler çevre kirliliğinin çözümünden, sokak hayvanlarına yuva bulmaya kadar birçok konuda kendi eylem planlarını uygularlar.

Aksiyon temelli  otantik öğrenme, öğrencilerin tüm disiplinler için eldeki bilgileri kullanma ve eğitimlerine aktif bir şekilde katılmayı desteklemektedir. Öğrenciler toplumlarında pozitif bir farklılık yaratmak için birlikte çalışarak engelleri tanır ve üstesinden gelir.

Takımlar halinde veya bireysel olarak yarışılabilir. Bu kategoride en az 4 ve en fazla 15 kişi ile takım oluşturulur. Yerel, bölgesel veya küresel sorunlar tespit edilerek bunlara çözümler üretilir. CmPS projeleri çevre, kültür, sağlık, eğitim alanlarıyla ilgili olabilir. 

Global Problemleri Çözme (Global Issues Problem Solving: GIPS)

 

Bazı küresel konular üzerinde çalışmayla öğrencilerin küresel farkındalıkları artmakta ve iş dünyası, ekonomi, bilim ve teknoloji, toplum ve politika gibi belli branşlardaki içerik temelli başlıkları keşfetmektedirler.

Verilen bir konu üzerindeki titiz bir çalışma sonrasında öğrenciler bir sayfalık gelecek sahnesi analiz ederler; bu sahne normal olarak gelecekteki 40 yıl içinde geniş bir konu başlığındaki özel bir konudan gelen durumu anlatır. Daha sonra öğrenciler özel proforma kitapçıkları kullanarak 6 basamaklı analizleri yazarlar.

Takımlar halinde veya bireysel olarak yarışılabilir. Türkiye FPS’ de takım olarak yarışılır. Takımlar en az 2 kişi, en fazla 6 kişiden oluşur. Her yıl açıklanan 5 konu başlığı altında araştırmalar yapılır. Gelecek senaryolarında ortaya konulan sorunlara 6 basamaklı problem çözme süreci uygulanır. 

Senaryo Yazma (Scenario Writing: ScW)

 

 Öğrenciler sene başında açıklanan 5 konudan biri ile ilgili olarak 1500 kelimelik gelecek senaryoları yazarak yaratıcı yazma becerilerini geliştirirler. Bu "senaryolar" kısa hikâye formatında, araştırmaya dayalı, belirlenen konu başlıklarından birisini içerecek şekilde gelecekte en az 20 yıl içinde gerçekleşecek şekilde yazılır. Süreç sayesinde öğrencilerin geleceğe bakışları daha netleşir, genişler ve zenginleşir.

Senaryo Performans (Scenario Performance: ScP)

 

Öğrenciler sene başında açıklanan 5 konudan biri ile ilgili olarak 4 dakikalık bir video çalışması yaparak yarışmaya bireysel olarak katılabilirler. Gelecek senaryoları ile tiyatral ve yaratıcı yeteneklerini geliştirirler.

FPS programı araştırma yapmayı seven, özverili, takım içinde etkili iletişim kurabilen ve takımla iş birliği içinde çalışabilen bireylerle yürütülebilecek bir programdır.

BU PROGRAMIN ÖĞRENCİ İÇİN SONUÇLARI

Gelecek Problemleri Çözme Programı'nın materyalleri öğrencilerin "NASIL" düşüneceklerini(NE düşüneceklerini değil)öğrenmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Özellikle aşağıdaki konularda öğrencileri motive etmekte ve katkı sağlamaktadır.

1- Karmaşık ve belirsiz konularda daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlayacak araştırma ve inceleme becerilerini kullanma,

2- Eldeki konuya uygun problem çözme becerilerini kullanma,

3- Uygulama için karar verme tekniklerini kullanma,

4- Sözlü ve yazılı etkili iletişim kurma,

5- Yaratıcı ve üretici problem çözme becerilerinde güven kazanma,

6- Başkaları ile işbirliği içinde çalışma,

7- Şuan ve gelecekte kendilerindeki pozitif farklılık yaratma gücünü görebilme,

8-Hızlı bir şekilde değişen gelecek için yaşam boyu uyum ve dayanıklılık becerilerini geliştirebilme,

9- Öğrenirken eğlenme,

BAŞARILARIMIZ

Uluslararası Gelecekteki Problemleri Çözme Programı'na okulumuz kayıtsız kalmayıp 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren katılmaktadır. Katılım sağladığımız 2. yılımızda Türkiye dereceleri elde edilmiştir. 2018 FPS Türkiye Ulusal Finalleri GIPS Kategorisi'nde takımımız booklet yazımında Türkiye üçüncülüğü ve skeç sunumunda Türkiye ikinciliği kazanmıştır. Katıldığımız 3. yılda İzmir'de düzenlenen 2019 FPS Türkiye Ulusal Finalleri GIPS Kategorisi'nde ortaokul ve liseden 5 takımla farklı yaş kategorilerinde yarışma imkânı bulunmuştur. Lise takımlarımızla booklet yazımı ve skeç sunumunda Türkiye ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü, ortaokul takımlarımızla skeç sunumunda Türkiye ikinciliği ve booklet yazımında Türkiye birincilliği dereceleri elde edilmiştir.

Türkiye derecesi elde eden iki takımımız, okulumuzu ve ülkemizi Amerika'da University of Massachusetts Amherst'de düzenlenen Uluslararası finallerde temsil etmişlerdir. Amerika’daki finallerde takımlarımız GIPS Kategorisi skeç sunumunda lise takımımız dünya beşinciliği ve ortaokul takımımız ise dünya altıncılığı dereceleri elde etmişlerdir.

FPSPI'ye her yıl Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Portekiz, Singapur, Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve daha birçok ülkeden binlerce öğrenci katılmaktadır.

Okulumuzda uyguladığımız Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FPSPI) Derecelerimiz: