ÖZEL ANKARA ABC İLKOKULU AKADEMİK BİLGİLER

 

·    Özel Ankara ABC İlkokulu IB PYP Okuludur.  Derslerimiz disiplinler üstü yaklaşımla planlanmakta ve işlenmektedir.

·        Okulumuz öğrencilerini, ulusal ve kültürel değerlerine bağlı, birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir.

·        Öğrenen topluluğunun en önemli üyeleri olan öğrencilerimizi merkeze alan bir anlayış, temel felsefemiz olmuştur.

·  Öğrenenin merakını, yaratıcılığını, araştırma ve sorgulamasını, bilgiye ulaşma yollarını ön plana çıkaracak yöntemler ve grup çalışmalarını destekleyecek etkinlikler yapılmaktadır.

 

·        Uygulamalı derslerimiz sınıf, atölye ve laboratuvarlarımızda gerçekleşmekte, öğrenenlerimize keyifli bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.

 

·   Derslerimiz, Türk Milli Eğitimi amaçlarına uygun ve Milli Eğitim öğretim programı temel alınarak kavramsal öğrenmeyi destekleyecek şekilde takip edilmektedir.

 

·  Ünite ve ders planlarımız, okulumuzun tüm öğretmenlerinin iş birliğiyle, sorgulama ve beceri temelli öğrenmeyi destekleyecek ve kavramsal öğrenmeyi derinleştirecek şekilde hazırlanmaktadır. Kavramsal öğrenme bilgiye ve anlayışa sınır koymaz, öğrenenin sorgulamasını ve öğrenmesini derinleştirir.

 

·        Uygulamalarımız için seçtiğimiz tüm yöntem, teknik ve ölçme-değerlendirme araçları ile öğrenenlerimizin ne bildiği, ne anladığı ve neler yapabileceğini takip ederiz.

 

·      Öğretim programlarımız ve okul kültürümüz, öğrencilerimizin IB profil özelliklerine (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) sahip olmasını desteklemektedir. 

 

·     Tüm bu beklentilerimizi karşılamak ve planlarımızı uygulamak amacıyla sınıf öğretmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimimiz, iş birliği içinde çalışmaktadır. 

 

·    Okulumuzda öğrencilerimizin yaratıcılıklarını üst düzeye taşıyacakları, ilgi ve yeteneklerini keşfedecekleri, hafta içi kulüp ve takım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

·     ABC Okullarında dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerimizin yaşlarına uygun en üst düzeyde yabancı dil eğitimi verilmektedir. Yabancı dil eğitimimiz “Avrupa Dil Kriterleri” ne uygun düzeyde gerçekleştirmektedir.

 

·      Onları hayata hazırlarken, mutlu ve başarılı bireyler olarak yaşamda yer almaları en önemli isteğimizdir.

 

 

ÖZEL ANKARA ABC ORTAOKULU AKADEMİK BİLGİLER

 

ABC Ortaokulunda eğitim ve öğretimin amacı öğrencilerimizi soran, sorgulayan, bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş, 21. yy. becerilerine sahip, yetenek ve ilgilerinin farkında ve bunları geliştiren bireyler olarak yetiştirmektir. Çağın gerektirdiği teknolojik bilgilere sahip, disiplinli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanmış olan Özel Ankara ABC Ortaokulu öğrencileri akademik başarıları yüksek, sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda da kendilerini gerçekleştirmiş bireylerdir. Çevresine duyarlı, sorumlulukların farkında, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek temel amacımızdır.

 

Eğitim tecrübesi, deneyimli öğretmen kadrosu ve dershane geçmişi ile Özel Ankara ABC Ortaokulunda öğrencilerimiz dershaneye ihtiyaç duymadan, Liselere Geçiş Sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaktadırlar. Geçmiş yıllarda yapılan liselere giriş sınavlarında ABC Ortaokulu öğrencilerinin göstermiş olduğu üstün başarı ortalamaları, okulumuza olan güvenin kaynağıdır. ABC okullarında akademik başarının yanı sıra öğrencinin yaşının gereklerine uygun en üst seviyede en az bir yabancı dil öğrenmesi hedeftir.

ABC Okulları öğrencilerine sunduğu gelişmiş kampüs olanaklarıyla sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif, özgüven sahibi ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Felsefemiz; öğretmeye değil, “Öğrenme ”ye ağırlık vermektir. Bu doğrultuda öğretici değil; “öğrenmeyi kolaylaştıran öğretmen” modelini benimsemiş olan okulumuzda öğretmenlerimiz bireysel değil, iş birliği içerisinde, ezbercilikten uzak, yansıtıcı öğrenme ve sorun çözücü yöntemlerle öğrencilerine yaklaşmaktadır. Proje tabanlı öğrenmeye ağırlık veren okulumuzda öğretmenlerimiz öğrencilerine yol gösteren alanlarında son derece donanımlı ve tecrübeli kişilerdir.