ABC OKULLARINDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

GENEL

AB ülkelerindeki mevcut uygulamaya paralel olarak, ABC Okullarında yabancı dil öğretimi, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nı (The Common European Framework of Reference for Languages) oluşturmuştur. Okulumuzda yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Nitelikli ve başarılı bir yaşam için yaratıcılık, eleştirel düşünebilme, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmiş olması gerekir. İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci dersi öğrenirken keyif almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmeli ve kullanabilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda dile maruz kalmayı artıracak yoğun interaktif çalışmalar içerir. İngilizce ders programları Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından yürütülür.  

ÖĞRETME METODOLOJİSİ

Dilin sınıf, okul ve ev ortamında yaşatılması modelinin bölümleri olan yaparak, sunum yaparak, yaşayarak  öğrenme metotları, Proje Tabanlı Öğrenim(Project Based Learning), Görev Tabanlı Öğrenim (Task Based Learning) öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), aile işbirliği ve disiplinler arası yaklaşım (Interdisciplinary Approach and CLIL) uygulanan müfredatla örtüşen proje ve aktivitelerle uygulanmaktadır.
 ‘’İletişimsel Yaklaşım’’ (Communicative Language Teaching, CLT) başta olmak üzere kullanılan öğretme metodları hemfikir olma/olmama, soru sorma, şikayet etme, özür dileme, kritik düşünme ve problem çözme, teklifte bulunma, sosyalleşme, insanları yerleri ve şeyleri betimleme, öğüt alma/verme, fikir beyan etme, kişisel özelliklerinden bahsetme gibi dilin fonksiyonel işlevlerini geliştirmeye yöneliktir.
Her öğrencinin farklı öğrenme şekli olduğu düşüncesi ile sınıf içi etkinliklerin ve uygulanan tekniklerin görsel, işitsel olmasına ve öğrencinin öğretilenleri hayata geçirebilmesine önem vermekteyiz. Temel ilkemiz çerçevesinde İngilizce eğitiminde, tüm dil öğretim yöntem ve teknikleri, öğrencilerimizin ilgisini çekmek ve sevdirmeye yönelik kullanılır.

Beklentiler, mevcut kaynaklar, öğrencilerin yaş ve dil seviyeleri, ders hedefleri gibi değişkenler dikkate alınarak ders öğretme metodu farklılıklar göstermektedir.