2020 Öğrenci Seçme Sınavına Başvurmak içinTıklayın

Deneyimli ve dinamik eğitim-öğretim kadrosuyla, tüm öğrencilerini akademik başarısı yüksek, çağın gereklerine uygun olarak teknolojiye hakim ve yararlı olarak kullanan, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde ulusal ve uluslararası düzeyde adını duyuran bireyler olarak yetiştirmek ve tüm dünya da örnek alınacak bir eğitim kurumu olarak eğitim öğretime hizmet vermektir.
•    Sevgiyi, aklı ve bilimi önde tutan,
•    Milli ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyan, kendisine ve ailesine yabancılaşmayan,
•    Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, özgüveni tam ve etkili iletişim kurabilen,
•    Kendini sürekli yenileyen, geliştiren, yaratıcı ve üretken,
•    Kendisiyle ve emsalleriyle yarışan, eleştirici bir dimağ ve medeni cesaret sahibi,
•    Disiplinli-sistemli şekilde çalışmayı içselleştirmiş,
•    Beden ve ruh sağlığı yerinde, insan haklarına saygılı, çağdaş, öğrenmekten yaşam boyu kopmayan,
•    Türkçeyi ve en az bir yabancı dilli günlük yaşamında etkin biçimde kullanabilen,
•    Kurumsal mensubiyet kültürünü geliştirmiş,