Nitelikli bir eğitimde beceriler ve yaşamı iç içe geliştirme gerekliliği ile akademik derslerimizin yanı sıra öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirebilmeleri, serbest zamanlarını planlı ve yararlı bir şekilde kullanmaları, öğrendiklerini pekiştirebilmeleri ve bu öğrenmelerin yaşamla ilişkili olduğunu uygulama ile görebilmelerini sağlayacak robotik, ahşap, origami, dans, drama, müzik gibi 30 atölyemiz ile fen, fizik, kimya, biyoloji, plastinasyon, bilişim, yabancı dil ve matematik gibi akademik çalışmalarımızı zenginleştiren 14  laboratuvarımız öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Atölyelerde hayatı okula taşıyan etkinliklerimiz öğrenme motivasyonlarını ve becerilerini geliştirirken, laboratuvarlarımızda onların bilime olan ilgilerini, bilimsel süreç bilincini ve eleştirel düşünme becerilerini kazanmalarını sağlamaktayız.