Öğrenci Kabul ve Bursluluk Sonuçları içinTıklayın

Özel Ankara ABC Anaokulu’nda öğrencilerimiz IB PYP felsefesiyle eğitim almaktadır.

Okul öncesi eğitim süresince öğretim programı hazırlanırken öğrencilerin; düşünme, araştırma, iletişim, sosyal ve özyönetim becerileri desteklenmekte olup, duyarlı, riski göze alan, araştıran, sorgulayan, ilkeli, açık görüşlü öğrenen profili ile çocuklar eğitimin öznesidir. Öğrencilerimiz, okulumuzun öğrenme ve sosyal kültürünü oluşturmada aktif rol oynayan, yetenekli, bilgili, meraklı öğrenenlerdir. Kendi fiziksel, sosyal dünyalarıyla ve akranlarıyla olan etkileşimlerinden yeni deneyimler ışığında öğrenmeyi gerçekleştirirler. Öğrenme sürecinde öğretmenin rolü; kolaylaştırıcı, araştırmacı, katılımcı, harekete geçirici, merak uyandırıcı ve gözlemcidir. Aynı zamanda yeni ortamlara uyum sağlama ve yaşamları boyunca başarılı ilişkiler kurmaları için öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini destekler.


Anaokulumuzda 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş ilkokula hazırlık gruplarındaki öğrencilerimizin gelişimleri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda desteklenmekte ve ilkokulda ihtiyaç duyacakları akademik beceriler kazandırılmaktadır.