Öğrenci Kabul ve Bursluluk Sonuçları içinTıklayın

Uluslararası Bakalorya ( IB), kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmasına yardımcı olacak , araştıran sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak kuruluş, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır. Bu programlar, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanlarında farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.


ABC Okullarının IB programlarını yürütmeye karar vermesinde ki temel nedenler IB organizasyonunun misyonuyla örtüşmesi ve geleceği güvenle karşılayacak bireyler yetiştirmek için eğitim programlarını güçlendirmeyi hedeflemesidir. Aşağıda paylaşılan ABC Okulları misyon bildirgesi IB misyonuyla karşılaştırıldığında, eğitim bakış açısının ortak olduğu açıkça görülmektedir.
Özel Ankara ABC Okulları; bilim, sanat, mantık ve vicdan ekseninde, ulusal ve kişisel kimliğinden hareketle diğer kültürlere saygı duyarak barışçıl bir dünya hedefleyen uluslararası bilince sahip, doğaya ve sınırlı kaynaklara karşı duyarlı, yenilikçi, sorgulayıcı ve açık fikirli, üst düzey araştırma ve iletişim becerilerine sahip yaşam boyu öğrenene bireyler yetiştirmeyi amaçlar.