2020 Öğrenci Seçme Sınavına Başvurmak içinTıklayın

 

İNGİLİZCE

 

İlkemiz ‘‘Öğreniyorum Kullanıyorum’’

 

GENEL HEDEFLER

İngilizceyi severek ve eğlenerek öğrenip, ulaştıkları yabancı dil seviyesine uygun temel dilbilgisi ve sözcükleri kullanmalarını,

Kültür, düşünme ve yaşam farklılıklarını tanıyıp anlamalarını, Öyküler ile canlandırmalar yapabilmelerini,

Dinlediğini anlama ve konuşma ön planda olmak üzere kazandığı dil becerilerini, düzeylerine uygun olarak geliştirmelerini ve hayata geçirmelerini,

Uluslararası standartta İngilizce öğrenmelerini ve girecekleri uluslararası İngilizce sınavlarında başarılı olmalarını,

Yıl içinde gerçekleştirilen geleneksel ABC dil etkinlikleri kapsamında Lion Hunt Aslan Avı, Bear Hunt Ayı Avı, Walking in the Jungle  Ormanda Yürüyorum, At home Evdeyim, At the dentist Dişçideyim, In the classroom Sınıftayım, Parents at School Aileler Okulda, Spelling Bee Heceleyen Arı, Speaking Activities Konuşma Aktiviteleri, Treasure Hunt Hazine Avı, Kahoot Bilgi Yarışması gibi oldukça beğenilen ailelere de açık gösteri ve etkinliklerde aktif rol almalarını,

4. sınıf sonunda Avrupa Konseyi Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-A1 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmalarını hedeflemekteyiz. 

HAFTALIK DERS SAATLERİ

Sınıf

Ana ders

Şarkı&

Öykülendirme

Temel Matematik

(İngilizce)

Fen Bilgisi

(İngilizce)

Toplam

1.

8

2

-

-

12

2.

8

2

-

-

12

3.

8

-

2

2

12

4.

8

-

2

2

12

ULUSLARARASI CAMBRIDGE SINAVLARI

ABC Okulları Cambridge sınav merkezidir. 3 ve 4.sınıf öğrencilerimiz 2016-2017 öğretim yılından beri okulumuzda uygulanmakta olan Cambridge ESOL Young Learners (Starters, Movers) sınavlarına girmektedirler. Başarı oranları çok yüksek olan öğrencilerimiz bu sertifika sınavlarına yıl içerisinde hazırlanmaktadır.

                                            

Uluslararası Cambridge Sınavı Sertifika Töreni

SINIF HEDEFLERİMİZ

1. SINIF

1. sınıf programını tamamlayan öğrencimizin;

İngilizce diliyle ilgili gerçek bir farkındalık kazanmasını,

Dinleme ve konuşma becerileri ön planda olmak üzere kendi ana dili ile ayrışan veya örtüşen ses sisteminin farkına varmaya başlamasını,

Okuma, yazma ve alfabeye yönelik basit ve yüzeysel çalışmalara başlamasını,

Yabancı dil öğrenimine karşı olumlu bir yaklaşım ve dili kendi becerilerine uygun ve daha güven ile kullanmaya yönelik taktik geliştirmesini,

Kısa cümle ve kalıplarla belirli durumları ifade edebilmesini,

Günlük yaşama yönelik belirlenen, kendisine ve yakın çevresine yönelik hedef kelimeleri öğrenmesini ve tanımlayabilmesini,

Şarkı, chant, masal ve dialoglar ile öğrendiği ifadeleri ve kelimeleri uygun telaffuz ile kişiselleştirmesini,

Basit sorulara cevap vermelerini ve sınıf içi basit talimatları yerine getirmesini,

Karşıdaki kişi yavaş ve anlaşılır şekilde ve tekrarlı konuştuğunda basit şekilde iletişim kurabilmesini hedefliyoruz.

2. SINIF

2.sınıf programını tamamlayan öğrencimizin;

Cümle ögelerinin sırasını tanıyabilmesini, düz cümle, soru cümlesi, emir cümlesi ve ünlem ifadelerinin arasında ayrım yapabilmesini,

Acil ihtiyaçlar ya da benzer konularda sorular sorup cevaplayabilmesini,

Yavaş ve anlaşılır şekilde ve tekrarlı konuştuğunda karşısındaki ile basit şekilde iletişim kurabilmesini,

Kendisi ve yakın çevresini İngilizce olarak basit şekilde tanımlayabilmesini,

Basit cümleler içeren not, ilan ve posterleri okuyup anlayabilmesini,

Yazma çalışmalarında betimsel kelimeleri kullanabilmesini,

Ad soyad, ülke, adres bilgilerinin olduğu basit formları doldurabilmesini,

Öğrenme sorumluluğunu alarak İngilizce yeteneğini artırmasını ve öğrenme stratejileri geliştirmesini hedefliyoruz.

3. SINIF

3.sınıf programını tamamlayan öğrencimizin;

Kendisi ve yakın çevresi hakkında konuşulanları anlamasını ve kendi durumunu ifade edebilmesini,

Basit fakat anlamlı cümleler ile sosyal iletişim kurmasını,

Ailesi, çevresindeki diğer insanlar, ülkesi, hobileri, eğitim durumu, şimdiki ve gelecekteki hali ile ilgili kendini ifade edebilmesini,

Öğrendiği konular ile ilgili sunum yapabilmesini,

İhtiyaçlarını ifade edebilmesini ve sınıf dilini uygun şekilde kullanabilmesini,

Kısa, açık, basit mesaj yönerge ve duyuruların konusunu anlayabilmesini,

Sınıf dilini anlamasını ve sınıf içi talimatları yerine getirmesini,

Kısa ve basit yazıları okuyup anlamasını,

Resim ve ilintili cümleleri sıraya koyabilmesini,

Resimleri seviyesine uygun bir dil ile yazılı olarak ifade edebilmesini,

Kendisi ve kişisel durumu ile ilgili yazabilmesini ve basit kartlar hazırlayabilmesini hedefliyoruz.

4. SINIF

4. sınıf programını tamamlayan öğrencimizin;

Kişisel bilgiler ve ihtiyaçları ile ilgili günlük ifadeleri anlayıp kullanabilmesini,

Grup tartışmaları, hikaye anlatım çalışmaları gibi konuşma fırsatları olduğunda fikir ve düşüncelerini seviyesine uygun bir dil ile ifade edebilmesini,

İngilizce konuşmaya yönelik olumlu bir yaklaşım geliştirmesini,

Projeler üzerinden sunumlar yapabilmesini,

Eleştirel düşünme ve okuma becerilerini geliştirmesini,

Sınıf dilini içselleştirmesini ve kullanabilmesini,

Yaratıcı kısa metinler yazabilmesini,

Öğretmeninin rehberliğinde özgün kitap bölümlerini anlayıp cevaplar verebilmesini,

Avrupa Konseyi Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütleri kapsamında CEFR-A1 düzeyine ulaşmasını hedeflemekteyiz.