ABC Okulları Misyon Bildirgesi
Özel Ankara ABC Okulları, bilim, sanat, mantık ve vicdan ekseninde, ulusal ve kişisel kimliğinden hareketle diğer kültürlere saygı duyarak barışcıl bir dünya hedefleyen uluslararası bilince sahip, doğaya ve sınırlı kaynaklara karşı duyarlı, yenilikçi, sorgulayıcı ve açık fikirli, üst düzey araştırma ve iletişim becerilerine sahip yaşam boyuöğrenen bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

ABC Schools Mission Statement
Private Ankara ABC School aims to raise life-long learners with higher order thinking and research skills who extend their beliefs and action from individual and national awareness to international mindedness by respecting other cultures; targeting for a peaceful world with utmost care for the nature and finite resources in an innovative, inquiring, open-minded and communicative manner on the axis of science, art, logic and conscience.

IB Misyon Bildirgesi
Uluslararası Bakalorya(IB), kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak, araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitimprogramları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır.Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğinianlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

The IB Mission Statement
The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create a better and more peaceful world throughintercultural understanding and respect. To this end the organization works with schools, governments andinternational organizations to develop challengingprogrammes of international education and rigorous assessment. These programmes encourage students across the world to become active, compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right.