Özel Ankara ABC Okulları İlkokulu olarak öğrencilerini bilime, mantığa ve estetik (sanata) öncelik veren, ulusal ve kişisel kimliğini korurken diğer kültürlere de saygı duyan, yaşadığı doğaya duyarlı ve barış içinde yaşayan, yenilikçi, sorgulayıcı ve açık fikirli, yüksek araştırma ve iletişim becerilerine sahip, birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Her öğrencinin özel, değerli, bireyler olduğunun bilinciyle, gerçekçi, akılcı, araştıran, kendi mutluluğunu sağlarken toplumun mutluluğunu düşünen, tüm dünya milletleriyle barış içinde yaşamayı dileyen ve aynı zamanda akademik başarısı yüksek, yetenekleri gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleriz.

IB İlk Yıllar Programı (PYP), öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmesini ve tüm deneyimlerini sınıfa getirmesini bekler. Bundan dolayı programındaki tüm ders içerikleri öğrenci yaşantısıyla ilişkili olmalı ve disiplinler (dersler) birbirinden ayrı düşünülmemelidir. Öğrenciler tüm deneyimlerini ve öğrendiği bilgileri birbiriyle ilişkilendirebilmeli ve sonucunda kendi çıkarımını yapabilirler.

Öğrencilerin kendilerini özne olarak hissettiği, sorgulamanın merkezinde oldukları 6 disiplinler üstü tema ile şekillenmiş sorgulama programı oluşturulur.

KİM OLDUĞUMUZ

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

DÜNYANIN İŞLEYİŞİ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

GEZEGENİ PAYLAŞMAK


BEN BİR IB OKULU ÖĞRENCİSİYİM;

Meraklıyım. Günlük yaşamımda, yakın çevremden başlayarak sorgulamalar yapar ve sorguladığım konular ile ilgili araştırmalar yaparım.

Dilimi, kendimden emin bir şekilde kullanırım. Kendimi yazılı ve sözlü olarak doğru ifade ederim.

Kendimden emin, özgüveni yüksek, yeri geldiğinde riski göze alabilen bir yapıya sahibim.

Öğrendiklerimi dönüşümlü düşünerek doğru bilgiye ulaşabilirim.

Öğrenme sürecinde kendi öğrenmelerimin sorumluluklarını alırım.

Öğrendiklerimi hayatın içinde harmanlayarak meraklı ve araştırmacı ruhumu hep aktif tutarım. Merak ettiklerimin peşindeyimdir.

Hata yapmaktan korkmam. Düşüncelerimi ifade etmekte özgürüm.

Eleştirel ve yaratıcı fikirler ortaya koyarım. Açık fikirliyim.

Kendi değerlerimi kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyarım.

Dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmam.

Dünya üzerindeki tüm canlıların hakları olduğunu bilir, saygı gösterir, hem kendi hakkımı hem de tüm canlıların haklarını korurum.

Dünyada yaşanan küresel ve ulusal sorunlara, olaylara, sıkıntılara kayıtsız kalmam. Çözüm üretir ve eyleme geçerim.

Deneme ve keşfetme ile becerilerimi ve yeterliliklerimi geliştirecek ortamlar oluşturur ve bunları kullanırım.

Sosyal becerilerimin, düşünme becerilerimin, araştırma becerilerimin, özyönetim becerilerimin ve iletişim becerilerimin farkında bir birey olarak hayata daha geniş bir bakış açısıyla bakarım.

Öğrenen profil özelliklerini bilir, ömür boyu bu özellikleri taşımak için çaba sarf ederim.

Adaletli davranmanın, tüm dünyada eşitliğe giden ilk basamak olduğunun farkındayım.

Güçlü bir ekip arkadaşıyım.

Öğrenen topluluğuyla işbirlikçi çalışırım.

Görev ve sorumluluklarımın bilincindeyim.

İyi bir insan olmak için çaba gösteririm.

İyi bir gözlemciyim.

Araştırma yaparım ve edindiğim bilgileri paylaşmaktan çekinmem.

Farklı çözüm yollarını görebilirim ve en doğru çözümleri bulabilmek için sorular sorarım.

Günlük hayatta karşılaşabileceğim problemlere kolay ve pratik çözümler üretirim.

Öğrendiğim bilgiler arasında bağlantı kurarım.

Paylaşmayı bilirim ve grup çalışmalarında etkin rol alırım.

Yaşadığım çevremi, ülkemi, bulunduğum gezegeni daha güzel ve yaşanılır kılmak için projeler üretir, eylem geçerim.

‘’Ben’’ değil, ‘’Biz’’ bilincim gelişmiştir.

Güçlü yönlerimin ve sınırlılıklarımın farkındayım.

Zamanını etkin ve verimli kullanırım.

Sosyal ağları, iletişim araçlarını kullanabilirim. Öğrenme süreçlerime bilgisayar, tablet mobil cihazlar gibi dijital araçları etkili bir şekilde entegre edip kullanabilirim.

Dijital araçlarla yeni diller oluşturarak kendini ifade ederim.

Zorlandığım durumlarda destek alırım.

Öğrenmek için farklı yöntemler denerim.

Psikolojik, akademik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımın farkındayım. Oyun, eğlence ve dinlenme için yeterli zamanı ayırırım.

Spora, sanata, bilime ve teknolojiye önem veririm. Bunlara hayatında yer ayırırım.

Yaşamımı ortak sürdürdüğüm doğaya, hayvanlara ve insanlara karşı sorumluluklarım olduğunu bilirim.

Mutlu bir öğrenenim.


BEN BİR IB OKULU ÖĞRETMENİYİM;

Okulumun misyonunu ve vizyonunu bilirim.

Disiplinli, düzenli ve çalışkanım.

Öğrenmeye ve gelişime açığım.

Yaşam boyu öğrenmeye devam ederim.

Her alandaki öğrenme fırsatlarını kaçırmam.

Merak duygum ve analiz yeteneğim gelişmiştir.

Öğrenenlerim için iyi bir moderatörüm.

Doğru yönlendirmelere açığım. İletişim becerilerim yüksektir.

Ekip çalışmalarının önemini bilirim. İşbirlikçi planlama toplantılarının bir parçasıyım.

Derslerime, daha önce işbirlikçi planlama toplantılarında hazırlamış olduğumuz ders planlarımla girerim.

Kavram temelli bir öğretim anlayışıyla planlama yaparım.

Öğrenenlerimi sorgulayarak, doğru bilgiye ulaşmalarına destek veririm.

Bilime, sanata, spora ve teknolojiye önem veririm.

Doğaya, hayvana, insana değer veririm ve her biri ile ilgili duyarlıyım.

İlkeli ve adaletliyim.

Sorumluluklarımı ve yükümlülüklerimi bilirim.

Çok okur, araştırır ve bilgilerimi paylaşırım.

Mutlu, yaşanılabilir bir dünya için çalışır, mutlu öğrenciler yetiştirmeyi hedeflerim.

Bildiklerimi değil, bilgiye nasıl ulaşılıp uygulanacağını aktarırım.

Ulusal ve evrensel değerlere önem veririm.

Dünya vatandaşları yetiştirmeye çalışırım.

Eğitim ve öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendirerek planlarımda kullanırım.

Öğrenenlerime uluslararası bakış açısı kazandırırım.

Öğrenenlerimin özne olmasını desteklerim.

Öğrenme süreçlerine tüm öğrenen topluluğunu dahil ederim.

Yerel ve küresel sorunlara duyarlıyım. Çözüm önerileri üretir ve hayata geçiririm.

Öğrenen profil özellikleri ile çevreme örnek olurum.

Öğrenenlerime eşit fırsatlar tanırım.

Öğrenenlerimin bireysel farklılıklarını gözetir ve bunlara uygun fırsatlar yaratırım.

Öğrenenlerimin gelişimlerini takip eder ve raporlarım.

Öğrenenlerimin kendi becerileri ve sınırlılıklarının farkında olmasını sağlarım.

Çözüm odaklı düşünürüm. Empati kurabilirim.

Zamanı iyi yönetir ve etkin kullanırım.

Kriz durumlarında doğru yönlendirmeler, sorunları çözmek için analiz ve sentezler yaparım.

Belirli aralıklarla öğrenen topluluğunun bir parçası olan veliye öğrenen ile ilgili gözlem, değerlendirme ve raporlamalarımı sunarak iş birliği yaparım.

Farklı çözüm yöntemlerine açığım.

Öğrenme süreci sadece okulda değil, evde ve çevrede de devam ettiği için her konuda desteklerim.

Öğrenenlerimi bağımsızlıklarını geliştirmeye, kendi öğrenmeleri için sorumluluk almaya teşvik ederim.

Öğrenenlerimin yaşadıkları dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını desteklerim.

Öğrenenlerimin, uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği temel değerleri oluşturmalarına destek olurum.

Öğrenenlerimin farklı durumlara güvenle yaklaşabilmeleri için bilgi, beceri ve hayal gücü kazanmalarına liderlik ederim.

Öğrenenlerimin özne olmasını destekler, öğrenmeleri üzerine dönüşümlü düşünmesini sağlarım.

Öğrenenlerimin duygu ve ihtiyaçlarının farkındayım.

Öğrenme süreçlerinde video, podcast, web sayfaları, web 2.0 araçları gibi 21. Yüzyıl medya ve iletişim araçlarını etkili ve verimli kullanırım.

Öğrenme süreçlerini kayıt altında tutarım.

IB tarafından yayınlanan yayınları okur, güncelleştirilmesi gereken bilgileri revize ederim.


BEN BİR IB OKULU VELİSİYİM;

IB programının içeriği ve kapsamı ile ilgili gerekli araştırmaları yaparak neden bu programı seçtiğimin bilincindeyim.

Okulumun misyon ve vizyonunu bilirim.

Yaşam boyu eğitim ilkesiyle hareket ederim.

Öğrenenin bir birey ve toplumun bir parçası olduğunun farkındayım.

Öğrenenlerin ihtiyaçlarının ve gelişimsel özelliklerinin bilincindeyim.

İşbirlikçi çalışmaya yatkınım.

Öğrenen topluluğuyla iletişim halindeyim.

Spora, sanata, bilime ve teknolojiye önem veririm.

Emeğe saygı duyarım.

Gelişime ve yeniliklere açığım. Davranışlarımla örneğim.

Eleştiriye açık, sabırlı ve bilgiliyim.

İyi bir gözlemciyim. İletişime açığım.

Öğrenenin gerekli becerileri elde etmesi için destekçiyim.

Öğrenene, öğrenmesini desteklemek için uygun ortamları hazırlarım.

Okul öğrenimlerinin araştırılması, sorgulanması ve eyleme geçirilmesi için fırsatlar sunarım.

Her öğrenenin bireysel farklılıklarının olduğunu bilirim.

Dünyaya ve insanlığa duyarlıyım.

Sorgulama programını takip ederim.

Öğrenenin düşünce ve fikirlerini önemser ve kararlarına saygı duyarım.

Uluslararası bilince ve dünya barışına önem veririm.

Öğrenenin akademik başarısının yanı sıra sosyal gelişimine de önem veririm.

Doğaya, hayvanlara, insanlığa karşı sorumluluğum olduğunu bilirim.

Öğrenmenin hayat boyu devam ettiğinin bilincindeyim.

Öğrenenin kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olmasına yardımcı olurum.

Ailesiyle birlikte kaliteli zaman geçirmek için fırsatlar yaratırım.

Öğrenenin kendini ifade etmesi için fırsat tanırım.

Öğrenenin okul deneyimlerini dönüşümlü düşünerek gözden geçiririm.

Okul içi çalışmaları takip eder ve katılım gösteririm.

Kriz anlarında yapıcı eleştiriler yapar ve çözüm önerileri sunarım.

Öğrenenim ile keşfeder ve onu, yeni karşılaştığı durumlar için cesaretlendiririm.

Araştırma yaparken basılı ve online materyallere ulaşmalarına destek olur, ulaşılan bilginin geçerliliğini ve güvenilirliğini kontrol ederim.

Öğrenenim ile birlikte sosyal sorumluluk projelerine katılım gösteririm.

Okul tarafından gönderilen tüm bilgi ve bilgilendirmeleri dikkatlice okurum.

Sosyal ağları, iletişim-ağ araçlarını etkili bir şekilde kullanırım.