ÖZEL ANKARA ABC OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ

Özel Ankara ABC Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin misyonu öğrencinin zihinsel gelişimi ile birlikte kişisel gelişimini de öncelikli hedef alarak, çeşitli kaynaklar yoluyla gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmektir.

Özel Ankara ABC Okulları PDR Hizmetleri; öğrencilerin,  okula ve çevresine uyum sağlayabilen, kendini tanıyan ve gerçekçi bir öz benliğe sahip olan, kendilerine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilen, sorumluluk alabilen, kendine ve  başkalarına saygılı,  duygu ve düşüncelerini doğru ve yerinde ifade edebilen, kişisel sorunlarını çözme konusunda doğru stratejiler geliştiren, psikolojik sağlamlığa sahip, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştiren bireyler olabilmeleri için sosyal, duygusal, bilişsel, akademik ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesini amaçlar. Her bireyin tek ve vazgeçilmez olduğu düşüncesinden hareketle gözlem, ölçek, envanter ve görüşmeler yapmasının yanı sıra aile ve öğretmenin vazgeçilmez olduğunun bilinciyle toplantılar, seminerler, konferanslar düzenler. Hazırlanan yayınlar, bültenler ve broşürlerle eğitimin tüm paydaşlarında ortak bakış açısı oluşmasını hedefler.

Özel Ankara ABC Okullarında Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler; öğrencisini tanıyan, ihtiyaçlarını öngören, dinleyen, anlayan, ona yakın, değer veren, destekleyen, güvenilir ve her yönüyle sağlıklı gelişimi için sosyal çevresini öğrencisi adına uygun hale getirmeyi amaçlayan profesyonel kişilerdir.

Unutulmamalıdır ki, her çocuk ayrı bir dünyadır. Çocuk eğitimi de hayat boyu devam ettirilmesi gereken önemli bir sanattır.

Özel Ankara ABC Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetleri; ulusal değerlerine bağlı, uluslararası bilince sahip; kendisine, toplumuna ve dünyaya karşı duyarlı bireyler yetiştirme sorumluluğunun farkında ve bilincinde olarak, 3 yaştan itibaren tüm öğretim kademelerinde öğrencinin özne olmasını destekleyici bütünleşik bir yapı çerçevesinde yürütülmektedir.