Öğrenci Kabul ve Bursluluk Sonuçları içinTıklayın

3 YAŞ GRUBU:

Öğrencilerimize öncelikle okul sevgisi, arkadaş sevgisi ve grubun parçası olma bilincini kazandırmayı hedeflemekteyiz. Paylaşmayı öğrenme, iletişim kurma, ihtiyaçlarını ifade edebilme, basit kurallara uyma vb. sosyal etkinliklerin yanı sıra akademik olarak da birçok becerileri kazanarak bir üst sınıfa hazırlanırlar.

Çocuklar; keşfetme, inceleme, sorular sorma, araştırma-sorgulama anlam yaratmak ve dünyayı anlamak için dili etkin kullanmaktadırlar. “Neden” “Bu ne” “Nasıl” gibi sorularla çocukların merak ettikleri konuları oyun temelli öğrenme yoluyla eğitim programının öznesi olurlar.

IB PYP Eğitim felsefesi doğrultusunda programı desteklemek amacıyla çeşitli branş dersleri ile disiplinler üstü bağlantılar kurularak öğrenme ortamları hazırlanır.

 

4 YAŞ GRUBU:

IB İlk Yıllar Programı çerçevesinde Kim Olduğumuz, Kendimizi İfade Etme Yolları, Kendimizi Düzenleme Biçimimiz ve Dünyanın İşleyişi temaları doğrultusunda etkinlikler yapılmaktadır. Öğrenme sürecinde öğrencilerin, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, düşünen, merak eden profil özelliklerini geliştirici ortamlar yaratılır. Ayrıca toplumsal kurallara uyma, paylaşma, işbirliği, empati kurma, sorumluluk alma gibi tutumların kazanılmasını sağlamak için drama ve oyun temelli öğrenme etkinlikleri uygulanır.

IB PYP Eğitim felsefesi doğrultusunda programı desteklemek amacıyla çeşitli branş dersleri ile disiplinler üstü bağlantılar kurularak öğrenme ortamları hazırlanır. Anasınıfına hazırlık aşamasında tüm gelişim alanlarını destekleyici akademik çalışmalara yer verilmektedir.

5 YAŞ İLKOKULA HAZIRLIK PROGRAMI:

IB İlk Yıllar Programı çerçevesinde Kim Olduğumuz, Kendimizi İfade Etme Yolları, Kendimizi Düzenleme Biçimimiz, Dünyanın İşleyişi, Gezegeni Paylaşmak, Bulunduğumuz Mekan ve Zaman temaları doğrultusunda etkinlikler yapılmaktadır. İlköğretime hazırlık aşamasında tüm gelişim alanlarını destekleyici akademik çalışmalara yer verilmektedir. Kavramları tanıma, sayılarla ve nesnelerle toplama-çıkarma işlemleri, sesleri fark etme çalışmaları, çizgi çalışmaları ve defter çalışmaları, özyönetim ve düşünme becerileri kazandırmak amacıyla ilkokula hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Araştırma ve iletişim becerilerini kazandırmak amacıyla, doğayı tanıma, inceleme ve keşfetmeye yönelik deney-gezi-gözlem vb. fen-matematik çalışmaları da yapılmaktadır.

IB PYP Eğitim felsefesi doğrultusunda programı desteklemek amacıyla çeşitli branş dersleri ile disiplinler üstü bağlantılar kurularak öğrenme ortamları hazırlanır. Öğrencilerimiz okulumuzda yapılan çalışmalarla ilkokula hazırlanırlar.    

KÜLTÜR-SANAT-SPOR ETKİNLİKLERİ

Eğitim programımızı destekleyici eğlenceli ve kültürel gezilerimizi yaş gruplarına göre belirlemekteyiz. Belirlenen gezilerimiz eğitim programıyla birbirini desteklemektedir. Alan gezilerimizi çocukların ilgisini çekecek, yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan doğal öğrenme alanlarına, araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca bilgi ve kültür taşıyıcısı olan tiyatro-sinema-sergi vb. kültürel etkinliklere yıl içerisinde yer verilmektedir.

Sanat alanında; hareket ve devinimlerinin, yaratıcı dansın, Orff aletlerini kullanarak ritim ve perküsyon çalışmalarının da içinde yer aldığı, öğrencilerin gelişim alanlarını destekleyici faaliyetlerin hedeflendiği müzik etkinliklerine; çeşitli kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma gibi birçok etkinliklerin içinde yer aldığı, bütün duyu organlarını etkin bir şekilde kullanıldığı, çocuğun hayal gücünü geliştiren, dikkat, algılama, dinleme, konuşma ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirdiği drama etkinliklerine de program dahilinde yer verilmektedir. Ayrıca anaokulumuzda spor alanında, yüzme ve jimnastik çalışmaları yapılmaktadır.